Foto

İsmet Demirkol

Eğitmen

PARITERIUM EĞİTİM DANIŞMANLIK


Akademik Eğitim

İsmet Demirkol, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F’den 1998 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, doktora çalışmalarını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe - Finansman Anabilim dalında tamamlamıştır. 1998 yılından beri, kamu & özel sektör kuruluşlarına yöneticilik ve ekonomik konjonktür danışmanlığı yapan ve bankalara Ekonomi – Finans Eğitimleri veren, Dr. İsmet DEMİRKOL’un Türkiye’de yapılan Özelleştirme Çalışmaları, Entelektüel Sermaye ve Firma Değeri, İç Denetim ve İç Kontrol, Yönetim Ekonomisi, Küresel Finans, Sermaye Piyasaları ve Borsalar üzerine çeşitli dergilerde ve web sitelerinde yayınlanmış olan çok sayıda makalesi bulunmakta aynı zamanda Türkiye’de yayın yapan ulusal kanalların ekonomi programlarına belli aralıklarla katılmaktadır. Pariterium Eğitim Danışmanlık Kurucusu olan Dr. İsmet DEMİRKOL’un Dünya Ekonomisi - Türkiye Ekonomisi ve Küresel Finans Piyasaları hakkında, güncel ekonomi – finans yorumları ve 2007 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan; Entelektüel Sermayenin Firma Değerine Etkisi ve İMKB`de Sektörel Uygulamalar adlı kitabı bulunmaktadır. •AIESEC Ankara Danışmanlar Kurulu üyesi olan Dr. İsmet DEMİRKOL, Türkiye Bankalar Birliği ile Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak Küresel Ekonomi, Uluslararası Finans & Sermaye Piyasaları dersleri vermektedir.

İlgi Alanları :

" Türkiye Ekonomisi: Makro Analiz
" Dünya Ekonomisi: Makro Analiz
" Türkiye Ekonomisi 2030
" Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığı Finansmanı, İşsizlik ve Büyüme
" Küresel Finans Piyasaları, Sermaye Piyasaları ve Borsalar

Başlıca Yayınları

Entelektüel Sermayenin Firma Değerine Etkisi ve İMKB`de Sektörel Uygulamalar adlı kitabı bulunmaktadır

Şimdiki Görevi

PARITERIUM EĞİTİM DANIŞMANLIK  KURUCU/ EĞİTMEN / KEYNOTE SPEAKER