Foto

Neslihan Özdemir

Eğitmen

Neslihan Özdemir Eğt. ve Dan.


Akademik Eğitim

2016 – Okan Üniversitesi, Bankacılık Doktora Programı, İstanbul; 2000 - NC State University, Ekonomi Yüksek Lisans Programı, Raleigh – ABD; 1994 Strathclyde University, Gradute Business School, Glasgow- Scotland; 1993 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  İstatistik Yüksek Lisans Programı, Ankara; 1988 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  İstatistik Lisans Programı, Ankara. 

Bankacılık sektörünün düzenlenmesi, risklerin belirlenmesi ve izlenmesi ile bankacılık krizleri ve sorunlu banka varlıklarının çözümlenmesinde 20 yılı aşkın tecrübesiyle bankacılık sektöründe uzmanlığı bulunmaktadır. TCMB, BDDK, TMSF’de bankacılık sektörü ağırlıklı olmak üzere finansal hizmetler sektöründe geniş sektörel tecrübeye sahiptir. Bankalarda finansal riskler ve yönetilmesi, mevcut ve potansiyel riskleri kapsayan sermaye yönetimi, risk yönetim aracı olarak stres testleri, risk yönetim aracı olarak iç sistemler ve iç kontrol, türev ürünler ve finansal araçların değerlemesi, TFRS 9, riskten korunma muhasebesi,  Türkiye’de sermaye piyasası ve araçlarının gelişimi, varlıkların menkul kıymetleştirilmesi (securitization, covered bonds), ekolojik ve sürdürülebilir finans (green finance) konularında araştırmaları mevcuttur. Geleneksel olan ve olmayan para politikaları ve araçları, merkez bankacılığında para kurulu, merkez bankalarında reaksiyon fonksiyonu, enflasyon ve hedeflenmesi konularında çalışmaları bulunmaktadır. Kobilerin finansmana erişimi, sermaye yapısı, ekonomik döngülerle etkileşimi, türev işlem sözleşmeleri ile finansal risklerin yönetilmesi, sürdürülebilir finans kapsamında finansal olmayan çevresel ve sosyal risklerin yönetilmesi konularında saha çalışmaları yürütmektedir. Yurt içi ve yurt dışında pek çok sunum gerçekleştirmiş; komite ve gruplara üye olmuş, yuvarlak masa toplantılarına katılmıştır. Akademik çalışmalarda tez danışmanlığı yapmış ve Okan Üniversitesi Bankacılık Bölümü yüksek lisans düzeyinde bankalarda finansal riskler ve yönetilmesi dersi vermiştir.

Başlıca Yayınları

Kitap: Finansal Riskler ve Türev İşlem Sözleşmeleri, TBB, 2021 Makro İhtiyati Düzenlemelerin Bankacılık Sistemi Üzerindeki Etkinliği, Türkiye Uygulaması, Önder Yılmaz ile, TBB, 2018 Excess to Finance of SMEs in Turkey, with Prof. Dr. Halit Targan Ünal, Würzburg 4th International Business Conference, 2021 Net Interest Margin [NIM] in Turkish Financial Sector, with Prof. Dr. Halit Targan Ünal, 10th UBT International Conference on Management, Business and Economics, 2021 Doktora Tezi: Riskten Korunma Muhsebesi ve Özkaynaklara Etkisi, 2016 Yüksek Lisans Araştırması: Inflation Bias Hypothesis & Currency Board as a Monetary Policy for Turkey, 2000 Yüksek Lisans Tezi: Measurement of Operational Quality of Turkish Banking Sector by Using Taguchi’s Squared Loss Fuction Approach, 1993

Şimdiki Görevi

Neslihan Özdemir Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. / Kurucu Ortak (Danışman ve Eğitmen)