Foto

Davut Gürses

Avukat

Pacta Hukuk Bürosu


Akademik Eğitim

Çalışma hayatına serbest avukatlık ile başlayan Gürses; sırasıyla, banka müfettişliği, yasal uyum sorumlusu, hukuk müşaviri ve bölüm müşaviri olarak bankalarda/finans sektöründe çalışmıştır. Halihazırda, kurucusu ve ortağı olduğu PACTA Hukuk Bürosu'nda mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

 

Marmara Üniversitesi SBE Özel Hukuk Doktora Programı 2009-2016

Marmara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı 2006-2009

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000-2004

Başlıca Yayınları

 • Bankacılık Kanunu’na Göre Zimmet Suçu, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2009. (KİTAP)
 • Bankacılık Kanunu’na Göre Zimmet Suçu (2. Baskı) On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2018.(KİTAP)
 • Banka Genel Kredi Sözleşmesi, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2016. (KİTAP)
 • Kasten Adam Öldürme Suçunun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi, Av. Dr. Şükrü Alpaslan’a Armağan, TCHD Yayınları, 2007. (MAKALE)
 • Tüketici Kredilerinde Kefalet Türü Sorunu ve Bankalar Uygulaması, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı: 2008-1. (MAKALE)
 • Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu (TCK.m.288) Karşısında Müdafiin Esas Hakkındaki Savunması ve Sınırları Suç ve Ceza Dergisi, Sayı: 2, 2008. (MAKALE)
 • Bina ve Yapı Eseri Maliklerinin Hukuki Sorumluluğu (HAKEMLİ) Kazancı Hukuk Dergisi, Sayı: 75-76, 2010. (MAKALE)
 • Kredi Teminatı Olarak Üst Hakkı İpoteği (HAKEMLİ) Bankacılar Dergisi, TBB Yayınları, Sayı: 76, Mart-2011. (MAKALE)
 • İzinsiz Faaliyette Bulunmak Suçu Bank. K. m.150 (HAKEMLİ) Bankacılar Dergisi, TBB Yayınları, Sayı: 80, Mart-2012. (MAKALE)
 • Türk Borçlar Kanunu’na Göre Havale  (HAKEMLİ) Prof.Dr. Ersin Çamoğlu Armağanı,Vedat Kitabevi, 2013. (MAKALE)
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Tüketici Kredilerinde Cayma Hakkı Legal Hukuk Dergisi, Sayı:140, 2014. (MAKALE)
 • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nin 20 Nisan 2017 Tarihli Kararı Işığında İşletmelerin Biyometrik Güvenlik Teknolojileri Kullanımının İncelenmesi (Ortak Yazar: Zehra Binnur Avunduk) Eurasian Business & Economics Journal 2017, Volume: 1. (MAKALE)
 • Aile Konutu Üzerinde Kurulan İpoteğin Eş Rizası Yokluğu Nedeniyle Yolsuz Hale Gelmesinden Kaynaklanan Zarardan Devletin Sorumluluğu (HAKEMLİ) Bankacılar Dergisi, TBB Yayınları, Sayı: 106, Eylül-2018. (MAKALE)
 • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nin 20 Nisan 2017 Tarihli Kararı Işığında İşletmelerin Biyometrik Güvenlik Teknolojileri Kullanımının İncelenmesi (Ortak Yazar: Zehra Binnur Avunduk) International Conference on Global Competititon and Innovation Management (ICGCIM), held on 9-11 November, 2017 in Istanbul (TEBLİĞ)
 • Bankacılık Zimmeti ve Kredi Dolandırıcılığı Sempozyumu (21.10.2017) Bankacılık Zimmeti Suçuna Dair Uygulama İlişkin Bazı Tespitler (TEBLİĞ)

Şimdiki Görevi

ORTAK/ PACTA HUKUK BÜROSU