Foto

Bora Durmaz

Avukat

Modern Hukuk Akademisi


Akademik Eğitim

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans)                                                                                                                  İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Yüksek Lisans)

 

Başlıca Yayınları

Banka Teminat Mektuplarının Ödeme İstemiyle İbrazı, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2016

(İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiş bu çalışma, yazarın Bankacılık sektöründeki tecrübeleri ışığında uygulamaya yönelik olarak yeniden ele alınmış ve kitap olarak yayınlanmıştır. Legal Kitabevi )

Şimdiki Görevi

Modern Hukuk Akademisi bünyesinde eğitmen olarak görev yapmaktadır. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı arabulucudur. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda hakem olarak görev yapmaktadır. İstanbul Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaktadır.