Foto

Halis Kıral

Eğitmen

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi


Akademik Eğitim

Lisans derecesini Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü, yüksek lisans derecesini University of Illinois Urbana-Champaign Ekonomi Bölümü ve doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesi Ekonomi (İngilizce) Bölümünde tamamlamıştır. 2017-2018 akademik döneminde misafir öğretim üyesi olarak Duke Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Merkezinde (DCID) bulunmuştur.

Başlıca Yayınları

SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER Kıral, H., Karabacak, H. (2020). Resolution of the Internal Audit-based Role Conflicts in Risk Management: Evidence from Signaling Game Analysis, Group Decision and Negotiation, 29, 823–841 (2020). https://doi.org/10.1007/s10726-020-09679-x  Kıral, H., Kırıkkaleli, D., Ertuğrul, H.M Sarı,, A., Özün, A. (2020). “Quality of Education and Technological Readiness: Bootstrap Panel Causality Analysis for Northern European Countries”, SCANDINAVIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH. Kıral H., Erden L. (2018). "Bilateral trade effects of fiscal devaluation: Evidence from OECD Countries", JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE & ECONOMIC DEVELOPMENT, Vol. 27, No. 6, 585–606.  Kıral H., Hatipoğlu İ. (2017) "Risk Yönetiminde Kontrol Öz Değerlendirme Yaklaşımı ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Bu Kapsamda Üstlenebilecekleri Roller", AMME İDARESİ DERGİSİ, vol.50, pp.115-133, 2017 
    
DİĞER İNDESKLERE GİREN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER Kıral, H., Kurtulmuşlar, M. (2020), Devlet Bütçesinde Yılsonu Harcama Artışı: Aralık Ateşi Olgusu ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Sayıştay Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 116, s.7-31. Kıral, H., Hatipoğlu, İ.İ. (2019). İngiltere Kamu İç Denetim Sisteminde Merkezileşme ve Devlet İç Denetim Ajansının Kurulması. Sosyoekonomi, 27 (39) , 175-185. Kıral, H., Akdemir, T. (2019) Bütçe Hakkı Kapsamında Türkiye’de Ödenek Aktarmalarının Değerlendirilmesi, Sayıştay Dergisi, Sayı:112, Ocak - Mart 2019, s. 107-135. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER Kıral, H. (2018). Kurumsal Risk Yönetiminin Riskleri. Denetişim, (18), s. 5-14. 

KİTAPLAR  Kıral, H., Akdemir T. (Ed.). (2020). “Public Financial Reforms in Turkey: Progress and Challenges”, Volume 1, Springer Singapore, Mart 2020.  Kıral, H., Akdemir T. (Ed.). (2020). Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 2, Springer Singapore, Haziran 2020. Kıral, H. (Ed.). (2020). “İç Denetim: Kuruma Değer Katmak”, Güncellenmiş 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Mart 2020. Kıral H., (Ed). (2014). "İç Denetim - Yönetime Değer Katmak", İç Denetim Koordinasyon Kurulu, ANKARA. Kıral H. (2006). "Yabancıların Türkiye’de Çalışma Esasları", Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, ANKARA.
    
KİTAP BÖLÜMLERİ
Kıral, H., Alpaslan, B., Akdemir T.,  (2020). Revisiting Conditional Cash Transfers: General Overview and Its Implementation in Turkey, Public Financial Reforms in Turkey: Progress and Challenges”, Volume 1, Springer Singapore, Mart 2020 Kıral, H. (2020). Public Internal Audit Reforms in Turkey: Structure, System, and Roles, Kıral, H., Akdemir T. (eds.), Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 2, Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application, Springer Singapore, June 2020 Kıral, H., Satıcı, E. (2020). “İç Denetim Birimlerinin Denetim Paydaşlarıyla İlişkilerini Belirleyen Faktörler: Türkiye Kamu Sektörü Örneği”, İç Denetim: Kuruma Değer Katmak, Güncellenmiş 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Mart 2020 Kıral H. (2020). "İç Denetimin Kurumsal Risk Yönetimindeki Rolü", İç Denetim: Kuruma Değer Katmak, Güncellenmiş 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Mart 2020. Kıral H., Kurnaz E. , Serçemeli M. (2017). "İç Denetim Faaliyetlerinde Kamu İç Denetim Yazılımı Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli İle Araştırılması", Prof. Dr. Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Finans ve Denetimde Güncel Konular 2017, Çalıyurt K., Günay S.G. , Ed., Trakya Üniversitesi, Edirne, ss.296-320, 2017 Kıral H., Kılıç E.M. (2013). "Kamuda Kurumsal Risk Yönetimi", Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, Altuğ F., Kesik A., Şeker M., Ed., Seçkin Yayınları, Ankara, ss.349-368.
    
  

Şimdiki Görevi

Doç. Dr. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) Üyesi