Foto

R. Bülent Demirbağ

Eğitmen

Hazine ve Maliye Bakanlığı


Akademik Eğitim

1980 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığında başta Hazine teşkilatının görev alanına giren konular olmak üzere dış ticaret işlemleri, kambiyo ve yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılmakta olan denetimlerden sorumlu olarak çeşitli kademelerde görev yaptı. Tilburg-Hollanda Üniversitesinden “Avrupa Topluluğu Hukuku”; Westminster Üniversitesi Londra Diplomatik Akademisinden “Avrupa Topluluğu Hukuku ,Tek Pazar ve Uluslararası Ticaret” konularında sertifika sahibidir. 2003-2007 yılları arasında T.C. Taşkent Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği görevinde bulundu. Halen, Hazine Başkontrolörü olarak görev yapmaktadır. 2001-2003 yılları arasında MKEK Barutsan AŞ’de yönetim kurulu üyesi olarak; 2003-2007 yılları arasında da merkezi Taşkent’te bulunan Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ı kapsayan Bölgesel Bankacılık Eğitim Merkezinde Türkiye’yi temsilen Guvernör olarak, görev yapmıştır. SMMM ve Bağımsız Denetçi belgesine sahiptir. İngilizce bilmektedir.

Başlıca Yayınları

- Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği Hukuku ve Anayasamız; Avrupa Birliğinde Yargı Denetimi  (DENETİM DERGİSİ) -Türkiye’de Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi ve Kambiyo  Mevzuatı (DÜNYA GAZETESİ) -1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Korunma Hakkında Kanun ve ilgili düzenlemeler (DENETİM DERGİSİ) -Yoksa siz "yurt dışı yerleşik" misiniz? (DÜNYA GAZETESİ, 27.01.2022) - Ukrayna`dan ve Rusya`dan İhracat Bedeli Dövizlerin Yurda Getirilmesine Çözüm Önerileri (PİYASA RAPORU, 15.03.2022) - Ukrayna’ya ve Rusya’ya İhracatta Türk Lirası Dönemi (DÜNYA GAZETESİ, 13.04.2022)  konularında yayınlanmış makalelerim bulunmaktadır.  Diğer yayınlar http://bulentdemirbag.com/ adresinde yer almaktadır.

Şimdiki Görevi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrolörü