Foto

Yonca Fatma Yücel

Eğitmen

Yiğit Yücel Int. Law Firm- Arabuluculuk ve Tahkim


Akademik Eğitim

1993-1994 A.Ü Hukuk Fakültesi BTHE /Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans1994- 2000 Türkiye Kalkınma Bankasında kadrolu Avukat2000 Kasım-2020 Ağustos 18- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kadrolu baş uzman / Avukat1998- Dünya Barolar Birliğinin (IBA) Kadın Komitesi Türkiye Başkanı1999- Akdenizli Kadın Avukatlar Konfederasyonunun Türkiye Temsilcisi2007-2012 Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Türkiye Milli Komite Başkanı2013 – 2017 Aralık UIA Başkan Danışmanı  2015-   2019 UIA Bankacılık ve Finansal Hizmetler Komitesi Web- Sorumlusu ve Yürütme Komitesi Üyesi2016- 2020 Ocak UIA Arabuluculuk Komitesi Sekreteri2019- UIA Bankacılık ve Finansal Hizmetler Komitesi Başkan Yardımcısı2020 Mayıs Editor of Journal on FICM Media at Federation of Integrated Conflict Management FICM2020- Kasım UIA Başkan Danışmanı2017- Arabuluculuk Eğitmeni (Avrupa Konseyi tarafından akredite edilen eğitmen)2017 Kasım İş Hukukunda Uzman Arabulucu2020 Nisan – Ticari Arabuluculuk Master Eğitim Sertifikası- (ADR-ODR International’dan alınmış)2020 Mayıs- Master Eğitim Sertifikası- “Arabulucular İçin Duygusal Zekanın Şekillendirilmesi- Vakıalar Bazında Analizi ve Duyguların Nöroloji Bilimi İçindeki Yeri” (ADR-ODR Internatioınal –Claris Coaching)2020 Haziran-Temmuz Uluslararası İşletme Koçluğu Eğitimi WBECS Group2021 Şubat Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bankacılık Hukuku Yüksek Lisans Hocası


Başlıca Yayınları

EDİTÖRLÜK YAPTIĞI KİTAPLAR VE ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN BİLİMSEL MAKALELERİ

2007- “Türk Kriminal Politikası ve Kriminoloji”, Prof. Dr. Mustafa T. YÜCEL (Editör: Av. Yonca F. YÜCEL)

2008-  “Türkiye’de Yargının Etkinliği”, Prof. Dr. Mustafa T. YÜCEL (Editör: Av.Yonca F. YÜCEL)

2017 – “Aile Arabuluculuğu”, Lisa Parkinson (İçerik ve Türkçeye çeviri sorumlu editörü:Av.Arb. Yonca Fatma Yücel)

Mart 1995- “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Türkiye’deki Uygulamaları” Türkiye Noterler Birliği Dergisi.

1997-2000  “AT Nezdinde Avukatların Serbest Dolaşımı”, “Uluslararası Hukukta Bankaların İflasında Bir Tasfiye Kanunu Modeli”, “Bankacılıkta Basiretli Davranma Kavramına Bakış, “Amerikan Bankacılık Sistemi İçinde Euro’ya Bakış”, “Tek Avrupa Parası Olarak Euro”  Ankara Barosu Dergisi. 

Kasım 2000 “An Article on “Judgment of Council of State related to Closed Banks belongs to Turkish SDIF” , IBA Journal (Kapatılan Bankaların Fon’a Devrine İlişkin Danıştay kararlarına dair bir İnceleme)

2009 “An Article on “Prevention of Financial Crimes and Money Laundering”, Juriste International(Second Edition)(Finansal Suçların ve Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine ilişkin makale)

2010 (Mart-Nisan Sayısı) “Tasarruf Sahiplerinin Hak ve Menfaatlerinin Korunmasına Dair Mevzuat”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi.

2010 (Kasım-Aralık Sayısı) “Hak ve Menfaatler Üzerine Bir İnceleme” Türkiye Barolar Birliği Dergisi.

2011 “Who Should Regulate the Regulators” Ankara Bar Review (Düzenleyiciler Ne Şekilde Düzenlenmeli? Düzenleyici Kuruluşların Düzenleme Yapma Tekniklerinin Tartışıldığı bir Makale)

2011 “Yargısal Reform ve Demokrasi” Prof.Dr.Mustafa Tören YÜCEL(Editör:Av.Yonca F. YÜCEL)

2013 “Directors’ Remuneration Policies and Other Compliances General Economic-Banking View and Evaluations With the Framework” Ankara Bar Review (Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret, İkramiye vb. Hususlarına İlişkin Politikalar ve Bu Çerçeveye Dair Genel, Ekonomik, Bankacılığa İlişkin Görüş ve Değerlendirmelere yönelik Makale) 

2014- “ADR & Mediation: How To Change Lawyers’ Mindset” Juriste International, (Fourth Edition), (Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk: Avukatın Algısını Nasıl Değiştiririz’e ilişkin)

2020 Nisan “Singapur Arabuluculuk Sözleşmesinin Türk Hukukundaki Yeri” Legal Hukuk Dergisi 4. Sayısı

2020 Mayıs “Reflections of Singapore Convention on Mediation within the Shadow of Covid -19 Pandemic” Journal on FICM Media at Federation of Integrated Conflict Management FICM (Online dergi) (Covid-19 Pandeminin Gölgesinde Singapur Arabuluculuk Sözleşmesinin Yansımaları)

2020 Kasım “Reflections of Singapore Convention on Mediation” -UIA Juriste International (Third Edition) (Singapur Arabuluculuk Sözleşmesinin Yansımaları)

Şimdiki Görevi

Yiğit Yücel International Hukuk Firması Yiğit Yücel International Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi