Foto

Vedat Güven

Eğitmen

Tim Egt. ve Dan. Ltd. Şti.


Akademik Eğitim

İstanbul Atatürk Fen Lisesi ilk dönem mezunudur. Okulda aldığı sorgulama ve analiz yapma becerisi üzerine Boğaziçi Üniversitesi; Elektrik-Elektronik Mühendisliği`ni tamamlamıştır. Finansa olan ilgisi sebebiyle yüksek lisansımı finans konusunda seçmeli desler alarak Boğaziçi Üni. - Ekonomi Bölümü`nde yapmıştır. Bu esnada Garanti Bankası - MT olarak işe girmiş ve MT sonrası Hazine bölümünde işe başlamıştır. Doktorasını Finans ve Bankacılık üzerine Marmara Üni. - Bankacılık Bölümü`nde tamamlamıştır. Hem yüksek lisans hem doktora tez danışmanı Deniz Gökçe`dir. Yüksek lisans tezinde Finansal Opsiyonla ve Türkiye Uygulamaları konusunu analiz etmiştir. Tez kabul tarihi 1992`dir. Ve o zamandan beri mesleki kariyerinde ayrı, akademik kariyerimde ayrı olarak bu konunun faydalarını görmüş, yaşamıştır.
1994 yılında yazdığı bir makale ile TBB`nin Ahmet Dallı ödülünü kazanmıştır. Aynı makale yine TBB tarafından kitap olarak basılmıştır.  Doktora tez konusu ise Basel II ve Türkiye Uygulamalarıdır. Bu konuda tez yazmanın ötesinde mesleki kariyerinde çok sayıda eğitim vermiş ve danışmanlık projelerinde bulunmuştur.  2016 yılında tanıştığı blokzincir ilgisini bambaşka bir alana çekmiş ve o konuda araştırmaları neticesinde Blokzincir ve Bitcoin üzerine Türkçe bir kitap kazandırmıştır: "Blokzincir, Kriptoparalar ve Bitcoin - Satoshi Dünyayı Kurtarıyor". Bu kitap için rehber kitap tanımı yapılmakta ve yazılan akademik makalelerde referans olarak gösterilmektedir.   

Başlıca Yayınları

Blokzincri - Kripto Paralar ve Bitcoin "Satoshi Dünyayı Değiştiriyor"

Şimdiki Görevi

Tim Eğitim ve Danışmanlık, Başkan Yardımcısı