Foto

Aykut Ekinci

Eğitmen

Samsun Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü


Akademik Eğitim

Aykut Ekinci, 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat ve 2005 yılında İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında aynı üniversitenin İktisat bölümünde Araştırma Görevlisi olan Ekinci, 2008 yılında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasında Ekonomist olarak çalışmaya başlamıştır. 10 yıl süren bankacılık kariyerinde Krediler, Risk İzleme ile İstihbarat ve Mali Tahlil birimlerinde çalışmıştır. Kıdemli Risk Uzmanı iken, 2018 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında Konjonktür Dairesine geçmiştir. 2020 yılından itibaren Samsun Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde Makro İktisat Doçenti olarak görev yapmaktadır.  Ekinci, birçok ulusal/uluslararası kuruma finansal risk, bankacılık, makro iktisadi göstergeler eğitimleri vermiştir. Ayrıca TÜBİTAK doktora sonrası araştırmacı bursu ile, George Mason Üniversitesinde F. A. Hayek Visiting Scholar olarak bir yıl süreyle Avusturyacı iktisadi dalgalanmalar teorisi, malinvestment ve kredi riski üzerine araştırmalarda bulunmuştur. Ekinci’nin iktisadi dalgalanmalar, para-banka, finansta yapay zekâ uygulamaları konularında ulusal/uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda eseri bulunmaktadır. Ayrıca “Financial Innovation”, “Computational Economics”, “Applied Economics” gibi birçok dergide hakemlik görevi üstlenmektedir.

Başlıca Yayınları

Bankacılık ve finans ile ilgili seçilmiş çalışmaları:

Forecasting bank failure: Base learners, ensembles and hybrid ensembles, Computational Economics 49 (4), 677-686.

Exchange-traded funds and FX volatility: Evidence from Turkey, Central Bank Review 20 (4), 205-211.

Özel Tüketim Talebinin Yüksek Frekans ve Şimdi Tahmin ile Modellenmesi, Bankacılar Dergisi 31 (113), 3-16.

Rethinking credit risk under the malinvestment concept: the case of Germany, Spain and Italy, European Financial and Accounting Journal

The effect of credit and market risk on bank performance: Evidence from Turkey, International Journal of Economics and Financial Issues

 

Şimdiki Görevi

Doç. Dr., Samsun Üniversitesi, Ekonomi ve Finans Bölümü