Foto

Mehmet Ayhan Altıntaş

Dr.

Şekerbank T.A.Ş.


Akademik Eğitim

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü`nden Lisans (1984), University of Westminster`den Yüksek Lisans (1988), Başkent Üniversitesinden `Muhasebe ve Finansman` alanında Doktora derecelerine sahiptir(2012)

Başlıca Yayınları

Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi ( Sermaye Piyasalarında Finansal Piyasa Altyapıları, Merkezi Karşı Taraf Uygulaması ve Risk Yönetimi Dahil), E-Kitap, Google Commerce Ltd, Temmuz 2017
Kredi Kayıplarının Makroekonomik Değişkenlere Dayalı Olarak Tahmini ve Stres Testleri:Türk Bankacılık Sektörü İçin Ekonometrik Bir Yaklaşım", Türkiye Bankalar Birliği, Şubat 2012
Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği ( Bankacılık Kanunu, Basel-I ve Basel-II Uzlaşıları Çerçevesinde), Turhan Kitabevi, Ankara, 2006

Şimdiki Görevi

Meslek yaşamına 1985 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’nda başladı. Kurul’da Murakıp Yardımcısı ve Murakıp olarak on yıl çalıştı. Sonrasında, Hazine Müsteşarlığı Bankacılık Dairesi Başkanlığı, Londra Büyükelçiliği nezdinde Ekonomi Müşavirliği, TMSF Finansman Dairesi Başkanlığı, BDDK İzleme Dairesi Başkanlığı, BDDK Araştırma Dairesi Başkanlığı, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Risk Yönetimi Grup Başkanlığı,  İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Risk ve Teminat Yönetimi Grubu Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Halen Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu`nda Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerinden Sorumlu üye olarak görev yapmaktadır