Foto

Erhan Aslanoğlu

Eğitmen

Piri Reis Üniversitesi


Akademik Eğitim

1964 Ankara doğumludur. 1982 yılında Ankara Deneme Lisesinden mezun olduktan sonra ODTÜ Ekonomi Bölümünü kazanmış ve 1987 yılında mezun olmuştur. Aynı bölümde 1988 yılında başladığı yüksek lisans çalışmasını 1990 yılında tamamlamıştır. 1988-1991 yıllarında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1991 yılında Avrupa Topluluğundan kazandığı Jean Monnet bursu ile gittiği İngiltere’nin Reading Üniversitesinden, ekonomi alanında bir yüksek lisans derecesi daha elde etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümüne araştırma görevlisi olarak girmiş, aynı bölümde doktora çalışmalarına da başlamıştır. Doktora çalışmasını 1997 yılı başında tamamlamıştır. 2004 yılında Doçent, 2011 yılında Prof. ünvanı alan Aslanoğlu Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden 2015 yılında ayrılmış, aynı yıl Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen aynı üniversitede Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Makroekonomi, Türkiye ve Dünya Ekonomisi temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Bu konularda yayınlanmış bir kitabı, kitap bölümleri, çok sayıda makalesi ve tebliğleri bulunmaktadır. Genel Ekonomi, Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Türkiye ve Dünya Ekonomisi; Göstergeler ve Gelişmeler üzerine seminer ve eğitimler vermektedir.    

Başlıca Yayınları

Spillover Effects of Foreign Direct Investments on Turkish Manufacturing Industry, Journal of International Development, 12, 8, 1111-1131 - November 2000 ”An Analysis of Two Leading Indicators of Economic Growth in Turkey; Monthly Manufacturing Industry Output and CNBC-e Consumption Indices”,  with Sadullah Çelik,İşletme, İktisat ve Finans, 25, 293, 9-33, Ağustos 2010

Şimdiki Görevi

Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı