Foto

Ramazan Başak

Eğitmen

Bilgi Üniversitesi


Akademik Eğitim

1984 - 1988 Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi (Lisans),

2003-2005 Kadir Has Ün./ Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans ,

2005-2009 Kadir Has Ün. P.hd. / Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı, Doktora Eğitimi

Bankalar Yeminli E. Murakıbı, TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Finansman ve Fon Yönetimi E. Daire Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) E. Başkan Yardımcısı, Ziraat bankası Skopje E. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

Başlıca Yayınları

haber1.com Adlı İnternet Sitesinde Çeşitli Konularda Yazılan Yazılarının Yanı Sıra, Para, Banka, Ekonomi, Vergi, Denetim ve Sermaye Piyasası Konuları ile İlgili Olarak Çeşitli Gazete ve Dergilerde Yayınlanmış Yazıları ile Bankalar Birliği ve İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Yayınları arasında yer alan "50 Soruda Karapara ve Karapara` nın Aklanmasının Önlenmesi" adında kitabı bulunmaktadır.

Şimdiki Görevi

Başak Finansal Danışmanlık,Denetim ve Eğitim Ltd. Şti. ve Bilgi Üniversitesi Bankacılık - Finans Ana Bilim Dalı Yüksel Lisans Bölümü Öğretim Görevlisi