Foto

Barış Sipahi

Eğitmen

Marmara Üniversitesi


Akademik Eğitim

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Muhasebe - Finansman Analim Dalı

Başlıca Yayınları

Sipahi B. "Leasing İşlemleri ve Muhasebesi", Türkmen Kitabevi,İstanbul 2004- Sipahi, B., Yıldırım H."Kalite Maliyetleri Muhasebesi ve İstatistiksel Analizi" Türkmen Kitabevi,İstanbul 2004

Şimdiki Görevi

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe - Finansman Öğretim Üyesi