Foto

Banu Özşuca Saatci

Eğitmen

Hukuk Eğitmeni ve Danışmanı


Akademik Eğitim

TED Ankara Koleji'nden 1983 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek lisans derecesini, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Avrupa Toplulukları Anabilim Dalı’ndan, "Avrupa Topluluk Hukukunda Bankaların Kara Paranın Aklanması için Kötüye Kullanılmaktan Korunması" yüksek lisans teziyle aldı. “Avrupa Topluluğu Direktifi Çerçevesinde Kolektif Yatırım Kuruluşları” konulu teziyle, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Avrupa Topluluk Hukuku sertifika programını tamamladı. Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği`nde 1989-2012 yıllarında; Avukat, Müşavir Avukat, Hukuk Müşavir Yardımcısı, Bölge Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Görevi dahilinde sendikasyon kredileri, seküritizasyon, yurtdışı borçlanma araçlarının ihracı, yapılandırılmış finansman ve proje finansmanları sözleşmeleri, devralma ve birleşmeler üzerinde de çalıştı. Londra’da Cameron McKenna hukuk bürosunda staj yaptı, hukukçulara yönelik uluslar arası bankacılık ve finans seminerlerine katıldı. CIBS Trade Finance Seminar, Euromoney Training ve  BPP Training and Consultancy’nin Facility Documentation and Legal Issues,  Documentary Credits Workshops, Introduction to Derivatives, Repo-Legal Issues and Documentation, Legal Isues in Swaps and Swap Derivatives, International Guarantees and Bonds konularında eğitimler aldı. Türkiye Bankalar Birliği Dergisinde (Sayı 19- Aralık 1996), “Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Girişimler” başlıklı makalesi yayınlandı. OECD – FATF Mali Eylem Komitesi’nin 2002 yılında FATF Tavsiyelerinin gözden geçirilmesine ilişkin Financial Supervisory and Regulatory Bodies (Mali Denetim, Gözetim ve Düzenleyici Kurumları) üyeleriyle yaptığı Foruma Türkiye Bankalar Birliği`nin temsilcisi olarak katıldı. T.C. Merkez Bankasının  "Kara Para Aklama Faaliyetleri ve Önlemler" ve "Mevzuat Çerçevesinde Bankaların Yükümlülükleri ve Karşılaştıkları Sorunlar" konulu Panellerinde konuşmacı olarak Tebliğler sundu. Anadolu Hayat A.Ş.`de (1998-2001) denetim kurulu üyesi, İş Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de (2001-2003) yönetim kurulu üyesi, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.`de (2005-2009) yönetim kurulu üyesi görevlerinde bulundu. Bahçeşehir Üniversitesi 2017-2018 yüksek Llsans programında, Sermaye Piyasası Hukuku dersinin eğitmenliğini yaptı. 2012 yılından beri Türkiye Bankalar Birliğinde, BDDK’da, kamu bankaları ve özel bankalarda, finans kurumlarında ve muhtelif kurum, kuruluş ve şirketlerde; Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Borçlar Hukuku, Teminat Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Çek Kanunu, Kurumsal Yönetim, Hukuki Açıdan Bankaların Yurtdışı Borçlanmaları, Bankacılık Hukuku, Bankacılar için Temel Hukuk, Tüketici Hukuku, Teminat Mektupları, Sermaye Piyasası Hukuku konularında hukuk eğitimleri vermektedir.

Başlıca Yayınları

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Girişimler, BANKACILAR, Aralık 1996

Şimdiki Görevi

Avukat, Hukuk Eğitmeni ve Danışmanı