Foto

Necla Haliloğlu

Eğitmen

Guru Akademi


Akademik Eğitim

Necla Haliloğlu, 1980 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1980-1990 yılları arasında UNDP  “Sanayi Eğitim ve Geliştirme Merkezi” Projesinde uzman, eğitmen ve Proje Koordinatörü olarak çalışmıştır. 1990-2015 yılları arasında KOSGEB’de Uzman ve Girişimciliği Geliştirme Müdürü olarak görev yapmıştır.  Bu süre içerisinde Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan “İşletme Kuluçkaları” Projelerinde Kıdemli Operasyon Yöneticisi ve Proje Koordinasyon Birim Yöneticiliği görevlerini üstlenmiştir. 2003-2005 yılları arasında ODTÜ Meslek Yüksek Okulunda girişimcilik dersleri vermiştir. 2009-2015 yılları arasında Merkezi Hırvatistan’da bulunan Güneydoğu Avrupa Girişimcilik Eğitimi Merkezi (SEECEL) Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2015-2017 yılları arasında AB destekli “Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneğinin Arttırılması- ADAPTESK”  projesinde danışman ve eğitmen olarak görev almıştır. 2017 yılından bu yana Guru Akademi Proje Yöneticisi olarak çalışmaktadır.  Uzmanlık alanları içerisinde girişimcilik eğitimi, işletme kuluçkaları, KOBİ’lerde işletme analizine dayalı stratejik plan hazırlanması, KOBİ’ler ve girişimciliğin geliştirilmesi konusunda politika ve strateji belgeleri hazırlanması, inovasyon yönetimi ve sosyal girişimcilik konuları bulunmaktadır.

Başlıca Yayınları

Prof. Tamer Müftüoğlu, Necla Haliloğlu “Nasıl Girişimci Olunur? Turhan Kitabevi 2009 N.Haliloğlu, “İş Yerinde Etkin İletişim teknikleri Kullanıyor musunuz?” 2018 N.Haliloğlu, “Kızgın Müşterilerle Nasıl Başa Çıkabilirsiniz?” 2018 N.Haliloğlu, “Elemanlarınızın İşe Devamsızlık Problemi Var mı?” 2018 N.Haliloğlu, “Kritik Elemanınız Aniden Giderse?”, 2018 N.Haliloğlu,, “Women Entrepreneurship Indicators for Turkey” , 2013 N.Haliloğlu “ Gümülcine Türk Toplumunda Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Politika Önerileri” , 2011 N.Taş, N.Haliloğlu, “ Markets for   Training Services for SMEs in Turkey” European Training Foundation, 2003 N.Haliloğlu, “Analysis of Key Incubator Concepts on the Example of  the Zonguldak Incubator” in Best Practice in Business Incubation, UNECE 1999 N.Haliloğlu,“Zonguldak Bölgesi Yeniden Yapılanmasında Yenilikçi Yerel Kalkınma Yaklaşımları Konrad Adaneur Vakfı, 1998 N.Haliloğlu, “Small Business Consultancy Assistance Programme under LAP” in Self Employment Initiatives for the Unemployed, Polish Ministry of Labour, 1996 N.Haliloğlu “Evaluation of Occupational Standards in Relation With Recent Trends in Factory  Organization” in Occupational Standards and Certification Turkish Employment Agency, 1991

Şimdiki Görevi

Guru Akademi- Proje Yöneticisi