Foto

Kadir Çamoğlu

Eğitmen

Bilge Adam


Akademik Eğitim

Danışman Profili
Bilge Adam Bilişim Hizmetleri`nde "Yazılım Proje ve Kalite Yönetimi Biriminde" Birim Müdürü olarak görev alan Kadir Çamoğlu`nun kurumsal müşterilerimize verdiği servislerden bazıları şunlardır:

" Proje Yönetimi
" Yazılım Ürün Yönetimi
" İş Analizi
" Sistem Analizi
" Süreç Modelleme ve Kalitesi
" Çevik/Yalın Süreç Danışmanlığı
" Kullanıcı Deneyimi (User Experience)
" Kurumsal Mimari Oluşturma
" Yazılım Alt Yapısı Geliştirme
" Yazılım Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi
" Web ve Windows Yazılım Geliştirme
" Yazılım Testleri
" İş Zekası Projeleri Geliştirme
" MS SQL Server Veritabanı Tasarımı ve Optimizasyonu

Eğitmen aşağıdaki başlıklardaki yetkinliklere sahiptir.

" Performans, yük ve stres testleri
" SCRUM/KANBAN/XP
" Team Foundation Server
" Visual Basic.NET
" C Sharp
" Microsoft SQL Server 2008, T-SQL
" Business Intelligence, DataWarehouse, MDX
" UML, OOP, SOA
" Asp.NET, XML, XML Web Services
" .NET Compact Framework
" Smart Client Programming
" N-Tier Programming Architecture
" Enterprise Design Patterns & Architectures
" Software Design
" Visual StudioSunmakta olduğu eğitim başlıkları:

" PMI Proje Yönetimi
" ISTQB Yazılım Test Uzmanlığı
" CBAP Sertifikasyon ve İş Analizi
" SCRUM Master
" SCRUM Product Owner
" Team Foundation Server
" Microsoft Solutions Framework
" Implementing MS SQL Server 2008-
Deneyim
Kadir Çamoğlu 20 yılı aşkın süredir profesyonel olarak 100`ün üzerinde yazılım projesinde görev almıştır. Bu süre içinde yazılım uzmanı, yazılım mimarı, analist ve proje yöneticisi olarak görev yapmış ve ilk 500`de yer alan şirketlerle projeler geliştirmiştir ve danışmanlık yapmıştır. Danışmanımızın çalıştığı firmalardan bazıları şunlardır: Koç Sistem, Johnson & Johnson, Akbank, Fintek, Softtech, KORDSA, Mercedes, Türk Telekom Akademi, Türksat, TEI, TSKB, Digiturk, Mercedes Benz Türkiye, Borusan Otomotiv
Çalışmalarını son dönemde yazılım kalitesi üzerine yoğunlaşan Kadir Çamoğlu, çevik süreçler, yazılım ürün yönetimi, kullanıcı deneyim tasarımı, yazılım testleri, yazılım süreç iyileştirme, iş ve sistem analizi gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.
Yayınlanmış kitaplarından bazıları;
" Algoritma, Kodlab Yayıncılık, 2011
" Mobil Programlama, Kodlab Yayıncılık, 2010
" 10 Adımda Yazılım Geliştirme, Kodlab Yayıncılık, 2010
" Programlama ve Veritabanı Mantığı, Kodlab Yayıncılık, 2009
Yayınlanmış akademik çalışmaları;
" "Akıllı Etmenler ve Akıllı Etmen Yönelimli Programlama Yaklaşımı", Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi FBE Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı,, 2010
" "Tailoring of Agile Practices for the University Automation Project", 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering, June 3-5 2010, Kuşadası - Türkiye
" "Bir Çevik Yazılım Geliştirme Sürecinin Uyarlanması Ve Uygulanması", Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Ocak 2010 Cilt 4 Sayı 3 (57-67)
Sertifikalar
" PMP (Project Management Professional, PMI)
" CBAP (Certified Business Analysis Professional, IIBA)
" CSM (Certified Scrum Master, Scrum Alliance)
" CSPO(Certified Scrum Product Owner, Scrum Alliance)
" PSM I (Professional Scrum Master, Scrum.org)
" ITSQB Certified Tester Foundation Level
" Microsoft Certified Learning Consultant
" Microsoft Certified Trainer
" Microsoft Certified Professional Developer
" Microsoft Certified Technology Specialist
Eğitim
Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversite`sinde iktisat alanında yapan Kadir Çamoğlu, Maltepe Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisansansını tamamlamıştır ve halen Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Bilgisayar Mühendisliği programında yazılım kalitesi alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.
Ödüller
" Microsoft, "Most Valuable Professional" ( 2007, 2008, 2009)
" New Horizons, "Worldwide Excellence in Training" (2008)

Başlıca Yayınları

Yayınlanmış kitaplarından bazıları;
" Algoritma, Kodlab Yayıncılık, 2011
" Mobil Programlama, Kodlab Yayıncılık, 2010
" 10 Adımda Yazılım Geliştirme, Kodlab Yayıncılık, 2010
" Programlama ve Veritabanı Mantığı, Kodlab Yayıncılık, 2009
Yayınlanmış akademik çalışmaları;
" "Akıllı Etmenler ve Akıllı Etmen Yönelimli Programlama Yaklaşımı", Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi FBE Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı,, 2010
" "Tailoring of Agile Practices for the University Automation Project", 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering, June 3-5 2010, Kuşadası - Türkiye
" "Bir Çevik Yazılım Geliştirme Sürecinin Uyarlanması Ve Uygulanması", Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Ocak 2010 Cilt 4 Sayı 3 (57-67)

Şimdiki Görevi