Foto

Evren Bolgün

Eğitmen

FIS | Risk ve Hazine Çözümleri Türkiye Danışmanı


Akademik Eğitim

Kişisel Bilgiler:
" Doğum Tarihi : 07.12.1972
" Medeni Durumu: Evli, 1 çocuk sahibi
Doktora, Bankacılık Bölümü (2002)
M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İst.Mezuniyet Ort: 85

Y.Lisans, İşletme Fakültesi, Muhasebe & Finans Bölümü (1997)
İstanbul Teknik Üniversitesi, İst.Ortalama: 83

Lisans Diploması, İşletme Fakültesi, Muhasebe Finansman Bölümü (1994)
Marmara Üniversitesi, İst.Ortalama: 75

Profesyonel Yetenekler:
" MS Office Uygulamaları, Excel-VBA, MS Visio, Bloomberg,Reuters Workstation & Teknik Analiz, Matriks, Eviews5.0, SPSS 11.5, Crystall Ball, Infinity Treasury Systems, Risktürk Piyasa & Aktif-Pasif Risk Yazılımı, RiskMetrics, Oliver Wyman Piyasa Risk Yönetim, HTML&Frontpage, Finnet Portfolio Advisor, Queenstocks Pro, Rasyonet Bondground.
" SPK İleri Düzey Lisans Belgesi
" İngilizce (iyi derece)
" 100`ün üzerinde ulusal & uluslararası makale ve araştırma yazılarının çeşitli finansal dergi ve gazetelerde yayınlanması.


Profesyonel Eğitimler
" Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması, Finansal Planlama Derneği.,2017
" Basel II/III & Kredi Derecelendirme, Risk Bazlı Makro Ekonomik Göstergelerin Analizi, Türkiye Bankalar Birliği,2016-2017
" Portföy Risk Yönetimi Teknikleri, Finansal Tahmin ve Simülasyon Teknikleri, BORFIN Elektronik Eğitim Platformu, 2016-2017
" BIST Hisse Portfoylerinde Mean Varyans Optimizasyon Uygulaması, Sermaye Piyasaları Kongresi, 2016
" Kurumsal Hazine ve Risk Yönetim Teknikleri, Evyap Sabun, 2012, Istanbul
" Portföy ve Risk Yönetim Prensipleri, Eğitişim Kariyer Enstitüsü, 2011, Istanbul
" Opsiyon Stratejileri, Fiyatlama, Finansal Korunma ve Teminatlandırma Teknikleri, TBB,2010,Istanbul
" Hızlı Okuma, ALGE Eğitim ve Danışmanlık,İstanbul
" Matlab`ın Temeli & Programlama Teknikleri, FİGES,İstanbul
" Excel Macro-VBA Applications, Bilge Adam, İstanbul
" Capital Market Development, Enforcement & Oversight Training Program,SEC&CMB,İstanbul
" Yönetici Koçluğu, Mare Fidelis, İstanbul
" Finans mühendisliği ve uluslararası kredi türev enstrüman uygulamaları, Salih Neftçi, İstanbul
" Akbank ve Dışbank Yönetici adaylarına yönelik olarak kurum içi profesyonel eğitimlerin verilmesi.
" Matlab ile Finans Mühendisliği Eğitimi, ODTÜ Teknokent,Ankara
" En İyi Piyasa-Kredi-Operasyonel Risk Yönetim Uygulamaları Çalışması,Deutsche Bank, Frankfurt.
" Risktürk firmasının danışmanlığı altında piyasa risk yönetimi eğitim modülleri: VaR Analizi, İstatistik & Ekonometri, Türev Fiyatlandırılması, Volatilite Modellenmesi, Hisse Senedi Riski ve Portföy Yönetimi, Sabit Getirili Menkul Kıymetlerde Risk Yönetimi, Aktif/Pasif Simülasyonu, Data Analiz Teknikleri
" Finansal Ekonometri, ExMBA,Burç Ülengin,Bilgi Üniversitesi.
" Kredi Riski Yönetimi & BASEL II, Kaan Aksel, PWC
" Risk Yönetimi, Executive MBA Ders katılımı,Yeditepe Üniv,İst.
" Value At Risk,Dr.Stephan Schoess tarafından sunulan risk hesaplama ve yönetim sistemleri semineri, Amsterdam Finans Enstitüsü,İst.
" Bank Kreiss A.G. bankasının dealing bölümünde, 1 hafta süreyle FX piyasalarda bankanın pozisyon yönetimi,gerekli hedge işlemlerinin takibi işlemleri üzerine eğitim aldım.Frankfurt

" Dernek Üyelikleri : PRMIA-Professional Risk Managers International Ass., GARP-Global Association of Risk Professionals, PADI Dalış Sertifikası., Risk Yöneticileri Derneği, Finans Klüp, TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği

Başlıca Yayınları

Akademik Yayınlar:
" Bolgün K.Evren, Opsiyon Portföylerinde Risk Bazlı Teminatlandırma, Kurumsal Yatırımcı, sy.2, İstanbul, Temmuz 2008
" Küresel Kredi Krizinden Dengeli Resesyona Doğru, Active, İstanbul, No:55,2008
" Vadeli Türev Pozisyonlarında Riske Maruz Değer (RMD) Modeli ile Risk Limitlemesi, Vobjektif, Sayı:9, İstanbul, Nisan 2007
" Kurumsal şirketlere yönelik Türk finans piyasaları üzerinde Yapılandırılmış Finansal Türev Ürün & Risk Yönetim Teknikleri Uygulamaları, M.Ü&Viyana İşletme Fakültesi,Uluslararası Finans Sempozyumu,İstanbul
" Scala Yayıncılık tarafından genişletilmiş 2.baskısı yayınlanan Risk Yönetimi başlıklı CdRom uygulamalı kitap yazımı,İstanbul.
" Teker, S., B. Akçay ve E. Bolgün, "Bank capital adequacy under Basel II: an application on three real Turkish banks", Global Journal of Economics and Finance, (ECONLIT), Vol.2, N.2, 162-177. 2005
" Finansal Türevlerde Kullanıcı Kaynaklı Model Seçiminin Bilgi Asimetrisi Yoluyla Fiyatlama Süreçlerine Etkisi, M.Ü.BSE Uluslararası Finans Sempozyumu,İstanbul.
" Finansal Risk Yönetimi: Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Riski ve Aktif/Pasif Yönetimi Uygulaması, 8.Ulusal Finans Sempozyumu,İTÜ,İstanbul.
" Hipotetik Türk Bankası Alım/Satım Portföyü üzerinde RMD Metodu ile Sermaye Yeterliliğinin Ölçümünde Volatilite Tercih Etkisi, Geleneksel Finans Sempozyumu, Marmara Üniversitesi.
" Teker, S., B. Akçay ve E. Bolgün, "Banka sermaye yeterliliği: Basel II standartlarının bir Türk bankasına uygulanması, E-SOSDER, (Social and Human Sciences Index), sf.42-54, Bahar 2005
" Ticari Bankalarda RMD Yöntemi ile Ölçümlenen Piyasa Riskinin Banka Stratejilerine Katkısı, İşletme & Finans Dergisi,2002

Şimdiki Görevi

FIS | Risk ve Hazine Çözümleri Türkiye Danışmanı