Foto

Ramazan Çakmakçı

Eğitmen

Modern Hukuk Akademisi


Akademik Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Başlıca Yayınları

Kitaplar:

- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Gerekçeleri, Komisyon Raporları ve TBMM Tutanakları ile Birlikte) , Legal Yayıncılık, İstanbul , 2016

- Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Gerekçeleri, Komisyon Raporları ve TBMM Tutanakları ile Birlikte), Legal Yayıncılık, İstanbul, 2013

- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Açıklamalı Gerekçeli), Legal Yayıncılık, İstanbul, 2004

- İş Kanunu ve İlgili Temel Mevzuat (Gerekçeli Atıflı Karşılaştırmalı Eski Yeni Kanun Metinleri İle), Legal Yayıncılık, İstanbul, 2003

- Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Ceza Kanunları, İş Kanunları, Dernekler Mevzuatı vb bir çok mevzua derlemeleri, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2002 - 2018

Makaleler:

Çeşitli hukuki makaleleri, Dünya Gazetesi, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Legal Hukuk Dergisi, Makam Dergisi vb. dergilerde yayınlanmıştır.

 

 

Şimdiki Görevi

Modern Hukuk Akademisinde Hukuk Eğitmenidir.Legal Yayıncılık tarafından dokuz farklı konuda yayınlanan YÖK - TÜBİTAK onaylı hakemli hukuk dergilerinin ve yurtdışında yayınlanan Legal Akademik Revista isimli hukuk dergisinin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yürütmektedir.Serbest Avukattır.