Foto
DETAYLI BİLGİ

Güvenli Davranış: İletişimsel Performans Geliştirme

Çalışanlar, bireyler arası ilişkilerdeki güçlükleri aşmayı bildikleri zaman daha iyi bir performans gösterirler. İsteğini dışa vurmakta zorlanma, bireyi ya çekingenliğe iterek isteğinden vazgeçirir ya isteğini dolaylı yoldan aktarmasına neden olarak yanlış anlaşılması sonucunu getirir ya da saldırgan davranışa yönelterek çevreyle ilişkilerinin bozulmasına yol açar. Güvenli davranış, bireyin kendini ifade etme yeteneğini geliştirir ve çevresindeki olumsuz davranışlarla baş etmesini sağlar. Bu açıdan, güvenli davranış esaslarını kullanarak iletişim kurmak, bireyin ilişkilerdeki performansında olumlu etki yapacaktır. Bu programın amacı, iletişimde güvenli davranışın kullanımı konusunda bilgi vermek yanı sıra vaka incelemeleri ve küçük grup çalışmaları ile pratik yönü göstermektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bilinçli Farkındalık ve Hedef Haritalama

Bireylerin kurum içerisinde verimli ve odaklı çalışabilmeleri için çalışanlarının kişisel hedef belirlemenin önemini fark etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Başarının evrensel yasalarını ve bileşenlerini kavramak, kendine inanma ve güven duygusunu geliştirmeye yardımcı olan bir içeriğimiz olacaktır. Hedef belirleme sistematiğinin, deneyimleyerek öğrenilmesi hedeflenmektedir. Birey ve grupların düzenli olarak aksiyon planları ve hedef haritası yaratabilmeleri için güçlendirmek ve verimli çalışabilmelerini sürdürülebilir kılmak hedeflenmektedir. Eğitim, bireylerin iş hayatları ile birlikte kişisel hedeflerini gerçekleştirmelerine de yardımcı olacak şekilde kurgulanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılığın Geleceğine Hazırlık İçin Liderlik 4.0

Eğitim, yönetici veya yönetici adaylarının değişim ortamında (hem X, Y ve artık Z nesli, hem de çok farklı kültürdeki) çalışanlarını iyi yönetebilmelerini, liderlik yapabilmelerini, doğru delegasyon, ikna, etkileme, yönlendirme, karar verme, stres yönetimi ve motivasyon tekniklerini öğrenmelerini ve işlerinde uygulamalarını amaçlamaktadır. Pratik, uygulamaya yönelik bir eğitimdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Benliğine Liderlik Etmek

Bugün, yöneticilerden astlarıyla etkin iletişim kuran, onlara esin kaynağı olan, yaratıcılıklarını destekleyen, onların özerk olmasını sağlayan bir ekip lideri ve bir koç olması beklenmektedir. Bu seminerin amacı, transaksiyonel analizin sunduğu zengin araçlar yoluyla bireyin kendisini daha iyi tanıyıp, bunun üzerine kişisel özelliklerinden yola çıkarak kendi kişisel gelişimini kendisinin planlamasını sağlamaktır. Bu araçlar, diğerlerini tanıma açısından yarar getirdiğinden iletişim, ekip ve liderlik geliştirmede son derece faydalı olmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Kişisel Marka Yönetimi ve Etki Yaratma

Bu eğitimin amacı, iş hayatında doğru etki yaratmak ve kişisel markasını doğru yönetmek isteyen tüm profesyonel çalışanlara interaktif şekilde örnekler ve uygulamaları deneyimletmektir. Kişisel Marka insanlar sizi gördüklerinde ya da adınızı duyduklarında akıllarına gelen her şeydir.Dolayısıyla eğitimde; etki yaratmanın faydaları, kişisel marka yönetimi, beden dilinin doğru kullanımı, profesyonel duruş ve davranış konularında örnekler ve uygulamalar yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Liderlik Rolüm

Eğitimin amacı, yeni yönetici olmuş çalışanların yöneticilikteki ilk dönemlerinde yaşadıkları temel duyguları ve zorlukları fark etmelerini ve doğru yaklaşımlarla bu süreci çok daha verimli ve etkin yönetmelerini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Pozitif Stres Yönetimi

Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanmaya başlayanların daha mutlu yaşadıkları gözlemlenmiştir. Pozitif Stres yönetimi semineri, sizin başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmenizi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Hayatta İlerlemek İçin Güveni Anlamak

Seminer, güveni hayatlarımızda "mesele" haline getiren temel konuları, güveni sarsan başlıklar halinde ele alır. Kişinin hayattaki güven zeminini yeniden, daha sağlam ve geniş şekilde yapılandırabilmesine katkı sağlamayı hedefler. Bunu yaparken kişinin içdünyasındaki mevcut dinamiklere ve içdünyasındaki dönüşüme odaklanır. Güven zemini, hayatta başarı olarak tanımlanan kriterlerin yapılanabilmesi için en temelde yer alan, en kritik zemindir. Her kişinin güven zeminini sağlamlaştırabilmesi, iş ortamında da "bir" olabilmeyi öğrenmeye yönelik katkı sağlar. Bu açıdan bakıldığında, "Bir" Güven Meselesi eğitimi aynı zamanda iş ortamında da ihtiyaç duyulan güven ortamının yapılandırılmasına da dolaylı bir katkı sağlamayı hedefler

Foto
DETAYLI BİLGİ

Liderlikte Kendini Yönetmek

Bilen hükmedendir, aksi halde tesadüfi ve sürdürülebilirliği tartışmalı bir durum yaratır. Birey eğer liderlik arzusunda ise o vakit kendini yönetmek becerisini en üst seviyeye çıkarmalıdır. Bu eğitimde kendini yönetme becerisi üzerinde durulacaktır. Zamanını yönetmekten, zor kişilikleri yönetmeye kadar etkili olan kendini yönetmek becerisi, başarının ve sürdürülebilirliğin temel taşıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Seminer, iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uçtan Uca Müşteri Deneyimi ve İnovasyon

Eğitim katılımcıların İç ve Dış Müşterilere nasıl bir etki yarattığını ve Müşteri Süreçlerinin Bütünlüğü öngörmelerine, piyasanın ve fırsatların farkındalığını arttırmayı amaçlamaktadır. Bankacılık Müşteri Pazar dinamiklerini ve fırsatlarını fark ettiren, müşteri görüşünü Uçtan Uca sürece katabilme yöntemleri veren, ve uygulamalar yaptırtan pratiğe dayalı bir eğitimdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Doğaçlama ile Kendini İfade Etme

Seminer, kişinin kendine dönmesi, kendini daha iyi tanıması üzerine kurgulanmıştır: Günlük hayatta yaşadığımız duygusal ve fiziksel blokeler karşısında farkındalığımızı yitirip, otomatik tepkiler veriyor ve makineleşmiş davranışlarda bulunabiliyoruz. Bu nedenle de kendimiz gibi olma halinden, kendimizi "ben" olarak ifade etme özelliğinden uzaklaşabiliyoruz. Bu program, alt benliklere dönüp, bilinçaltını zorlayarak, bilinci güçlendiren aktivitelerle kendimiz gibi olma durumunu, kendimizi daha iyi ifade etme becerimizi ortaya çıkarmamıza yardım eder. Eğitim, oyunculuk yöntemlerinden beslenmektedir. Katılımcılar; durumlar karşısında gerçekten ne hissettiklerini ve nasıl hissettiklerini kavrayabilecek, durumlar karşısında neden o tepkiyi verdiklerinin farkındalığını yaşayabilecek, kendi özelliklerini her ortamda, her duruma uygun bir dille anlatabilecek, hazırlıksız olsa da yaratıcılıklarını kullanarak her ortama, her duruma uygun konuşmalar yapabilecek, kendilerini istedikleri şekilde ifade etme becerilerini geliştirebileceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zihin Haritalama (mindmapping)

Mindmapping semineri ile katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcıların kazanımları: Rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını sağlar, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlar, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunur, bakılması, okunması, üzerinde düşünülmesi ve hatırlanması eğlencelidir, gözü ve beyni uyararak dikkat çeker, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini sağlar, dağınık fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stres ve Öfke: Nedir ? Nasıldır? Ne Yapalım?

Çoğu zaman stresi takiben öfkeleniyoruz. Zavallı öfke ! Duygu olarak öfke harikadır da onunla ne yaptığımız işleri çok değiştirir…Stres ve öfkenin kendimizde ve iş hayatındaki çevremizde yol açtığı pozitif (evet pozitif !) ve negatif etkileri bilmek ne kadar değerli olurdu… Bu kapsamda seminer; stres kaynaklarımızı ve öfkemizin ardındaki derin sebeplerin katılımcılarla beraber incelenip, somut önermelerle ileriye dönük bir eylem planı oluşturabilmek amacındadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Aristo`nun İkna Etme Sanatı

Katılımcılara aşağıda belirtilen hususlarda kazanım sağlamaktır. İkna etme kavramı, Mantıksal olarak gerekli hususlar, Veri toplama, analiz ve bilgiye dönüştürme esasları, Etkin iletişim, duygu ve duyulara hitap etme yöntemleri, Olumsuzluklardan kaçınma ve olumluya çevirme yöntemleri, Ses ve beden dilinin kullanımı, Kişiliği ön plana çıkarabilme, Güven ve özgüven gösterimi, İkna süreci ve uygulaması,

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Liderlik Stilleri

Bu eğitim, katılımcıların kendi liderlik tarzları ile ilgili farkındalıklarını arttırarak; hayatın tüm kesitlerinde davranışsal dönüşüm gerçekleştirmelerini hedefler. Liderlik literatüründe yaygın olarak karşımıza çıkan bilimsel modellerin katılımcılardaki karşılığının ne olduğunu yaşantısal aktivitelerle vurgulayarak anlamalarını ön planda tutar. Dünyada yaygın kabul gören dönüştürücü liderlik modeli (Bass & Avolio, 2003) yanında kültüre özgü ve kişilik özelliklerimizin de etkisiyle ortaya çıkan liderlik stillerinin neler olduğunu öğrenmeyi amaçlar. Katılımcının liderlik tarzının belirlenmesi, güçlü yönlerin vurgulanması ve yeni nesil iş gücüne nasıl liderlik edebileceklerinin püf noktaları üzerinde durulacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Etkili İletişim ve İkna

İş hayatında etkili iletişim kurmak, farklı bakış açılarını geliştirmek, karşısındakini anlayarak etkileme ve ikna etmek isteyen tüm profesyonel çalışanlar için planlanan bu eğitimde; etki yaratmak, proaktif olmak, insanı anlama aracı olarak kullanılan transaksiyonel analiz yöntemi, iletişim ve beden dili konularında örnekler ve uygulamalarla interaktif bir ortam sunulmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İş Yaşamında Farklı Kişilikler ve İlişki Yönetimi

İş dünyasında başarı ve mutluluğun anahtarı kişisel farkındalığa sahip olma, özyönetim ve diğer insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilme becerisidir. Bu becerileri kazanmanın ilk adımı kendini tanımak, ikinci adımı ise ilişkide olduğunuz kişilerin bakış açılarını anlamaktır. Bu eğitimde Enneagram Kişilik Tipleri Metodolojisi kullanılarak kişinin, kendisini ve çevresindeki kişileri tanımasını, farklılıkları anlamasını ve yönetebilmesini, böylelikle kişiler arası ilişkilerini geliştirmesini sağlamak hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İletişim ve Motivasyon ile Dönüştüren Lider

Seminerin amacı, katılımcıların, iletişim tarzları ile yarattıkları etkiyi fark etmelerine, farklılık ya da çatışma anları için farklı iletişim yollarını uygulamalarına, kendileri ve ekipleri için motivasyon uyandıran zihin ve davranış modelleri sergilemelerine, liderlik potansiyellerini kullanarak birleştiren ve bütünün faydasına çözümler üreten bir etki kurmanın yollarını uygulamalarına rehberlik etmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Kurumsal Hayatta Etkileme ve Etki Yaratma (Etki Yarat, Güven Kazan, Değer Kat!)

Ancak kim olduğumuzu hatırladığımızda sunacak ne çok şeyimiz olduğunu fark edebiliyoruz. Kendimizi başkaları ile kıyaslamanın ötesine geçip, her şeyimizle, bir bütün olarak belirlediğimiz alana odakladığımızda etkimizin kendimizi bile şaşırtan gücünü yakalarız. Bu eğitimle, kendi bütünlüğümüze erişebilmenin ve odaklanmayı yapabilmenin metotlarının uygulamalarla verilmesi amaçlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Yetenek Yönetiminde İnsan Analitiği Uygulamaları - PEOPLE ANALYTICS IN ACTION / TALENT MANAGEMENT

Eğitimin amacı; kurumların, çalışanlarına ilişkin kararları veri ve analizlere dayalı modellerle almalarını destekleyen insan kaynakları yönetim modellerini tanımak ve örnek uygulamaları inceleyip birlikte tasarım fikirleri geliştirmektir. İnsan Kaynakları Fonksiyonu’nun veri bazlı çalışan bir “Gelecek Tasarımcısı” olması için atılması gereken adımlardan biridir. Yetenek Analitiği Atölyesi, kurumların gelecek tasarımlarının davranışsal analitik modellerle tanımlanması, bu öngörülen senaryolarda kurumu ileriye taşıyacak özellikteki çalışanların seçilmesi, işe alımı, izlenmesi, ve desteklenmesinde “insan analitiği” çözüm ve uygulamalarının rolüne odaklanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi KEPNER AND FOURIE - THINKING WORKS

Seminerin amacı, katılımcıları, problemleri önceliklendirmelerine, problemlerin kökenine inmelerine, tekrarlanan problemleri ortadan kaldırmalarına, farklı ve değişken alternatifler arasında en doğru ve en etkin seçimi yapmalarına, bilgi toplamalarına ve herkesin görüşünü dikkate ve değerlendirmeye almalarına, toplantılarda analiz yöntemlerini kullanarak kararlarına taban oluşturacak tüm bilgileri süzgeçten geçirmelerine, alınan kararların hızla uygulamaya konabilmesi için, herkesi dahil etmelerine ve katılım sağlamalarına yardımcı olacak 3 analiz tekniğiyle donatmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bireysel Farkındalık

İnsan, kendi düşünce, duygusunu fark etmeyi başardığı zaman iş ve özel yaşamında çok daha iyi bir performans sergiler. Kendini fark etmeyi zorlaştıran şeyler, saklamayı, suçluluk hissetmeyi, suçlamayı, yargılamayı öğrenmiş zihin kalıplarıdır. Farkındalık, öğrenilebilen kendinizi görmenizi, dinlemenizi, değiştirmenizi sağlayan büyük bir adımdır. Yaşadığınız her anın bir sonuç olduğu gerçeğiyle sonucu yaratan sebepleri görmenizi sağlar. Seminerin amacı; katılımcıların kendi yaşamlarını sorgulamalarını sağlamak, kendilerini fark etmelerini sağlamak için konu hakkında bilgi vermek ve bazı uygulamalarla pratiğe dönüşmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İlişki Kurma Sanatı

Bu eğitimde katılımcıların bugünkü ilişkilerini etkileyen, geçmişten getirdikleri iletişim biçimlerine odaklanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Problemlere yaklaşım tarzını ve diğerlerini anlamak konusundaki becerilerini geliştirmek için ilk önce kişinin geçmişten getirdiği engelleyicilerini ve sınırlarını keşfetmesi amaçlanmaktadır. Eğitim boyunca ayrıca iletişimdeki düşünce hataları üzerinde durularak, daha verimli ve daha mutlu ilişkiler kurmanın yolları anlatılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

9 Bağlılık İlkesi

Yöneticilerin farkındalığı ve gelişimi sayesinde kurum kültürünü şekillendirmek ve bağlılığa 360 derece bakış açısıyla yaklaşım hedeflenmektedir. Kurumun çalışan bağlılığı ile ilgili mevcut durumunu anlamak ve kişisel katkının nasıl sağlanabileceğini belirleyerek kurum uygulamalarını kullanarak çalışan bağlılığını destekleme yöntemleri tesbit edilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İknanın Psikolojisi

Bölümler arası çalışmaların ve işbirliğinin çok olduğu günümüz iş dünyasında; koltuklar, unvanlar, otorite değil; ikna becerisi yüksek olanlar etkili olmaktadır. İkna gücüne sahip olanlar, fikirlerini daha çabuk kabul ettirmekte, anlaşmalarda başarılı olmakta, daha iyi satmaktadır. Bu eğitimde, ikna gücünü arttırmak, etki alanını genişletmek için uygulanabilecek psikolojik prensiplerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Uzlaşma Becerileri

Eğitimin amacı, uzun ve verimli ilişkiler geliştirebilmek için kazan-kazan odaklı bir yaklaşımı benimseyerek ilişkinin tüm taraflarının kendilerini mutlu ve kazançlı hissedecekleri sonuçlar üretebilmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Duygusal Çevikliğin Dönüştürücü Gücü

Yaşamda başınıza gelen istenmeyen durumlara karşı, hiç yıkılmadan anında adapte olup yaratıcı bir şekilde farklı davranışlarla karşılık verip yenilmeden yıkılmadan yolunuza devam etmek istemez misiniz? Bazı insanlar, birçok kişinin zor durumda kaldığı stresli durumlara kolayca adapte olurlar. Bunu nasıl başarabildiklerini merak ediyor ve bunun yollarını öğrenmek istiyorsanız; duygusal çeviklik kazanacağınız bu seminer, hayatın dolambaçlı yolarında sanki içimizde navigasyon varmışçasına rahat, kendine güvenen, net görüşlü ve açık zihinle gezinmeye bilimsel bir yaklaşım öneriyor. Ve bununla ilgili teknikleri öğretiyor. Her zaman negatif yaklaşım bizi yanlış yönlendirebilir. Bilgi, yaratıcılık ve kişilik tiplerimizin hepsi "ben"i oluşturur. 1-Düşünceler, 2-duygular ve 3-kendi iç konuşmalarımız; bizim başarılı olup olmayacağımızı belirler. Duygusal açıdan çevik insanlar; eylemlerini, değerleriyle eşleştirerek hareket edebilir ve ömür boyu büyümeye neden olan küçük ancak güçlü değişiklikler yapabilir. Etkili liderler kendi iç tecrübelerini görmemeye ya da bastırmaya çalışmazlar. Bunun yerine onları dikkatli, değer odaklı ve üretken bir yaklaşımla izlerler. Duygusal çeviklik dediğimiz şeyi geliştirirler. Karmaşık, hızla değişen bilgi ekonomisinde, kişinin düşünce ve hislerini yönetme yeteneği, iş başarısı için gereklidir. Son zamanlarda yapılan çok sayıda çalışma, duygusal çevikliğin insanların stresini hafifletmesine, hataları azaltmasına, daha yenilikçi olmasına ve iş performansını geliştirmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu seminerin hedefi, duygusal çevikliğinizi artırmanıza yardımcı olacak bir araçları eksersizlerle sizlere öğretmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  NLP ile Etkin İletişim ve Yüksek Performans Atölyesi

Eğitimin amacı, önce beynin çalışma yapısını tanımak sonra bilinç & bilinçdışı çalışma sistemini farkederek istediğimiz değişiklikleri yapabilme becerileri/modelleri kazanmaktır. NLP, insanın “kendisinin en iyi versiyonu olabilme” sanatıdır. İçsel ve dışsal başarının dengeli bir biçimde yaşam sanatına dönüştürülmesidir. Bilinçaltı, modellerle çalışır. NLP bir modellemedir. NLP yöntemleri ile yaşamınızda "ne istediğinizi" fark edebilir buna göre inşa etmek için kullanılan araçları tanır, hayatınızda uygulayabilir hale getirebilir ve dilediğiniz takdirde “bir üst versiyonunuzu” deneyimleyebilirsiniz.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kültürel Değerlerin Karar Alma Sürecindeki Etkileri

Eğitimin amacı katılımcıların birlikte çalışırken kültür ve anlayış farklılıklarından dolayı ortaya çıkabilecek yanlış anlamaları minimuma indirmektir. Katılımcıların proaktif bir şekilde kültür farklılığını yönetmelerini sağlamak ve kendi kültürel geçmişlerinin altında yatan normlar değerler inançlar ve varsayımların farkına varmasını sağlamak ve bunların karar verme süreçlerinde ne derece etkin olabildiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktır. Kültür ve kültürel değerlerimizin insan yönetimi ve karar verme süreçlerine etkisi üzerine olan bu eğitim, anlayış farklılıklarının yönetimine ve yöneticilerin kültürü dönüştürmedeki rolüne ve hayatın tüm alanlarında karar alma süreçlerine etkisini farketmeyi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zihin Haritalama (mindmapping)

Mindmapping semineri ile katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcıların kazanımları: Rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını sağlar, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlar, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunur, bakılması, okunması, üzerinde düşünülmesi ve hatırlanması eğlencelidir, gözü ve beyni uyararak dikkat çeker, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini sağlar, dağınık fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bizi Engelleyen Temel Duyguları Nasıl Yönetiriz? Korku - Suçluluk - Öfke - Kaygı

Zihinsel dünyamızda bazen bizim kontrolümüzde bazen de kontrolümüz dışında gelişen iç ve dış etkiler temel negatif düşünce ve duygularımızı doğurur. Korku, suçluluk, öfke, kaygı gibi en temel duygular bizi engelleyen duyguların en başlıcalarıdır ve bu duygularla yaşamak, özel ve iş hayatının sorunsalıdır. Atalet, yalnızlık, güvensizlik, anlaşılmama, sevilmeme duyguları, çaresizlik, yargılama, kızgınlık, kıskançlık ve benzeri duygular yaşamamıza sebep olurlar. Temel duyguları yönetebildiğiniz zaman da, yaşadığınız olaylara karşı irade gücünüz artar, dengede ve geçici stres yaşarsınız, kendinize ve yaşama duyduğunuz güven artar, ilişkilerinizde duyguları anlama ve kendinizi doğru ifade edebilmeyi sağlarsınız, içinizden gelen şeyleri yapmanızda size motive edici güç sağlar, başkalarına verdiğiniz öncelik kadar kendinize de öncelik vermenizi sağlar, gerçekte oluşma ihtimali düşük şeyler için sanki olacakmışçasına zihninizde kurgu yapmanızı önler. Yaşamınızda değiştirmek istediğiniz şeyler için içinizdeki cesaret ve güveni açığa çıkartır. Tekrar eden ve aynı duyguları size yaşatan olumsuzlukları çok daha az yaşamanızı sağlar. Böylece herkes kendi hayatının dinamikleri içinde dengede sağlıklı duygularla daha mutlu ve başarılı hissedecektir. Eğitimin amacı, katılımcıların kendi düşüncelerini ve bu düşüncelerden doğan temel negatif duygularını sorgulamalarını sağlamak, kendilerini fark etmelerini sağlamak için konu hakkında bilgi vermek ve bazı uygulamalarla pratiğe dönüşmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kurumiçi Girişimcilik

Eğitimde, kurumları geleceğe taşıyacak yenilikliklerin yönetiminin nasıl gerçekleşeceğini ve şirket içerisinde, inovasyon odaklı bir kültürün nasıl oluşturulabileceğine yönelik yöntemleri, metodları ve başarılı örnekleri paylaşmak; inovasyon konusunda bir farkındalık yarat-mak ve sürdürülebilir inovasyon kültürü, sistematiği oluşturmak için yapılması gerekenleri belirtmek amaçlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Seminer, iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Pozitif Stres Yönetimi

Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanmaya başlayanların daha mutlu yaşadıkları gözlemlenmiştir. Pozitif Stres yönetimi semineri, sizin başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmenizi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zaman Yönetimi Grup Çalışması Alışkanlıklarını Fark Et, Planla, Zamana Hükmet

Eğitimin amacı, katılımcıların günlük hayattaki zaman yönetimi alışkanlıklarını fark etmelerini sağlamak, bir miktar temel bilgi paylaşımı, bol miktarda grup çalışmalarıyla, kendimizi yönetmek, etrafımızı yönetmek, akışı yönetmek konularında farkındalık ve ilerleme kaydetmektir. Tüm katılımcıların, hayatlarına dair aksiyon planları ile eğitimden ayrılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Değiştiremeyeceğimiz Koşullarda Kendimizi Motive Etmek ve Anlam Bulmak

Günümüzde kurumlar sürekli bir değişim içinde. Daha çabuk ve daha etkili sonuçlara ulaşmak isteniyor. Sürekli yükselen çıta, yaşanılan stres ve ilişkilerin yıkıcı hale gelmesi, başarı duygusunu azaltırken bizi sonu olmayan bir yolda çabalıyormuş hissine sokuyor. Ve hayatımızın önemli bir parçası olan işimizin anlamını kaybediyoruz. Seminerin amacı, bilgi vermekten çok, bireyin kendisini sorgulaması sonucunda kaynaklarının farkına vararak anlam bulmasını sağlamaktır. Koçluk tekniklerinden yararlanarak grup içinde aktif katılımı sağlamak yoluyla süreç gelişecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İletişim İle Güçlü Bir Hayat

Eğitimin amacı, çalışanların birbirlerini ve yöneticilerini önyargısız tanımasını ve doğru anlamasını sağlamak, kendi aralarında daha bilinçli ve doğru iletişim kurmalarına katkıda bulunarak, iletişimdeki olası kopuklukları ve çatışmaları önlemek, dolayısıyla kurum içi verimi arttırmaktır. İletişim eğitimi sayesinde, öncelikle kendinizi davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanıyacaksınız. Başkaları ile iletişim tarzınızla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. İletişimdeki sizi sınırlayan yaklaşımlarınızın farkına varmış olacaksınız. Olası iletişim kaynaklı kopuklukların önüne geçebileceksiniz. İletişim eksikliğinden kaynaklı aksaklıkların, alınganlıkların ve kırgınlıkların önüne geçebilme şansınız olacak.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zor Kişilerle Kolay Anlaşın Psikolog Gözüyle Kişilik Özellikleri

Dünyada ne kadar insan varsa, o kadar ayrı kişilik vardır ve tüm kişilik özellikleri birbiriyle uyum içinde kalamayabilir. Bazı insanların varlığı bile bize huzur verirken, bazılarıyla aynı ortamı paylaşmak o kadar da kolay değildir. Çalıştığımız yerlerde gün boyu bize hiç benzemeyen insanlarla ilişki kurmak ve ortak bir hedefe hizmet etmek durumundayız. Muhtemeldir ki, biz onlardan şikayet ederken, onlar da bizden şikayet ediyorlardır. Kimin haklı kimin haksız olduğunu belirlemek ise genelde sorunlara çözüm getirmez. Bize zor görünen kişilerle kolay anlaşmanın yollarını bilsek belki her şey çok daha rahat olurdu. Zor kişilerin tutumlarını kişiselleştirmeden nasıl işbirliği yaparız? Zor kişileri nereye kadar idare etmeliyiz? Nerede ve nasıl "DUR" demeliyiz? Seminerde bu konular üzerinde durulacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Etkin Yönetici

Seminer, yöneticilerin kendilerine farklı bir gözle bakabilmelerini sağlamaya yönelik teoriden çok uygulama ağırlıklı bir programdır. Bu amaca yönelik olarak, katılımcıların farklı yönetsel örnekleri gözlemleyerek paylaşımda bulunmaları, yönetim becerilerini kazanmak ve var olan becerileri iyileştirmek için kullandıkları teknikleri uygulamalı olarak geliştirmeleri hedeflenmektedir. Seminerde etkin yönetici özellikleri üzerinde durulacaktır. Etkin yöneticiler, fırsatları değerlendirir, yapılması gerekenler konusunda ekip üyelerine net mesajlar verir, işin yapılması için kişileri bir araya getirir ve ekip üyelerini teşvik eder, vizyoner ve hedef odaklıdır, bireysel başarıdan öte, kurumun başarısı için çalışır, karizmasından değil, performansından söz ettirir. Etkin bir "coach" yaklaşımı içerisindedir, konulara ve olaylara dahil olur, kontrol etmek yerine güvenir. Etkin yöneticiler, birliktelik, açıklık, sorumluluk, kararlılık değerlerine sahiptir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Hayatınızı İyileştirin

Günümüzün iş dünyası, çalışanlardan her geçen gün daha fazla performans talep etmektedir. Performansımızı etkileyen en temel faktörler aslında iç dünyamızda gizlidir. Çoğu zaman farkında olmadığımız derinde yatan bazı engelleyici düşünce, inanç, kalıp ve duygularımız gerçek potansiyelimizi ortaya koymamızı zorlaştırmakta, potansiyelimiz ve ortaya koyduğumuz performansımız arasındaki farkın açılmasına sebep olmaktadır. Hayatınızı İyileştirin eğitiminin temel amacı, katılımcının kendi iç dünyasını derin bir seviyede görmesini, anlamasını ve işine yaramayanları dönüştürmesine aracı olarak, kişinin hayatının en önemli alanları olan sağlık, ilişkiler, iş, başarı, bolluk, özdeğer konularında olumlu yönde gelişim sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Liderlik ve Müzik (Müzik Bir Mercektir)

Müzikli bir sohbet olarak yapılandırılan ve Müzik yaratıcı mıdır? Dönüştürebilir mi? Bunu anlamak dijital bir dünyada ne işimize yarar? Bir şef bir lidere yol gösterebilir mi? sorularına cevap arayan bu eğitimin amacı; katılımcılara durumsal ve duygusal ortak akla artistik üretim süreçleri ile ulaşmanın ipuçlarını vermektir.