Foto
DETAYLI BİLGİ

ICC-Wolfsberg Grup-BAFT Ticaretin Finansmanı Prensipleri Eğitimi

Global ticaretin artmasıyla birlikte ticaretin finansmanı da artmaktadır. Bu da başta aklama suçu olmak üzere kitle imha silahlarının yaygınlaşması ve terörizmin finansmanı dahil faaliyetleri ile uğraşanların ilgisini çekmektedir. Son yıllarda uluslararası organizasyonlar ve birçok ülke bu tür faaliyetlerin ticaretin finansmanına bulaşmasını engellemek için çeşitli kurallar çıkarmaya başladı veya düzenlemeler yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi Kararları, Avrupa Birliği Direktifleri Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu veya FATF Tavsiyeleri ve Wolfsberg Grubu bunlardan bazılarıdır. Bunlar dağınık ve standart olmayıp, uygulamada güçlük yaratıyordu, bu nedenle bu defa bu bir standart olması için bu çalışmalardan yararlanılarak ICC, Wolfsberg Grubu ve BAFT tarafından yeni prensipler oluşturuldu. Bu prensipler geniş kapsamlıdır, müşteri durum tespitleri, ödeme yöntemleri ve risklerin tanımı ile bunlar için yapılması gereken kontroller ve alınması gereken önlemler konusunda da yol göstermektedir. Seminerde, bu prensipler ve uygulaması detaylı olarak tanıtılacak ve anlatılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

25 Soru ve Vaka ile Dış Ticaret

Eğitimde, dış ticaret işlemlerinin gerek mevzuat gerekse uluslararası uygulamalar açısından önemli noktaları, örnek vakalar ve sorular üzerinden incelenecektir. Sorular ve örnek vakalar, içerik konularının detaylı ve teknik olarak gözden geçirilmesine yönelik olacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745)

Eğitimde, ICC tarafından yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonucunda revize edilen Uluslararası Standart Bankacılık Yayını (ISBP) içeriği hakkında bir bütün olarak bilgilendirme ve değişen uygulamalara ilişkin tereddüt edilen konulara açıklık getirilmesi hedeflenmektedir. Yayın kapsamında yer alan belgelerin ve uygulamaların tamamı ele alınacaktır. Eğitim, “Consulting Group” üyesi olarak revizyon sürecinde aktif olarak görev olan ICC Türkiye Milli Komite üyesi tarafından verilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı

Eğitimde, uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme şekillerinin kullanılacağı incelenirken, aynı zamanda bu işlemlerin finansmanında kullanılan nakdi ve gayrinakdi kredi imkanları da gözden geçirilecek ve firmaların işlemine, ihtiyacına göre hangi ürünün kullanılabileceği kararının verilebilmesi sağlanacaktır. Özellikle, bankacılık operasyonları açısından dikkat edilecek temel kavramların verilmesi, ödeme ve teslim şekilleri ile bunlara dair uluslararası kuralların ana unsurlarının açıklanması hedeflenmektedir. Bu eğitimin sonunda, katılımcılar, dış ticaret işlemlerinde kullanılan ürünleri öğrenirken aynı zamanda işlemlerin nasıl ve hangi yöntemle finanse edilebileceğini de öğrenmiş olacaklardır. Konular incelenirken, taşıdıkları riskler, sağladıkları avantajlar ve maliyetleri açısından çeşitli örneklerle karşılaştırmaları yapılarak en uygun metodun seçilmesi sağlanacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dış Ticaret Ürünleri Pazarlama ve Satış Teknikleri - Simülasyon ile Pekiştirme

Eğitimde, dış ticarette kullanılan ürünlerin fark yaratacak şekilde katılımcılar tarafından bilinmesinin sağlanması, verilere ulaşma yolları ve bunların kullanım alanlarının tespit edilmesi, etkin bir şekilde dış ticaret ürünlerinin pazarlanmasının gerçekleştirilmesi ve bilgisayar oyunu ile pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Dersin sonunda katılımcı hangi ürünü hangi müşterisine vereceği konusunda önemli kazanımlar elde edecektir. Ayrıca son gün öğrenilen konuların bilgisayar simülasyonu ile pekiştirilip değerlendirilmesi sağlanmaktadır.