Foto

Lale Güzel

Eğitmen

Altirius İK Eğitim ve Danışmanlık


Akademik Eğitim

1973 yılında Hamburg’da doğan Lale Güzel, iş hayatına Dışbank’ta (Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.) Menkul Kıymetler ve Krediler Müdürlükleri’nde, İnsan Kaynakları / Eğitim ve Gelişim Birimlerinde sırası ile Uzman, Yönetici ve Koordinatör olarak görev almıştır. Kariyer eğitim programlarının ve yetkinlik eğitimlerinin belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda planlaması ve gerçekleştirilmesi, planlanan eğitimlerin bütçeye uygun yönetilmesinin sağlanması, proje bazlı eğitim programlarının planlanması gibi görevler yürütmüştür. Teknik/ Uzmanlık eğitimlerinin ölçümleme sistemlerinin takibi ve ödül/ öneri sistemleri kapsamında değerlendirilmesinin sağlanması, yetkinlik eğitimleri ölçümleme sistemlerinin hazırlanması, eğitim yönetmeliğinin oluşturulması, eğitim kataloglarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmıştır. Bankada, Eğitim Kariyer Sistemini tasarlamış ve bu konuda bir yazılım gerçekleştirmiştir. Performans Geliştirme Projesinde (eğitimlerde performans değerlendirmeleri nasıl olmalı ve alınan bilginin işte kullanılmasının ölçümlenmesi) araştırmalar yapmış ve uygulanmasını sağlamıştır. Yetkinlik odaklı performans geliştirme sistemini oluşturmuş ve uygulayan ekibi yönetmiştir. İdari yöneticiliğin yanı sıra Bankada çalıştığı süre boyunca Müşteri İlişkileri, İletişim ve Yönetim eğitimlerinde, eğitimci olarak yer almıştır. 2004 yılından itibaren Eğitim Kariyer Yönetim Sistemi’ne temel teşkil edecek projeyi bankalara tanıtmış ve projenin alt yapısına ilişkin araştırmalar yaptmıştır. 2005 yılında Academie Accor Services’da geliştirmiş olduğu proje kapsamında Danışman olarak yer almıştır. Bu süre zarfında çeşitli bankalara, kurum ve kuruluşlara kişisel gelişim, yönetim ve iletişim eğitimleri vermiştir. 2015 yılında “Aile” temalı bir kısa filmi yayınlanmıştır. Ayrıca 2016 yılında Öziplik İş Sendikasının düzenlediği “Emeğe Saygı” konulu kısa film yarışmasında hazırladığı senaryo ile “Sendikacılık Dalında En İyi Senaryo” ödülünü almıştır. 2014 yılında ev hanımları için geliştirdiği fikir 2020 yılında “Marmara Belediyeler Birliği” tarafından toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik ödülü almıştır.  Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak ev hanımlarına ve gençlere eğitimler vermektedir.

Şimdiki Görevi

Altrius İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Şirketi Kurucusu  Kişisel Gelişim Uzmanı- Danışman