Foto
DETAYLI BİLGİ

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları`na (UFRS) Göre Hazırlanmış Mali Tabloların Analizi

Eğitimin amacı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının doğru şekilde uygulanmasını sağlamak ve uygulamaları sırasında karşılaşılabilinecek sorunlara yönelik çözüm önerilerinin katılımcılara aktarılmasıdır. Özellikle bankaların mali analiz ve tahsis bölümlerinde çalışan, kurumsal ve ticari kredi süreci değerlendiren çalışanların faaliyet raporlarından yola çıkarak kredi analizi yapmalarında yardımcı olacak bilgiler aktarmak. VUK` çerçevesinde hazırlanan mali tablolardan farklılıkları ortaya koymaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm işletmelerde muhasebe işlemleri ve finansal raporlamaya ilişkin olarak uygulanması zorunlu kılınan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile ilgili bilgilendirmek ve Standartların uygulanmasına ve analizine ilişkin yetkinlik kazandırmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Mali Tabloların Söylemek İstedikleri, Söyleyemedikleri

Mali tabloları inceleyen bir kişi genelde, karlılık veya likidite ile ilgili çok temel göstergelere bakar ve bu verilere göre o işletme hakkında ana bir fikre sahip olur. "İlk izlenim kolay değişmez" ana kuralı burada da çalışır ve kişi bu fikrini kolayca değiştirmez. Oysa bu şekilde bir işletmeyi tanımak çoğu zaman çok yanıltıcıdır ve olumlu ya da olumsuz fikirlere göre tam tersi değerlendirmeler yapmaya yol açar. Özellikle mali analiz yapanlar bu yanılma payını azaltmak için mali analiz yöntemleri uygularlar ama burada da karşımıza ilgili mali tablonun hangi standarda göre hazırlandığı meselesi çıkar. Bunun ötesinde, mali tablo makyajlama ve kayıt dışı unsurları da dikkate alırsak mali tabloların söylemek isteyip de söyleyemediği çok şeyin olduğu sonucuna varabiliriz. Eğitim katılımcıların bu konuda yetkinliğini arttırmalarını ve daha sağlıklı karar vererek finansal kuruluşlarda kredi açma, kullandırma ve vadesinde tahsil etme becerilerini arttırmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Hazine Ürünleri Muhasebesi

Günümüz finans piyasalarında finansal araçlar veya hazine ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. Finansal araçları günümüzde türev finansal araçlar ve türev olmayan finansal araçlar şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Finansal araçların muhasebeleştirilmesi, reeskonta tabi tutulması ve raporlanması, gerek ulusal gerekse küresel standart belirleyen otoriteleri oldukça meşgul etmektedir. UFRS 9 finansal araçların, sınıflandırılmasını, kayda alınmasını, raporlama gününde değerlenmesini, kayıtlardan çıkarılmasını içermektedir. Seminerde genel olarak UFRS 9 kapsamında bankalarda hazine ürünlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konu edilmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

21. Yüzyılın muhasebesi UFRS`dir Tüm dünyada uygulayıcılar, karar verenler ve yasal düzenlemeleri yapanlar bu standartları kullanarak ekonomik faaliyetlerin sonuçlarını öğrenmekte ve raporlamaktadır. 2012 yılından bu yana geçerli olan Türk Ticaret Kanunu da ülkemizde bu standartların kullanımının yaygınlaşmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Eğitim bu derece önemli konuyu içerikte belirtilen kalemler itibarı ile kavram ve gerçek hayattan ayrıntılı örnekler ile katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.