Foto

İsmet Demirkol

Üniversite Öğretim Görevlisi

Bahçeşehir Üniversitesi


Akademik Eğitim


Dr. İsmet DEMİRKOL
Ekonomist - Öğretim Görevlisi
Dr. İsmet DEMİRKOL, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F`den 1998 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi S.B.F.`de, doktora çalışmalarını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe - Finansman Anabilim dalında tamamlamıştır. 1998 yılından beri çeşitli özel sektör kuruluşlarına yöneticilik ve ekonomik konjonktür danışmanlığı yapan ve bankalara Ekonomi - Finans Eğitimleri veren, İsmet DEMİRKOL`un Türkiye`de yapılan Özelleştirme Çalışmaları, Entelektüel Sermaye ve Firma Değeri, İç Denetim ve İç Kontrol, Yönetim Ekonomisi, Küresel Finans, Sermaye Piyasaları ve Borsalar üzerine çeşitli dergilerde ve web sitelerinde yayınlanmış olan çok sayıda makalesi bulunmakta aynı zamanda Türkiye`de yayın yapan ulusal kanalların ekonomi programlarına belli aralıklarla katılmaktadır. Big Yatırım adlı kişisel Web sitesinde, (http://bigyatirim.blogspot.com) Dünya Ekonomisi - Türkiye Ekonomisi ve Küresel Finans Piyasaları hakkında, güncel ekonomi - finans yorumları bulunan, Dr. İsmet DEMİRKOL`un, 2007 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan; Entelektüel Sermayenin Firma Değerine Etkisi ve İMKB`de Sektörel Uygulamalar adlı kitabı bulunmaktadır.
Para&Borsa Ekonomi -Finans Yazarı (https://www.paraborsa.net/) Finans Topluluğu, Finans Kulüp, TİDE üyesi ve AIESEC Ankara Danışmanlar Kurulu üyesi olan Dr. İsmet DEMİRKOL, Türkiye Bankalar Birliği ile Bilgi Üniversitesi Yönetici Geliştirme Merkezi Eğitmeni ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak Küresel Ekonomi, Uluslararası Finans & Sermaye Piyasaları dersleri vermektedir.

İlgi Alanları :

" Türkiye Ekonomisi: Makro Analiz
" Dünya Ekonomisi: Makro Analiz
" Türkiye Ekonomisi 2023
" Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığı Finansmanı, İşsizlik ve Büyüme
" Küresel Finans Piyasaları, Sermaye Piyasaları ve Borsalar

Başlıca Yayınları

Entelektüel Sermayenin Firma Değerine Etkisi ve İMKB`de Sektörel Uygulamalar adlı kitabı bulunmaktadır

Şimdiki Görevi

Bahçeşehir Üniversitesi-Öğretim Görevlisi