Foto

Hakkı Öztürk

Eğitmen

Bahçeşehir Üniversitesi, Doç, Dr.


Akademik Eğitim

Doç. Dr. Hakkı Öztürk Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü'nde öğretim üyesidir. 1993 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'den lisans derecesi almıştır. Sermaye Piyasaları ve Finans alanında Master derecesi ve Bankacılık ve Finans alanında Marmara Üniversitesi'nden doktora derecesi vardır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde Corporate Finance, Fundamental Analysis and Investment Strategies, Asset Valuation, Technical Analysis ve Timing and Forecasting in Financial Markets derslerini vermektedir. Finans alanında 2 ingilizce, 1 türkçe olmak üzere yayınlanmış 3 kitabı ve 1 kitap bölümü bulunmaktadır. Uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok makalesi ve uluslararası konferanslarda sunumları vardır.Sermaye ve finans piyasalarında 20 yıldan fazla tecrübesi bulunan Öztürk; bankacılık-finans ve reel sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere finans eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Sektörde çalışan 10000'den fazla kişiye eğitim vermiştir. Diğer yandan, çeşitli TV kanallarında finansal piyasalar ve ekonomi yorumculuğu yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası yazılı basında da finansal piyasalar ve ekonomi alanında birçok röportajı ve yazıları yayınlanmıştır. 


Başlıca Yayınları

Yazılan uluslararası/ulusal  kitaplar

 “Asset Management and The Case of Turkey: Risk-Adjusted Performance Evaluation of Turkish Mutual and Pension Funds”, Peter Lang, Germany, July 2022 (with Tayfun Özkan, ISBN: 9783631881552)

 “Ülke Riskini Etkileyen Faktörler ve Grafiklerle Türkiye Ülke Risk Primi Analizi” in Pelin Yantur (ed.) Makro Reçete: Kavram-Uygulama-Örnekler, Seçkin Yayınları, Nisan 2022

 "How Rewarding Is Divergence Trading In Technical Analysis?  Emprical Tests For Stock     Exchanges, Commodities and Currency Pairs", LAP, Germany, December 2017. (with M. Fatih Güneş. ISBN: 978-620-2-08229-7)

"Şirket Değerlemesinin Esasları: Teorik ve Pratik Yaklaşımlar", Türkmen Kitabevi, İstanbul,  2009. (ISBN: 978-605-4259-04-5)

Uluslararası/ Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Erol Ümit, Yüksel Aydın, Yüksel Aslı, Öztürk Hakkı “The Impact Of Expectations On The Co-integration Relationship Between The Stock and REIT Markets”, Global Business and Economics Review, Volume: 27, 2022, Issue:1, pp: 20-42 (DOI: 10.1504/GBER.2022.124626)

Özkan Tayfun, Özturk Hakkı, ‘Does performance persistence exist in mutual and pension funds? Evidence from Turkey”, Investment Management and Financial Innovations, Volume 18, 2021, Issue :4, pp. 326-339

Erol Ümit, Yüksel Aydın, Yüksel Aslı, Öztürk Hakkı."Cointegration and Adjustment    Dynamics of REIT and Stock Markets during the Global Financial and European Debt Crises", Global Business and Economics Review, Volume: 23, 2020, Issue:1, pp:23-49,

Hakkı Öztürk, Tolun A. Karabulut. “Impact of Financial Ratios on Technology and Telecommunication Stock Returns: Evidence From an Emerging Market”, Investment Management and Financial Innovations, Volume 17,  2020,  Issue :2, pp. 76-87.

Hakkı Öztürk "Cointegration Analysis of BIST 30 Index and MSCI Emerging Markets Index: Pre and Post Global Financial Crisis", Business and Economics Research Journal, Volume: 9,  2018, Number:1, pp: 109-121.

Hakkı Öztürk, Tolun A. Karabulut, "The Relationship between Earnings-to-Price, Current Ratio, Profit Margin and Return: An Empirical Analysis on Istanbul Stock Exchange", Accounting and Finance Research, Vol. 7, No. 1 (2018):109-115.

Yüksel Aydın, Yüksel Aslı, Erol Ümit, Öztürk Hakkı." The Impact  Of The Global  Financial  Crisis On The Co-Integration Relationship  Between Reit And Stock Markets: A Dynamic Co-Integration Approach", International Journal of Economics and Finance,  Volume:9, No: 7, (July 2017): 86-98.

Hakkı Öztürk, Ümit Erol, and Asli Yuksel. "Extreme Value Volatility Estimators and Realized Volatility of Istanbul Stock Exchange: Evidence from Emerging Market." International Journal of Economics and Finance,  Volume:8, No: 8 (July 2016): 71-83.

Özturk Hakkı  and Ayse Altiok Yilmaz. "Leverage and Stock Returns: Evidence from Istanbul Stock Exchange." Accounting and Finance Research , Volume 4, No:4 (2015): 140-146.

Öztürk Hakkı, "Borsa İstanbul’da ŞD/FAVÖK (Şirket Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi    Öncesi Kar) ve F/K (Fiyat/Kazanç) Çarpanları Üzerine Bir Analiz", Maliye Finans Yazıları - 2017 - (108), 87-104.

Öztürk Hakkı "Teknik  Analizde Alım-Satım Sistemi Oluşturma: Sistemin Geçmişe Yönelik  Testleri." Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 8,  Sayı: 15, Temmuz 2016, ss. 469-493

Öztürk, Hakkı. "Türk Bankacilik Sektörünü Etkileyen Makro Ekonomik Faktörlerin Ampirik       Analizi." Finans Politik & Ekonomik Yorumlar,  Cilt: 53 Sayı: 620 (2016): 11-29 (Ekim 2016).

Öztürk Hakkı, "Artık Kâr, Özsermayeye Serbest Nakit Akımı ve Defter Değerlerinin Şirketlerin Piyasa Değerleri Üzerindeki Etkileri: İMKB'de İMKB'de Ampirik Bir Uygulama", Maliye Finans Yazıları, Yıl :24, Sayı: 89, s.49-72, Ekim 2010.

"Technical Analysis and the Stock Exchanges: Testing the RSI Rule and A New Indicator", MT International Conference on Business Research: Milano, December 2016.

“An Empirical Analysis of the Capital Asset Pricing Model and Beta in Istanbul Stock Exchange. Is Beta Still Alive?”, 7th International Conference, Financial Management of Firms and Financial Institutions, Technical University Ostrava, Czech Republic, September, 2009.  (Full text was published in the proceedings book)

 

Şimdiki Görevi

Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Finans Bölümü Öğretim Üyesi.