Foto

Mehmet Ayhan Altıntaş

Dr.

Şekerbank T.A.Ş.


Akademik Eğitim

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü`nden Lisans (1984), University of Westminster`den Yüksek Lisans (1988), Başkent Üniversitesinden `Muhasebe ve Finansman` alanında Doktora derecelerine sahiptir(2012)

Başlıca Yayınları

Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi ( Sermaye Piyasalarında Finansal Piyasa Altyapıları, Merkezi Karşı Taraf Uygulaması ve Risk Yönetimi Dahil), E-Kitap, Google Commerce Ltd, Temmuz 2017
Kredi Kayıplarının Makroekonomik Değişkenlere Dayalı Olarak Tahmini ve Stres Testleri:Türk Bankacılık Sektörü İçin Ekonometrik Bir Yaklaşım", Türkiye Bankalar Birliği, Şubat 2012
Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği ( Bankacılık Kanunu, Basel-I ve Basel-II Uzlaşıları Çerçevesinde), Turhan Kitabevi, Ankara, 2006

Şimdiki Görevi

Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu`nda Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerinden Sorumlu üye olarak görev yapmaktadır