Foto

Ufuk Alkan

Eğitmen

Marmara Üniversitesi


Akademik Eğitim

Lise eğitimini Tekirdağ`da Yabancı Dil Ağırlıklı Lisede tamamladıktan sonra 2001 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde (Örgün Öğretim) üniversite hayatına başlamış ve 2005 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı`nda Yüksek Lisans eğitimine başlamış 2006 yılında bu bölümde Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışma hayatına başlamıştır. 2007 yılında "Ödemeler Bilançosu ve Türkiye`de Ödemeler Dengesinin Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkisi" konulu yüksek lisans tezi başarılı bulunarak mezun olmuştur. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı`nda Doktora Programı`na kabul edilmiş ve 2014 yılında "Finans Sektöründen Reel Sektöre Parasal Aktarım Mekanizması: Bankacılık Sektörü Açısından Bir Uygulama" konulu tez savunması başarılı bulunarak mezun olmuştur. Halen Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü`nde Yardımcı Doçent Doktor olarak akademik ve çalışma hayatına devam etmektedir.
Bilim alanı Makro İktisat olan Alkan, sermaye piyasaları ve uluslararası finans alanlarında da uzmanlaşmıştır. Üniversitede ekonomi alanında dersler veren Alkan, özel sektörde de sermaye piyasası alanında Takas ve Operasyon İşlemleri, Finansal Piyasalar ve Genel Ekonomi alanlarında eğitimler vermektedir. SPK Lisanslama sınavlarına yönelik bugüne kadar ondan fazla farklı bankada eğitim referansı bulunan Alkan`ın yine bu sınava yönelik piyasada satılan ve oldukça fazla talep gören kitapları mevcuttur.

Başlıca Yayınları

SPK Lisanslama sınavlarına hazırlık

Şimdiki Görevi

Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Öğretim Üyesi