Foto

İpek Gürkaynak

Eğitmen

Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü


Akademik Eğitim

Prof. Dr. İpek Gürkaynak

1947`de Ankara`da doğdu. 1963-64 öğretim yılında Ankara Koleji`nden, 1968`de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü`nden mezun oldu. Fulbright Bursu ile gittiği Kansas Üniversitesi`nden sosyal psikolojide Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aldı. 1973-75`te Washington, DC`de, 1975-2000`de de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi`nde öğretim üyeliği yaptı; bölüm başkanlığı, A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü gibi yönetim görevlerinde bulundu.

İpek Gürkaynak, 1980`lerden bu yana, üniversitedeki görevinin yanında, çeşitli projelerde (TRT Susam Sokağı Programı, Uluslararası Çalışma Örgütü`nün, Çocuk İşçiliğinin Yokedilmesi Projesi (IPEC), Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü, Umut Vakfı, TEGV, TOG, AÇEV, Tarih Vakfı gibi sivil toplum örgütlerinin projeleri, vb.) danışmanlık, proje yürütücülüğü, eğiticilik yaptı ve yapmakta. İnsan Hakları Eğitimi Onyılı Ulusal Komitesi üyeliğini 5 yıl sürdürdü; Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği kurucu üyesi; JSSE (Journal of Social Science Education) Danışma Kurulu Üyesi, vb

Sabancı Üniversitesi`ne bağlı Eğitim Reformu Girişimi`nin (ERG) Yönetim Kurulu üyesi, Umut Vakfı`nın eğitim danışmanı. ERG`nin çeşitli projelerinde, danışman ya da yürütücü; bunların en sonuncusu, 2013-2016 arasında yürütülen, öğretmenlerle Eleştirel Düşünme çalışmaları.1995`ten bu yana, disiplinlerarası bir ekiple, insan hakları ve yurttaşlık alanlarında, çocuklara/gençlere ve eğiticilere kitap yazıyor ve yetişkin eğitimi veriyor.

2000 yılında emekli oldu. Biga`da yaşıyor ve eşi Prof. Dr. Mehmet R. Gürkaynak ile kurdukları Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü`nde eşbaşkan olarak çalışıyor

 


Şimdiki Görevi

1997- , Umut Vakfı Gürkaynak Yurttaşlık Eşbaşkanı