Foto
DETAYLI BİLGİ

Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Seminerde bilişim hukuku, bu alanın diğer hukuk dalları ile arasındaki bağlantı, bu alanı diğer alanlardan ayıran ilke ve yaklaşımlar ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile organik bağına değinildikten sonra, günümüzde artık her biri bilişim hukuku altında ayrı uzmanlık alanlarına dönüşmüş alanlar hakkında bilgiler verilerek, katılımcıların bilişim hukuku hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Güncel Hukuksal Düzenlemeler

Eğitimde hukuk ve bankacılık ile doğrudan ilgili yasaların güncel düzenleme ve uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde verilmesi ve katılımcıların bu bilgileri çalışma hayatlarına etkin bir biçimde yansıtmaları amaçlanmaktadır. Eğitime katılanlar eğitim sürecinin sonunda; sözleşmelerin borçlar hukuku açısından öneminin farkına varacaklar, bankacılıktaki sözleşme türlerini borçlar hukuku açısından yorumlayabilecekler ve şahsi teminat sözleşmelerinin yeni yasaya göre farklarını göreceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamadan Gerçek Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine şirketlerin uyum sürecinin sağ-lanması çalışmaları kapsamında şirketler birtakım çalışmalar yapmakta; ancak bu çalışmaların bir sistematik altında olmadığı ve sadece bazı metinlerde düzenleme yapılması ile tamamlanacağı kanaatinin varolduğu gözlemlenmektedir. Oysa son olarak kamuoyu görüşüne açılan "Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği" ile getirilen düzenlemelere, kurulması öngörülen VERBİS sistemine bakıldığında ve genel olarak Avrupa Birliği ve dünyadaki uygulamalara bakıldığında bu tür bir yaklaşımın, uyum sürecinin sağlanması açısından yetersiz olduğu görülmektedir. Bu nedenle UYUM/COMPLIANCE sürecinin ne olduğunun somut bir şekilde ortaya konulması ve teknik, idari ve iş gereklilikleri açısından bütüncül bir yaklaşımla konunun ele alınması, bu yapılırken de adım adım uyum sürecinin uygulamada nasıl olduğunun örneklerle anlatılması bu eğitimin ana amacıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sorunlu Krediler ve Takip Hukuku

Eğitimde katılımcıların kredilerin teminatlarının hukuki altyapısını öğrenmeleri ile birlikte kredilerin sorunlu hale gelmesi durumunda takip aşamaları hakkında bilgi sahibi olmaları, kredi türlerine göre ve mevcut kredinin teminat yapısına göre tahsilat olanakları ve bu yasal süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları ile birlikte kredi tahsis aşamasından başlayarak tahsilat ve takip aşamalarının tümüne hakim olmaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankalarda İş Hukuku Uygulamaları, Güncel Sorunlar ve Pratik Çözüm Önerileri (2014-2015 Yılı Yargıtay İlke Kararları Işığında)

Eğitimde, özellikle orta ve üst kademelerde görev alan yöneticilere, insan kaynakları, hukuk profesyonellerine bankacılık ve finans sektörde yaşanan iş hukukuna dair güncel sorunların, pratik çözümleri ile aktarılması, hukuki sorunların emsal yargı kararları ile tartışılması amaçlanmaktadır.