Foto

Dilek Sağlık Özçam

Üniversite Öğretim Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi-Dilek Sağlık Eğitim ve Danışmanlık


Akademik Eğitim

Dilek Sağlık, TED Ankara Koleji mezunudur. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi`nden mezun olduktan sonra, Bilkent Üniversitesinde İşletme Yüksek

Lisans`ını (MBA) tamamladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; İşletme

Ana Bilim dalı, İngilizce İşletme Bilim dalı Genel İşletme Doktorası (Pazarlama) (tez konusu: satış

eğitimlerinin performansa etkisi) derecesini aldı.1988- 1992 yılları arasında üniversite öğrencisiyken (lisans ve MBA) Murat Açık Öğretim Dershanelerinde "İngilizce", "İşletme finansmanı", "Muhasebe denetimi ve Mali analiz" dersleri vermenin yanı sıra ortak olarak çalıştı. Ortaklıktan ayrıldıktan sonra, 3 yıldan fazla Güney Kore Ticaret Geliştirme Merkezinde Pazar Araştırma Yöneticisi olarak görev aldı ki hazırladığı araştırma raporlarından bazıları Güney Kore`de yayınlandı. İş hayatı süresince, uluslar arası şirketlerde yöneticilik ve danışmanlık bazında çalışmalar yapmıştır, örneğin Kampus International / Israel ve Walter Marketing / UK. Üç sene için, İngiliz Ticaret Odasında yatırım danışmanlığı yaparken 1997 yılında eğitmenlik kariyerine başladı ve General Motors Raytheon eğitimci sertifikasını aldı. Daha sonra 4 yıl Arthur Andersen bünyesinde free lance olarak danışman-eğitimci olarak çalışmalarına devam etti ve 2003 yılından itibaren kendi adına çalışmaktadır.Dilek Sağlık ayrıca, 1999 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesinde, kadrolu öğretim üyesi olarak Satış Yönetimi, İleri Satış Teknikleri, Tüketici Davranışları, Stratejik Pazarlama, Pazarlamaya Giriş, CRM ve Pazarlama Yönetimi konularında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ders vermektedir. 1997 yılında başladığı eğitmen danışmanlık çalışmalarında şimdiye kadar 90`dan fazla firmaya 49`u uluslararası olmak üzere danışmanlık ve/veya eğitim bazında katkı sağlamıştır ki toplam eğitim gün sayısı 2000 günü geçmiştir. 97 yılında eğitmenlik kariyerine başladı ve General Motors Raytheon eğitimci sertifikasını aldı. Daha sonra 4 yıl Arthur Andersen bünyesinde free lance olarak danışman-eğitimci olarak çalışmalarına devam etti ve 2003 yılından itibaren kendi eğitim firması adına çalışmaktadır. Dilek Sağlık ayrıca, 1999 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesinde, kadrolu öğretim üyesi olarak Satış Yönetimi, İleri Satış Teknikleri, Tüketici Davranışları, Stratejik Pazarlama, Pazarlamaya Giriş ve Pazarlama Yönetimi konularında lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders vermektedir. 1997 yılında başladığı eğitmen danışmanlık çalışmalarında şimdiye kadar 70`den fazla firmaya 43`ü uluslararası olmak üzere danışmanlık ve/veya eğitim bazında katkı sağlamıştır. ASTD, Stevie, Brandon Hall’ dan 3 birincilik , 1 üçüncülük ödülleri sahibidir. Ayrıca Akredite Belbin Kişilik Analist ve Yorumcusudur.


Başlıca Yayınları

Yayınları
Makalaler

1- Sağlık Özçam,D., Kuşçu, A. and Yozgat, U. (2015), "Understanding mobile advertising acceptance: an integrative approach", Int. J. Mobile Communications, Vol. 13, No. 4,
2- Kuşcu, A., Sağlık Özçam,D., September 2015, "Factors ınfluencıng the effect of brand protests on purchase ıntentıons: empırıcal evıdence from a brand boycott call ın Turkey", International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. III, Issue 9, , ISSN 2348 0386
3- Durmuş, B., Erdem, C.Y., Sağlık Özçam,D.,Akgün, S., 2015, "Exploring Utilitarian , Hedonic, and Self-Concept Motivated Online Consumer Behavior", Exploring Antecedents of Private Shopping intention: The Case of Turkish Apparel Industry", European Journal of Business and Management, Vol.7, No.12, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online),
4- Özçam, A., Sağlık Özçam,D., Bahar 2015, "Business Cycles, Estimation Of Demand For Automobiles In Turkey And Calculation Of Time-Varying Price Elasticities", Istanbul Commerce University Journal of Social Science Yıl: 14 Sayı: 27 ISSN: 1303-5495
5- Kuşcu, A., Sağlık Özçam, D, 2014 "Analyzing Factors Affecting Repurchase Intention During Gezi Park Brand Protests", European Journal of Business and Management, Vol.6, No.38 ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online)
6- Erdem, C.Y., Sağlık Özçam, D.S., "Direct-to-Consumer-Advertising in Pharmaceutical Marketing: Are the Turkish Consumers Ready for it?", EBES 2014 Anthology, ISBN: 978-605-84468-0-9
7- Sağlık Özçam,D., Yalman, N. Temmuz 2012, "Banka satış temsilcileri ve banka müşterileri için başarılı satış ekip üyesi tanımlaması farklılıkları: türkiye`de bankacılık sektöründe bir çalışma" Marmara Üniversitesi SBE Hakemli Dergi Öneri Dergisi, ISSN: 1300-845 Sayı 38, Yıl 18,Cilt 10 , sayfa 61-71,
8- Özçam, A., Sağlık Özçam,D.,2012, "A Review Of Econometric Estimation Of Consumer Demand For Automobiles And The Country Of Origin (COO) Effects" Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Hakemli Dergi, Cilt:27, Sayı:1, ss.97-132.
9- Yalman,N., Ulusu, Y., Sağlık Özçam,D., Durmuş, B., Temmuz 2012, "Blackberry ve Iphone`un Marka Kişilikleri Farklı mıdır?" Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, hakemli Dergi ISSN: 1309-24X
10- Sağlık Özçam,D., Bilgin, Z.F., "Satınalma davranışında reklamın ve reklam türlerinin önemi ve etik algısı", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2012 ISSN: 1309 -8039
11- Özcam, A., Sağlık Özçam,D., Temmuz 2012, "Construction of Price Indexes for Different Segments of Automobiles in Turkish Market and Estimation of Varying Price Elasticitiesé, 7th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications 23-26 Athens, Greece
12- Beyhan, A., Sağlık, D., January 21 - 23, 2010 ,"Competitive Strategies within the Turkish Automotive Industry: Views, Trends and Suggestions", 9th International Conference Marketing Trends , Venice.
13- Beyhan, A., Sağlık, D., January 21 - 23, 2010, "Within the context of global economical crisis, consumers` perception of fairness in pricing: the effect of "Special Consumption Tax" reduction on Turkish Automotive Brands", 9th International Conference Marketing Trends , Venice.
14- Sağlık Özçam,D., Mart 2013 "Kusum L. Ailawadi, Keller", Pazarlama Biliminde 29 İnsan 29 Kavram, İSTANBUL, ISBN 978 - 605 - 377 - 884 - 4
15- Aydın,E.D., Sağlık,D., Beyhan, A.,2008, "Information Society and Multimedia", The 6th. International Symposium of Interactive Media Design
16- Çetin, D., Kuşcu, A., Sağlık, D., Erdem, C., 2016, "Brand Image, Satisfaction, and Brand Loyalty - How Effective Are They in the Automotive Industry Market Share", European Journal of Business and Management, Vol.8, No.7.


Kitap ve Kitap Bölümleri

17- Sağlık Özçam,D.,2011,Otomotiv Sektöründe Satış Süreci ve Yönetimi, Beta Yayınları, 2011.ISBN:978-605-377-570-6
18- Sağlık Özçam,D., 2013, "İlişkisel Pazarlamada Satış Gücünün Rolü", Özçam, D.S , 21.YY`da Pazarlama ve Yönetim Sezgileri, Detay Yayıncılık
19- Sağlık Özçam,D., Kuşçu, A., 2014, "Yükselen Pazarlara Giriş Stratejilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar", Yükselen Pazarlar, Beta Yayınları, İstanbul


Şimdiki Görevi

Dilek Sağlık Eğitim ve Danışmanlık`ta Eğitmen ve Yeditepe Üniversitesi`nde Öğretim Görevlisi