Foto
DETAYLI BİLGİ

R İle İstatistiksel Programlamaya Giriş: Temel Kavramlar ve Uygulamalar

R, açık kaynak kodlu olması nedeni ile günden güne büyüyen, gelişen bir dildir. Geçmişinin çok eski olmamasına rağmen gerek akademik gerekse profesyonel çevreler tarafından desteklenmiş ve istatistiksel veri analizi için bugün dünyadaki en popüler dillerden biri haline gelmiştir. Kaliteli veri işlemenin maliyeti ve önemi göz önüne alındığında açık kaynak kodlu R diline hem kurumların hem de kurumlarda çalışan kişilerin yatırım yapmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu eğitim katılımcılara R-Studio platformunu kullanmalarını, R ile programlamayı, kendi fonksiyonlarını oluşturmalarını, farklı kaynaklardaki veriye ulaşmalarını, veri düzenlemelerini ve uzmanı oldukları konularda R ile analiz yapabilmelerini öğretmeyi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

DevOps 101

Çevik yazılım geliştirme dünyasında Scrum`dan sonra ne geliyor diye sorarsanız cevap: DevOps! Eğitimde, uluslararası konjonktürde en gelişmiş (en ileri) yazılım geliştirme methodu olarak bilinen DevOps yönteminin organizasyonunuzda veya projelerinizde hayata geçirilmesi için gerekli temel bileşenlerin aktarılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Scrum Master Accredited Certification Scrum ile Agile Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi

Eğitim, yazılım geliştirme alanında Scrum ile Agile proje yaklaşımları konusunda uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, örnek uygulamalarla öğretmeyi amaçlar. Proje kaynaklarını organize etmeyi, sıkı teslim tarihlerine bağlı şekilde çalışmayı, değişiklikleri yönetmeyi ve en yüksek seviyede takım performansını sağlamayı öğretir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

CBAP 101

Yazılım geliştirme projelerinde yaşanan sorunlarının %70`inin yanlış, eksik, hatalı gereksinimlerden kaynaklandığı saptanmıştır. Eğitimin amacı, gereksinimlerin başarı ile alınması ve yönetilmesi için dünya çapında genel kabul görmüş olan CBAP (Certified Business Analyst Professional) sertifikası bazında iş analizinin dünya genelinde nasıl yapıldığını gösteren en iyi uygulamalar (best practice) hakkında bilgi verilmesidir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Excel`de Dashboard Raporlama

Eğitimin amacı, ileri excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, karmaşık verileri analiz etme, verileri nihai kullanıcının karar vermesini kolaylaştıracak şekilde, interaktif tablo, grafik ve görsellerle sunma becerilerini geliştirerek, excel’i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Veri Analizi için SQL

Bilgi teknolojilerinin hayatımızın her alnına girdiği günümüzde veriye dayalı karar alma en temel yönetim pratiklerinden biri haline gelmiştir. Kurumlar bu konuda en büyük sıkıntıyı ise veriyi kolay erişilebilir kılma konusunda yaşamaktadırlar. Veriye erişimi demokratikleştirmenin en etkin yöntemi çalışanlarının veri okur-yazarlığını artırma ve veri erişimi yöntemleri konusunda eğitilmelerinden geçmektedir. Yapılandırılmış verilerin çok büyük bir bölümü veri erişim dili olarak SQL`i (Structured Query Language) kullanan İlişkisel Veri Tabanı Yönetimi Sistemlerinde saklanmaktadır. Yine yeni nesil Büyük Veri sistemleri de SQL benzeri sorgu dilleri ile erişim sağlamaktadır. Bu nedenle veri analizi yapacak kişilerin SQL`i etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmektedir. Eğitimin amacı katılımcıların SQL kullanım becerilerini geliştirmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İş Geliştirme Analitiği

Eğitimin amacı, iş geliştirme kavramına farklı yönleriyle yaklaşarak kavramın ne olduğu nerelerde karşımıza çıkabileceği nasıl yönetilebileceği üzerinde bilgiler vermek, iş analitiği kavramını tanımlamak, türleri hakkında bilgi vermek ve iş geliştirme için iş analitiğinden nasıl yararlanılabileceğini gerçek uygulamalar üzerinden aktarmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Excel`de Dashboard Raporlama

Eğitimin amacı, ileri excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, karmaşık verileri analiz etme, verileri nihai kullanıcının karar vermesini kolaylaştıracak şekilde, interaktif tablo, grafik ve görsellerle sunma becerilerini geliştirerek, excel’i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Blockchain Atölyesi

Eğitim, gelişmekte olan blockchain ekosistemini, bu ekosistem içinde yer alan bakış açılarını, "token" ve "cryptocurrency"lerin doğasını incelemeyi, blockchain`in ve blockchain uygulamalarının teknik altyapısını öğrenmeyi, laboratuvar çalışmaları ile bu teknolojiyi deneyimlemeyi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

R Programlama ile Veri Analizi

Günümüzde giderek artan dijitalleşme nedeni ile kurumlar geriye dönük raporlamalar ile yetinmemekte ve artan bir şekilde istatistiksel veri analitiği yöntemlerini kullanmaktadır. Bu nedenle veri analitiği konusunda çalışan kişilerin R istatistiksel programlama dilini öğrenmeleri ve kullanmaları önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. R, veri analizi konusunda uzun senelerdir öncü bir rol oynayan bankacılık sektöründe kredi değerlendirme, risk yönetimi ve müşteri analitiği gibi alanlarda kullanılmaktadır. Açık kaynak kodlu bir programlama dili olan R`ın bugün dünyada 2 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunmakta ve bu sayı her sene yüzde 40 artmaya devam etmektedir. Bu eğitim, katılımcılara R dilinin temellerini, R-Studio platformunu kullanarak programlamayı, istatistiksel model geliştirmeyi ve görselleştirme yapmayı öğretmeyi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Çoklu Proje Yönetme Metodolojisi Birbiriyle ilişkili projelerin beraber yönetimi Program Yönetimi

Bu eğitim ile genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir program yönetimi metodolojisinin paylaşılması amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda program yönetiminin proje yönetimiyle ilişkisi, program yönetimi organizasyonunun, hayat döngüsünün, süreçlerinin ve nasıl uygulanması gerektiğinin ana hatlarıyla anlaşılmış olması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Lego Serious Play ile Agile Proje Yönetimi

Atölye çalışmasında `Lego Serious Play` yordamı kullanılacaktır. Amaç tüm dünyada uygulanan Agile (Çevik) manifesto ve prensiplerinin, Agile proje yönetimi tekniklerinin anlaşılmasıdır. Çalışma sonunda katılımcılar kendi birim ya da takımlarında agile yöntemlerini uygulamalarını sağlayacak aksiyon maddelerini içeren bir yol haritası (checklist) ortaya çıkaracaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Dönüşümü Yönetme Metodolojisi

Eğitimde anlatılan metodoloji ile, kurumlarda dijital dönüşümün başarılı gerçekleşme ihtimalini arttırmak, sonuçlara daha kontrollü sağlam adımlarla ulaştırmak ve yapılan yatırımın karşılığı daha fazla değer yaratmak amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda dijital ve dönüşüm kavramlarının hangi bileşenleri bir araya getirdiğinin ve bu bileşenlerin neden ve nasıl beraber yönetilmesi gerektiğinin farkına varılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İş Analitiği

Eğitimin temel amacı algoritmaların detaylarına çok fazla girmeden katılımcıların İş Analitiği tekniklerinin arkasında yatan bilimsel yaklaşımı anlaması ve hangi tür iş problemlerinin ne tür teknikler ile çözülebileceğini öğrenmesidir. İş Analitiği kurumların iş problemlerinin çözümü veya iş performanslarının artırılması için kurum içi ve dışı veri kaynakları ile ileri istatistik tekniklerinin ve matematiksel algoritmaların kullanılmasıdır. İş Analitiğinde temel amaç ölçülebilir iş faydası yaratılmasıdır. Son yıllarda veriye dayalı iş modelleri ile Google, Amazon ve Facebook gibi internet ölçeğindeki şirketlerin büyük başarılar kazanması Büyük Veri ("Big Data") ve ileri analitik tekniklerin ("Data Science") popülerliğini artırmıştır. İş Analitiği rekabet avantajı yaratma çabasındaki yöneticilerin en önde gelen ajanda maddelerinden birisi haline gelmiştir. Bu teknikleri bizzat uygulayan uzmanlara olan ihtiyaç buna paralel artmıştır. Bunun yanı sıra İş Analitiği sonuçlarını karar verme süreçlerinde kullanacak diğer çalışan ve yöneticilerin de bu konudaki okur yazarlığının geliştirilmesi gerekmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Veri Modelleme

Veriye dayalı karar alma ihtiyacı kurumların verilerini organize bir şekilde yönetmelerini zorunlu kılmaktadır. İş zekası ve veri ambarı teknolojilerinin de gelişmesi ile veriye direkt erişim imkanları ve veri modellemesi konusunda uzman yetiştirilmesi ihtiyacı artmıştır. Eğitimde temel veri modellemesi kavramları ile kavramsal, mantıksal ve fiziksel veri modelleri anlatılacak, bunların veri tabanı tasarımı üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. Operasyonel sistem veri modellemesi tekniği olan Varlık-Bağıntı (Entity-Relationship veya ER) modelleme ve İş Zekası/Veri Ambarı modelleme tekniği olan Boyutsal Modelleme (Dimensional Modelling) teknikleri detaylı olarak işlenecektir. Büyük veri kavramının veri modelleme üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılıkta Veri Madenciliği Uygulamaları

Eğitimde, veri madenciliğinin tüm süreçleri irdelenecek ve bu yöntemlerin bankacılık problemlerine nasıl uygulanacağı anlatılacaktır. Katılımcılar hem veri madenciliği konularına hakim olacak hem de kredi skorlama, risk yönetimi, sahtekarlık tespiti (fraud detection), müşteri tutma gibi konularda nasıl model geliştirebileceklerini kavrayacaklar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamalı İş Zekası

Eğitimde, veri analizi, veri madenciliği ve büyük veri yöntemlerinin işletme problemlerine uygulanması ve bilgiye dayalı etkili iş kararlarının hızlı ve doğru alınabilmesi için mekanizmaların nasıl oluşturulacağı konusunda temel bilgilerin aktarılması ve buna yönelik pratik uygulamalar yaptırmayı hedeflenmektedir.