Ocak - Mart 2018 dönemine ait 10 adet yeni seminer eklendi. Tüm yeni senimerleri görmek için tıklayınız.
Foto
DETAYLI BİLGİ

  Esnek Liderlik

Seminerde, katılımcıların, iç ya da dış dinamiklerde kişiyi zorlayan, karar alarak aksiyona geçmesini engelleyen dinamikleri anlamalarını, bu durumlarda kendilerini ve ilişkilerini yönetebilmelerini, karmaşık süreçlerde duruma dair dayanıklılık ve esneklik kazanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kurumsal Hayatta Etkileme ve Etki Yaratma (Etki Yarat, Güven Kazan, Değer Kat!)

Ancak kim olduğumuzu hatırladığımızda sunacak ne çok şeyimiz olduğunu fark edebiliyoruz. Kendimizi başkaları ile kıyaslamanın ötesine geçip, her şeyimizle, bir bütün olarak belirlediğimiz alana odakladığımızda etkimizin kendimizi bile şaşırtan gücünü yakalarız. Bu eğitimle, kendi bütünlüğümüze erişebilmenin ve odaklanmayı yapabilmenin metotlarının uygulamalarla verilmesi amaçlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Aktif Pasif Yönetimi ve Banka Stratejisi

Global piyasalarda artan belirsizlik/volatilite ve değişen regülasyon, aktif - pasif yönetim süreçlerin genişlemesi ve derinleşmesi gereksimini doğurdu. Bilanço Yönetimindeki temel taşlar olan likidite ve faiz riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesinin önemini arttırmaktadır. Seminerde Basel III ile gündeme gelen yeni tanımları kapsayarak bilançonun ve bankanın stratejisinde piyasa risklerinin yönetilmesinin temel taşları ve mekanizmaları aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Duygusal Çevikliğin Dönüştürücü Gücü

Yaşamda başınıza gelen istenmeyen durumlara karşı, hiç yıkılmadan anında adapte olup yaratıcı bir şekilde farklı davranışlarla karşılık verip yenilmeden yıkılmadan yolunuza devam etmek istemez misiniz? Bazı insanlar, birçok kişinin zor durumda kaldığı stresli durumlara kolayca adapte olurlar. Bunu nasıl başarabildiklerini merak ediyor ve bunun yollarını öğrenmek istiyorsanız; duygusal çeviklik kazanacağınız bu seminer, hayatın dolambaçlı yolarında sanki içimizde navigasyon varmışçasına rahat, kendine güvenen, net görüşlü ve açık zihinle gezinmeye bilimsel bir yaklaşım öneriyor. Ve bununla ilgili teknikleri öğretiyor. Her zaman negatif yaklaşım bizi yanlış yönlendirebilir. Bilgi, yaratıcılık ve kişilik tiplerimizin hepsi "ben"i oluşturur. 1-Düşünceler, 2-duygular ve 3-kendi iç konuşmalarımız; bizim başarılı olup olmayacağımızı belirler. Duygusal açıdan çevik insanlar; eylemlerini, değerleriyle eşleştirerek hareket edebilir ve ömür boyu büyümeye neden olan küçük ancak güçlü değişiklikler yapabilir. Etkili liderler kendi iç tecrübelerini görmemeye ya da bastırmaya çalışmazlar. Bunun yerine onları dikkatli, değer odaklı ve üretken bir yaklaşımla izlerler. Duygusal çeviklik dediğimiz şeyi geliştirirler. Karmaşık, hızla değişen bilgi ekonomisinde, kişinin düşünce ve hislerini yönetme yeteneği, iş başarısı için gereklidir. Son zamanlarda yapılan çok sayıda çalışma, duygusal çevikliğin insanların stresini hafifletmesine, hataları azaltmasına, daha yenilikçi olmasına ve iş performansını geliştirmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu seminerin hedefi, duygusal çevikliğinizi artırmanıza yardımcı olacak bir araçları eksersizlerle sizlere öğretmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bankacılık Riskleri ve Sistemik Risk Yönetiminde Yeni Finansal Mimari

Seminerde, risk alma, analiz, kontrol ve yönetme faaliyetlerinde görev alan/alacak kariyer gruplarının bankacılık risklerinin yönetimi ile ilgili özellikle küresel krizden alınan dersler ışığında dizayn edilen yeni finansal mimari ışığında riskleri daha iyi algılayabilecek, değişimi okuyabilecek, etkilerini analiz edebilecek, çağdaş, sağlam ve gelecek odaklı bir risk yönetimi altyapısı kazanmalarına yardımcı olması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Krediler Simülasyonu

Katılımcıların, firmaların finansal sonuçlarını, yine firmanın mali olmayan verileri, piyasa ve sektör haberleri ve döviz piyasalarında yaşanan değişimler ile birleştirerek, doğru müşteride doğru krediyi doğru vade ve teminat ile tahsis etmesi; erken uyarı sinyallerini zamanında tespit ederek, müşteri ile yeni çalışma koşullarını, çözüm önerileri ya da çıkış yolunu saptaması amaçlanmaktadır. Sanal ortamda her katılımcının kendi bankasının kredi portföyünü yönetmesi ve gelir yaratması beklenmektedir. Bununla birlikte, katılımcı, kar marjı, limit doluluğu, batık oranı, teminat geri dönme oranları ve mali analiz ile erken uyarı sinyalleri konulu küçük testlerden de puan alacak ya da kaybedecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bizi Engelleyen Temel Duyguları Nasıl Yönetiriz? Korku - Suçluluk - Öfke - Kaygı

Zihinsel dünyamızda bazen bizim kontrolümüzde bazen de kontrolümüz dışında gelişen iç ve dış etkiler temel negatif düşünce ve duygularımızı doğurur. Korku, suçluluk, öfke, kaygı gibi en temel duygular bizi engelleyen duyguların en başlıcalarıdır ve bu duygularla yaşamak, özel ve iş hayatının sorunsalıdır. Atalet, yalnızlık, güvensizlik, anlaşılmama, sevilmeme duyguları, çaresizlik, yargılama, kızgınlık, kıskançlık ve benzeri duygular yaşamamıza sebep olurlar. Temel duyguları yönetebildiğiniz zaman da, yaşadığınız olaylara karşı irade gücünüz artar, dengede ve geçici stres yaşarsınız, kendinize ve yaşama duyduğunuz güven artar, ilişkilerinizde duyguları anlama ve kendinizi doğru ifade edebilmeyi sağlarsınız, içinizden gelen şeyleri yapmanızda size motive edici güç sağlar, başkalarına verdiğiniz öncelik kadar kendinize de öncelik vermenizi sağlar, gerçekte oluşma ihtimali düşük şeyler için sanki olacakmışçasına zihninizde kurgu yapmanızı önler. Yaşamınızda değiştirmek istediğiniz şeyler için içinizdeki cesaret ve güveni açığa çıkartır. Tekrar eden ve aynı duyguları size yaşatan olumsuzlukları çok daha az yaşamanızı sağlar. Böylece herkes kendi hayatının dinamikleri içinde dengede sağlıklı duygularla daha mutlu ve başarılı hissedecektir. Eğitimin amacı, katılımcıların kendi düşüncelerini ve bu düşüncelerden doğan temel negatif duygularını sorgulamalarını sağlamak, kendilerini fark etmelerini sağlamak için konu hakkında bilgi vermek ve bazı uygulamalarla pratiğe dönüşmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Hayatınızı İyileştirin

Günümüzün iş dünyası, çalışanlardan her geçen gün daha fazla performans talep etmektedir. Performansımızı etkileyen en temel faktörler aslında iç dünyamızda gizlidir. Çoğu zaman farkında olmadığımız derinde yatan bazı engelleyici düşünce, inanç, kalıp ve duygularımız gerçek potansiyelimizi ortaya koymamızı zorlaştırmakta, potansiyelimiz ve ortaya koyduğumuz performansımız arasındaki farkın açılmasına sebep olmaktadır. Hayatınızı İyileştirin eğitiminin temel amacı, katılımcının kendi iç dünyasını derin bir seviyede görmesini, anlamasını ve işine yaramayanları dönüştürmesine aracı olarak, kişinin hayatının en önemli alanları olan sağlık, ilişkiler, iş, başarı, bolluk, özdeğer konularında olumlu yönde gelişim sağlamaktır.