Foto

Bülent Günceler

Yrd. Doç. Dr.

Okan Üniversitesi ve BSM Eğitim Danışmanlık


Akademik Eğitim

1955 yılında Adana’da doğdu. Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji (1973) de tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisat-Maliye, M.Ü. Bankacılık Enstitüsü – Bankacılık Bölümünde Y. Lisans ve Doktora derecelerini aldı.

1975 yılında başladığı bankacılık hayatında çok sayıda yerli ve yabancı bankada çeşitli kademelerde yöneticilik, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı. Kariyerindeki en önemli kilometre taşı 2001 ekonomik krizi sonrası, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında, Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Üyesi olarak TC Ziraat ve Türkiye Halk Bankası’nda Risk Yönetimi, Mali Kontrol ve İç Denetim Sistemlerinden sorumlu Murahhas Üye olarak iki dönem görev yaptı. (2001-2003) Bu süreçte her iki bankanın kriz sonrası yeniden yapılanma çalışmaları tamamlanarak bankalar ekonomiye tekrar kazandırıldı.

En son 2007 – 2009 yılları arasında yurt dışında (Kazakistan, Kırgızistan ve Romanya) çeşitli bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra akademik kariyerine devam etme kararı alarak aktif bankacılık hayatını noktaladı.
Yrd.Doç.Dr. Günceler farklı üniversitelerde eğitim vermiştir. Halen Okan üniversitesinin kadrolu öğretim üyesi olup, İst. Ticaret ve Marmara Üniversitelerinde çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezlerinde 1990 yılından beri yurt içi ve yurt dışında yapılmakta olan bir çok konuda eğitim programları mevcuttur. CEO’su olduğu BSM Eğitim Danışmalık Şirketinin kurucu ortağı olarak 1995’den beri şirket yönetimindedir. Aynı zamanda Washington kökenli Promontory Financial Group (IBM İştirakidir) ’un bankacılık sektörü Türkiye Kıdemli Danışmanı olarak görev yapmaktadır

Başlıca Yayınları

Eğitim Programlarına ait ders notları
1996-97 yılları arasında Hürriyet İnsan Kaynakları ekinde 42 hafta süren makaleler dizisi ( İnsan İlişkileri, İletişim, Müşteri İlişkileri ve Kaliteli Hizmet konuları işlendi )
Doktora Tezi ( 2001 Krizi Sonrası T. Halk Bankası ve TC Ziraat Bankasında Yapılan Yeniden Yapılanma Çalışmaları )
Yüksek Lisans Tezi ( Bankalarda Müşteri Odaklı Hizmet )
Henüz tamamlanan (basılmadı) Bankalarda Risk Yönetimi Ders Kitabı
1990 yılından beri bir çok Panel, Sempozyum ve Açık Oturumda Panelist, Konuşmacı ve Moderatör görevlerini üstlendim
Çeşitli Dergilerde Yayınlanan Mesleki Makaleler


Şimdiki Görevi

BSM Eğitim Danışmanlık- CEO ve Okan Üniversitesi- İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi