Foto

Sinan Bayındır

Eğitmen

Piri Reis Üniversitesi


Akademik Eğitim

 • Doktora             : Marmara Üniversitesi 2010
 • Yüksek Lisans  : Marmara Üniversitesi 2006
 • Lisans                : Marmara Üniversitesi 2002

Başlıca Yayınları

 A. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR 

 • Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Manipülasyon Suçu ( Beta Yayıncılık 2011 )
 • Uzlaştırma ( Ezgi Matbası 2. Baskı 2019  )
 • Türk Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ( On İki Levha Yayıncılık 2. Baskı 2018 )
 • Kitle İletişim Hukuku  ( On İki Levha Yayıncılık 2018)
 • Uzlaştırma ( Hiper Yayıncılık 2018 )
 • Orman Suçları (  Legal Yayıncılık 2016 )
 • Türk Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ( Legal Yayıncılık 2016 )

  B. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER 

 • Hukuk ve Sanat

( 5846 Sayılı Kanun Kapsamında Fotoğrafik Ürünlerin Eser Vasfına İlişkin Bir Değerlendirme ) ( 2017 ) C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER  

 • İktibas veya İltibas Yoluyla Marka Hakkına Tecavüz Suçu ( Yayına Hazır )
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali ( D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, C.21, Özel S., 2019, s. 157-195 )
 • İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları ( Marmara Üniversitesi Huku Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ) ( 2018)
 • Eser Sahibinin İzni Olmaksızın Eseri Umuma İletim Suçu ( Türkiye Barolar Birliği Dergisi ) ( 2014 )
 • Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Casusluk Maksadıyla Temin Etme Suçu ( Legal Hukuk Dergisi ) ( 2014 )
 • Sermaye Piyasası Kanunu'nun 49. Maddesinde Yer Alan Yazılı Başvuru Şartının Hukuki Mahiyetine ve Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme ( Türkiye Barolar Birliği Dergisi ) ( 2011 )
 • Türk Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ve Sonuçları ( Legal Hukuk Dergisi ) ( 2011 )
 • Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Haber Verme Hakkının Yazılı Basın Yoluyla İşlenen Hakaret Suçları Açısından Değerlendirilmesi ( Türkiye Barolar Birliği Dergisi ) ( 2010 )

  D. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER  

 • Rinoplasti Uygulamalarından Doğan Cezai Sorumluluk ( V. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi ) ( 2019 )
 • Türk Ceza Hukunda Uzlaştırma ( Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi ) (2018 )
 • İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçlarının Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması ( IV. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi ) ( 2018 )

 

Şimdiki Görevi

Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Dekan Yard./ Ceza ve Ceza Muhakamesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı