Foto
DETAYLI BİLGİ

Dış Ticaret Ürünleri Pazarlama ve Satış Teknikleri - Simülasyon ile Pekiştirme

Dış ticarette kullanılan ürünlerin fark yaratacak şekilde katılımcılar tarafından bilinmesinin sağlanması, verilere ulaşma yolları ve bunların kullanım alanlarının tespit edilmesi, etkin bir şekilde dış ticaret ürünlerinin pazarlanmasının gerçekleştirilmesi ve bilgisayar oyunu ile pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Dersin sonunda katılımcı hangi ürünü hangi müşterisine vereceği konusunda önemli kazanımlar elde edecektir. Ayrıca son gün öğrenilen konuların bilgisayar simülasyonu ile pekiştirilip değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

25 Soru ve Vaka ile Dış Ticaret

Seminerde, dış ticaret işlemlerinin gerek mevzuat gerekse uluslararası uygulamalar açısından önemli noktaları, örnek vak`alar ve sorular üzerinden incelenecektir. Sorular ve örnek vak`alar, aşağıdaki içerik konularının detaylı ve teknik olarak gözden geçirilmesine yönelik olacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı

Seminerde, uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme şekillerinin kullanılacağı incelenirken, aynı zamanda bu işlemlerin finansmanında kullanılan nakdi ve gayrinakdi kredi imkanları da gözden geçirilecek ve firmaların işlemine ve ihtiyacına göre hangi ürünün kullanılabileceği kararının verilebilmesi sağlanacaktır. Özellikle, bankacılık operasyonları açısından dikkat edilecek temel kavramların verilmesi, ödeme ve teslim şekilleri ile bunlara dair uluslararası kuralların ana unsurlarının açıklanması hedeflenmektedir. Bu eğitimin sonunda, katılımcılar, dış ticaret işlemlerinde kullanılan ürünleri öğrenirken aynı zamanda işlemlerin nasıl ve hangi yöntemle finanse edilebileceğini de öğrenmiş olacaklardır. Konular incelenirken, taşıdıkları riskler, sağladıkları avantajlar ve maliyetleri açısından çeşitli örneklerle karşılaştırmaları yapılarak en uygun metodun seçilmesi sağlanacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

ICC Bankacılık Komisyon Görüşleri

Seminerde, ICC Genel Merkezi (Paris) her yıl iki farklı ülkede Nisan ve Ekim aylarında düzenlenen Bankacılık Komisyon toplantılarına üyelerimizin katılımının sınırlı olduğu dikkate alınarak, tüm üyelerimizin toplantılarda ICC`ye görüş sorulan bankalar veya firmalar - bankalar arasındaki akreditif işlemlerine ilişkin ihtilaf yaratan konular hakkında ve Bankacılık Komisyonu`nun verdiği görüşlere ilişkin bilgilendirmeleri amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Özel Akreditif Türleri ve Kullanımları

Bilindiği üzere; akreditif, sağladığı banka taahhüdüne dayalı güvence ile uluslararası ticarette ödeme yöntemi olarak önemli ve özel bir konuma sahiptir. Diğer yandan, akreditif bu özelliği sayesinde, gelişen ticaret yöntemlerinin getirdiği farklı ihtiyaçları da karşılama kabiliyetine sahiptir. Bunun için yapılması gereken; ticari ihtiyaca uygun olan özel akreditif türünü belirlemek ve buna uygun içerikte bir akreditif açılışı yapmaktır. Uygulamada; transferable, back to back, red clause, revolving ve standby l/c gibi kavramlarla anılan özel akreditif türleri, standart akreditif ilişkisine ek olarak gündeme gelen bazı farklı ticari ihtiyaçları gidermek üzere oluşturulmuştur. Akreditifi geleneksel güvencesi yanında farklı ticari ihtiyaçlara cevap olabilmesi yönüyle değerlendirenlerin yukarıda bahsi geçen konularda yeterli derecede bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu seminerin amacı konunun ilgilisi bankacılara bu konulara ilişkin bilgilendirmenin yapılmasıdır.