Foto

Burçin Tümer

Eğitmen

Tümer Hukuk Bürosu


Akademik Eğitim

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1995 yılından itibaren Hukuk davaları ve Danışmanlık konularında Serbest Avukatlık yapmaktadır. 1995-2006 Koçbank A.Ş., 2006-2014 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. çalışmıştır. 2011 yılından itibaren T.Garanti Bankası A.Ş.`nin alacaklarının takip ve tahsili ile ilgili dava ve yasal süreçlerinin takibi, 2007 yılından itibaren ve halen banka çalışanlarına yönelik Hukuka Giriş, Borçlar Hukuku, Sözleşme ve Teminat Hukuku, Tüketici Hukuku, Hukuki Alanda Getirilen Yenilik ve Düzenlemeler, Kıymetli Evrak Hukuku, Çek Hukuku gibi eğitim ve seminerler vermektedir. 1995 yılından itibaren ve halen gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık yanı sıra dava ve süreçlerinin takibini yapmaktadır. 

Şimdiki Görevi

Tümer Hukuk Bürosu