Foto

Ali Rıza Akpınar

Eğitmen

Fidea Danışmanlık A.Ş.


Akademik Eğitim

2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. İş hayatına 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başladı. Birçok banka ve banka dışı finansal kesim kuruluşunun denetimlerinde bulunmasının yanı sıra Kurum’da Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı’nın kuruluşunda yer aldı. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu için denetim ve incelemelerde bulundu. 2013-2015 yılları arasında Tu¨rkiye Bankalar Birligˆi ve Tu¨rkiye Katılım Bankaları Birligˆi Hakem Heyeti U¨yelikleri’nde yer aldı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2017-2018 döneminde Queen Mary University of London üniversitesinde “Türk Hukukunda Akıllı Sözleşmeler” tez konusuyla Bankacılık ve Finans Hukuku alanında yüksek lisans yaptı (LLM). 2019 yılında Bankalar Yeminli Başmurakıplık görevinden ayrılarak 2022 yılına kadar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nde Kredi ve Finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Aynı dönemde Bereket Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Şimdiki Görevi

Fidea Danışmanlık A.Ş. kurucusudur.