Foto

Ufuk Okan Güvendiren

Eğitmen

Bigemag


Akademik Eğitim

  • 1997 yılından günümüze profesyonel olarak performans ve kanıtlanmış sonuçlar ile takdir edilen bir kariyer.
  • Yönetilebilecek makro şartlar içerisinde personelin istihdam edilmesi, tutundurulması, gelişimi, eğitim programları tespiti, hayata geçirilmesi, eğitim sunum faktörlerinin bizzat içerisinde olmak, terfi ve unvan değişikliklerinin karara bağlanması, uyuşmazlıkların çözmü, İnsan kaynakları kayıtlarının yönetimi, insan kaynakları politikalarının geliştirilmesi, yasal uyumluluk dahil olmak üzere kapsamlı bir geçmiş.
  • Kurumsal anlamda temsil, mşterilere yönelik (kamu-özel) değişik platformlarda (fuar, panel, b2b organizasyon vb.) kurum tanıtımı ve bilinirliğinin arttırılmasına yönelik aktif bir süreç.

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE DAİR BECERİLER

* İŞ KANUNU        * ARABULUCULUK              *İK POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİ       *İŞE ALIM

* İŞ AKDİ FESH * PERSONEL İLİŞKİLERİ            * UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ              * FAYDA YÖNETİMİ

* PDKS   * PERFORMANS YÖNETİMİ                * EĞİTİM GELİŞİM *ORGANİZASYONEL GELİŞİM

                * DENETİM-YÖNETİM

PROFESYONEL DENEYİM

1997-1999            FORD                                                    SATIŞ PAZARLAMA UZMANI

1999-2007            ŞEKERBANK                                          İNSAN KAYNAKLARI-EĞİTİM /BÖLGE YÖNETMENİ

2007-2012            ANK.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ           İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DANIŞMANI

2012- 2018           ORGANİZE SAN.BÖL MUD                 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DİREKTÖRÜ

2018- HALEN        FREELANCE                                           İK-EĞİTİM PROFESYONELİ

 

                                                               UYGULAMA-DENETİM-YÖNETİM TECRÜBELERİ

 

1. İ.K. BİLGİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA

2. İ.K. STRATEJİLERİ

3. İŞVEREN MARKASI

4. KURUM KÜLTÜRÜ

5. İŞE ALIM SÜREÇLERİ

6. ORYANTASYON

7. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

8. YETENEK YÖNETİMİ

9. EĞİTİM VE GELİŞTİRME

10. ÖZLÜK İŞLERİ

11. TERFİ TAYİN GÖREVLENDİRME

12. İŞ HUKUKU

13. İSG MEVZUAT VE UYGULAMALARI

14.YAN HAKLAR

15. İŞTEN AYRILMA

 

EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

 

I.LİSANS                 ANADOLU UNV İKTİSAT

II. LİSANS               İSTANBUL ÜNV SOSYOLOJİ ( DEVAM EDİYOR)

HACETTEPE UNV FİNANSMAN YÖNETİMİ PROGRAMI

ST.CLEMENTS UNV PSYCHOLOGY CERTİFİCATE PROG

  • EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ
  • FİNANSMAN VE İŞLETME YÖNETİMİ (HACETTEPE UNV)
  • İK YÖNETİMİ VE MARKALAŞMA (ATO)
  • İSG TS18001 TEMEL EĞİTİMİ (TSE)
  • BİLGİ ÇAĞINDA LİDERLİK (İSTANBUL GELİŞİM UNV)

 

MEDYA/PROGRAMLAR

TRT ANKARA RADYOSU GENÇLİK VE GELECEK PROGRAMI

YILLARA YAYILMIŞ OLARAK VERİLEN SEMİNER VE EĞİTİMLER

 

Üniversitelerde Kariyer Günleri Toplantılarında Konuşmacı-Moderatör (Hacettepe Ünv -Yıldırım Beyazıt Ünv -Gazi Ünv-Atılım Ünv-Başkent Ünv….)

Birçok Sanayi Odasında İ.K. Süreçleri ile Konferans

Yenimahalle Bel-Mamak Bel-Keçiören Bel İnsan Kaynakları süreçlerinin oluşturulması çalışmaları

ARAŞTIRMA DENEYİMİ

 

İ.K. Süreç  Yönetimi ;Planlama, geliştirme, Ölçme ve değerleme, İçerik tasarım, Doküman hazırlama, Bütçe Yönetimi, İhtiyaç Analizi, vb. .

 

E-Öğrenme Eğitim Yönetimi ; IT alt yapısı, Sistemin kurulması, eğitimlerin yapılandırması, uygulama, Verimlilik ve ölçme değerleme takipleri

 

Kişisel Gelişim Eğitimleri ; Müşteri ilişkileri, Satış, Eğitici Eğitimi, Koçluk ve liderlik, Yönetim ve Yöneticilik, Toplam kalite, İş etiği, Zaman Yönetimi, Kurumsal Kültür ve imaj yönetimi

 

YÖNETİLEN PROJELER

Eğitim Bölümünün tüm işlemlerinin yapılandırılması, İş süreçleri- analizleri-bütçe verimlilik çalışmaları

 

E-Öğrenme siteminin kurulması, yürütülmesi, kurumda tutundurulması (Şeker Akademi)

 

Eğitimde Ölçme ve değerlemede modern sistemin kurulması, uygulama içinden takibinin yapılandırılması
 

Performans Değerleme sistemin kurulması/Yapılandırılması,

 

Doküman Yönetimi sistemin kurulması, yürütülmesi

 

Eğitim Tasarım, Eğitim bölümün tüm fonksiyonları, Yıllık-dönemlik Eğitim programı hazırlama,

 

Çalışan Memnuniyeti Anketi Hazırlanması- Proje çalışması

 

 

Başlıca Yayınları

ŞEKERBANK T.A.Ş. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

ŞEKERBANK T.A.Ş. CARİ HESAPLAR YÖNETİM VE UYGULAMALARI

Şimdiki Görevi

bigemag İK Dergi -Kurucu Profesyonel Öğretici