Foto

Emel Tezcan

Eğitmen

Serbest Hukuk Eğitmeni


Akademik Eğitim

Avukat/Eğitmen Emel Tezcan, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede, Özel Hukuk branşında doktora çalışmalarına devam etti. 1992 senesinde İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Finansal Kurumlar Yönetimi yüksek lisans programını birincilikle bitirdi. 982 ve 1983 yıllarındaki Cumhuriyet Savcılığı ve Ağır Ceza Hakimliği deneyimlerinden sonra, bir süre serbest avukatlık yaptı. Daha sonra Esbank Eskişehir Bankası Genel Müdürlüğü’nde Avukat ve Hukuk Müşavir Yardımcısı, takiben Es Finansal Kiralama ve Es Facto Faktoring Hizmetleri’nde Hukuk Müşaviri olarak çalıştı. 1998-2002 yılları arasında GSD Holding ve bağlı şirketlerin (Rant Finansal Kiralama, GSD Faktoring, GSD Yatırım Bankası) Hukuk Müşaviri olarak görev aldı. Finansal Kiralama Derneği ve Faktoring Derneği’nin Hukuk Komiteleri kurucuları arasında yer alarak ilgili sektör şirketlerine yön veren çalışmalarda aktif görev aldı. 2002 yılından itibaren Hukuk Danışmanlığı ve önde gelen banka, birlik, şirket ve üniversitelerde Hukuk eğitmenliği yapmaktadır. Temel Hukuk, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Kıymetli Evrak-Kambiyo Senetleri Hukuku (Çek Kanunu), İcra-İflas (Takip) Hukuku, Teminat Hukuku, Ticaret Hukuku, Bankacılık Hukuku, Krediler, Finansal Kiralama ve Faktoring Hukuku konularında eğitimler vermektedir. Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Proje Finansmanı teknik yardımı kapsamında, Frankfurt School of Finance & Management ile birlikte yürütülen, şube müdürlerinin Teminat Hukuku eğitimlerini vermiştir. Frankfurt School işbirliği ile ayrıca Kredi Garanti Fonu’nda da periyodik hukuk eğitimleri icra etmiştir. Bir bankanın şube müdürleri için hazırlanan Kredi Sürecine Hukuki Yaklaşım eğitimini gerçekleştirmiştir. Kamu ve özel bankalar teftiş kurulları ve iç kontrol birimlerinin hukuk eğitimleri başta olmak üzere, bankalar MT/ST gruplarına ve finans sektörü ve reel sektör şirketlerindeki ilgili tüm birimlere hukuk eğitimleri vermektedir. Av. Emel Tezcan’ın eğitmenlik faaliyetlerini yürüttüğü kurumlar arasında, kamu, özel ve katılım bankaları; Bankalar Birliği, Katılım Bankaları Birliği, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Finansal Kurumlar Birliği; BDDK, TMSF, Kredi Garanti Fonu; İstanbul Barosu, HP, Renault, Lafarge, Microsoft, Mercedes-Benz vd. şirketler; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Yüksekokulu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi bulunmaktadır.

Başlıca Yayınları

  • Doktora programı sırasında hazırlanan 4 ayrı doktora seminer tezi (Deniz Ticareti Hukuku, Medeni Hukuk ve Hukuk Felsefesi branşlarında)
  • ESBANK Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan ve 8 no ile yayımlanan “Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi” konulu yayın

Şimdiki Görevi

Hukuk Eğitmenliği ve Danışmanlığı