Foto

Halit Fikir

Dr.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü


Akademik Eğitim

Doktora: "Türkiye`de Kamu Harcamalarının İktisadi Büyüme Üzerine Etkileri", Marmara Üniversitesi Sos. Bil. Ens. - 2010Yüksek Lisans: "Avrupa Birliği Bütçesi ve Yapısal Fonlar", Marmara Üniversitesi Sos. Bil. Ens. - 2003Lisans: Marmara Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü - 2001Lise: Cağaloğlu Anadolu Lisesi - 1997

Başlıca Yayınları

1 - "Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ile Verilen Enerji Desteklerine İlişkin Bir Değerlendirme", Prof. Dr. Naci Muter`e Armağan, Celal Bayar Üniversitesi Yayını, s.680 (2014)2 - "Vergi Harcaması Politikası", Vergi Raporu Dergisi, ss. 157-160 (2012)3 - Avrupa Birliği`nin Finansmanı ve Tam Üyelik Halinde Türkiye`nin Rolü", Vergi Raporu Dergisi, ss. 131-136 (2005)

Şimdiki Görevi

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü - Öğretim Elemanı