Foto

İbrahim Sırma

Eğitmen

İstanbul Üniversitisi


Akademik Eğitim

Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Eylül/2008 Tez Adı: Finansal Etkinliğe Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklaşımlar (2008)

Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Para, Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar 
Tez Adı: Sistematik Riskin Halka Arzda Piyasa Fiyatına Etkisi (2001) 

Lisans İstanbul Üniversitesi  İktisat Fakültesi/İsletme Bölümü/İsletme Prof. Eylül/1998

Başlıca Yayınları

1.SIRMA IBRAHIM (2018). Gayrimenkul Sertifikalarının Ihracında Yatırımcıların Korunması. Finansal
Arastırmalar ve Çalısmalar Dergisi, 10(18), 125-136., Doi: 10.14784/marufacd.460671 (Yayın No:
4462918) 2. SIRMA IBRAHIM (2016). SERMAYE PIYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA IZAHNAME
KAPSAMINDAKI BILGILERIN YATIRIMCI TALEBINE ETKISI. International Journal of Management
Economics and Business, 12(29), 0-0., Doi: 10.17130/ijmeb.20162922028 (Yayın No: 3444505) 3. SIRMA IBRAHIM (2015). Sermaye Piyasası Araçlarının Islami Finans Açısından Degerlendirilmesi.
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Arastırmaları Dergisi, 3(3), 131-139. (Yayın No: 1855268) 4. SIRMA IBRAHIM,SALDANLI ARIF (2015). KARA PARA AKLAMADA SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI
NIN KULLANIMI. Isletme Iktisat Çalısma Dergisi , 3(3), 108-118. (Yayın No: 1855540) 5. SALDANLI ARIF,SIRMA IBRAHIM (2014). TOPSIS Yönteminin Finansal Performans Göstergesi
Olarak Kullanılabilirligi. Öneri Dergisi, 11(41), 185-202. (Yayın No: 1854956) 6. AKBALIK MURAT,SIRMA IBRAHIM (2013). Türkiye de Yabancı Bankaların Etkinligi Veri Zarflama
Analizi Uygulaması. FINANSAL ARASTIRMALAR VE ÇALISMALAR DERGISI, 4(8), 1-17. (Yayın No:
1815141) 7. SIRMA IBRAHIM (2011). Osmanlı Anonim Sirketlerinde Kar Dagıtımı. ULUSLARARASI ALANYA
ISLETME FAKÜLTESI DERGISI, 3(2), 117-136. (Yayın No: 1815139) 8. Memalik i Osmaniye de Osmanlı Anonim Sirketleri (2012)., BALCI RAMAZAN,SIRMA IBRAHIM,
Istanbul Ticaret Odası, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 405, ISBN:978-9944-60-930-2,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1855815)

Şimdiki Görevi

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi- İşletme  Bölümü/Muhasebe Ve Finans Anabilim Dalı) (2012-...)