Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kişisel Marka Yönetimi ve Etki Yaratma

Kişisel Marka insanlar sizi gördüklerinde ya da adınızı duyduklarında akıllarına gelen her şeydir. İş hayatında doğru etki yaratmak ve kişisel markanızı doğru yönetmek isteyen tüm profesyonel çalışanlar için planlanan bu eğitimde; etki yaratmanın faydaları, kişisel marka yönetimi, beden dilinin doğru kullanımı, profesyonel duruş ve davranış konularında örnekler ve uygulamalarla interaktif bir ortam sunulmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Değiştiremeyeceğimiz Koşullarda Kendimizi Motive Etmek ve Anlam Bulmak

Günümüzde kurumlar sürekli bir değişim içinde. Daha çabuk ve daha etkili sonuçlara ulaşmak isteniyor. Sürekli yükselen çıta, yaşanılan stres ve ilişkilerin yıkıcı hale gelmesi, başarı duygusunu azaltırken bizi sonu olmayan bir yolda çabalıyormuş hissine sokuyor. Ve hayatımızın önemli bir parçası olan işimizin anlamını kaybediyoruz. Seminerin amacı, bilgi vermekten çok, bireyin kendisini sorgulaması sonucunda kaynaklarının farkına vararak anlam bulmasını sağlamaktır. Koçluk tekniklerinden yararlanarak grup içinde aktif katılımı sağlamak yoluyla süreç gelişecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Benliğine Liderlik Etmek

Bugün, yöneticilerden astlarıyla etkin iletişim kuran, onlara esin kaynağı olan, yaratıcılıklarını destekleyen, onların özerk olmasını sağlayan bir ekip lideri ve bir koç olması beklenmektedir. Bu seminerin amacı, transaksiyonel analizin sunduğu zengin araçlar yoluyla bireyin kendisini daha iyi tanıyıp, bunun üzerine kişisel özelliklerinden yola çıkarak kendi kişisel gelişimini kendisinin planlamasını sağlamaktır. Bu araçlar, diğerlerini tanıma açısından yarar getirdiğinden iletişim, ekip ve liderlik geliştirmede son derece faydalı olmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Hikayeni Oluştur ve Anlat!

Katılımcılar, hikâyeleştirme yöntemlerini uygulayarak kendi projelerinin hikâyelerini oluştururlar. Ortaya çıkan hikâyeler, hikâye anlatıcılığı (storytelling) yöntemleri kullanılarak doğaçlama ve interaktif bir şekilde topluluk önünde anlatılır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Müzakerede Masterclass

Kişisel ya da grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılmasını, insan ilişkilerindeki güvenin yaratılmasını, karşılaşılan anlaşmazlıkların yönetilmesini ve çözülmesini kısacası verimli bir şekilde karşılıklı işbirliğine ulaşılabilmesi için gerekli olan becerileri kazandırmayı amaçlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Duygusal Çevikliğin Dönüştürücü Gücü

Yaşamda başınıza gelen istenmeyen durumlara karşı, hiç yıkılmadan anında adapte olup yaratıcı bir şekilde farklı davranışlarla karşılık verip yenilmeden yıkılmadan yolunuza devam etmek istemez misiniz? Bazı insanlar, birçok kişinin zor durumda kaldığı stresli durumlara kolayca adapte olurlar. Bunu nasıl başarabildiklerini merak ediyor ve bunun yollarını öğrenmek istiyorsanız; duygusal çeviklik kazanacağınız bu seminer, hayatın dolambaçlı yolarında sanki içimizde navigasyon varmışçasına rahat, kendine güvenen, net görüşlü ve açık zihinle gezinmeye bilimsel bir yaklaşım öneriyor. Ve bununla ilgili teknikleri öğretiyor. Her zaman negatif yaklaşım bizi yanlış yönlendirebilir. Bilgi, yaratıcılık ve kişilik tiplerimizin hepsi "ben"i oluşturur. 1-Düşünceler, 2-duygular ve 3-kendi iç konuşmalarımız; bizim başarılı olup olmayacağımızı belirler. Duygusal açıdan çevik insanlar; eylemlerini, değerleriyle eşleştirerek hareket edebilir ve ömür boyu büyümeye neden olan küçük ancak güçlü değişiklikler yapabilir. Etkili liderler kendi iç tecrübelerini görmemeye ya da bastırmaya çalışmazlar. Bunun yerine onları dikkatli, değer odaklı ve üretken bir yaklaşımla izlerler. Duygusal çeviklik dediğimiz şeyi geliştirirler. Karmaşık, hızla değişen bilgi ekonomisinde, kişinin düşünce ve hislerini yönetme yeteneği, iş başarısı için gereklidir. Son zamanlarda yapılan çok sayıda çalışma, duygusal çevikliğin insanların stresini hafifletmesine, hataları azaltmasına, daha yenilikçi olmasına ve iş performansını geliştirmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu seminerin hedefi, duygusal çevikliğinizi artırmanıza yardımcı olacak bir araçları eksersizlerle sizlere öğretmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Hayatınızı İyileştirin

Günümüzün iş dünyası, çalışanlardan her geçen gün daha fazla performans talep etmektedir. Performansımızı etkileyen en temel faktörler aslında iç dünyamızda gizlidir. Çoğu zaman farkında olmadığımız derinde yatan bazı engelleyici düşünce, inanç, kalıp ve duygularımız gerçek potansiyelimizi ortaya koymamızı zorlaştırmakta, potansiyelimiz ve ortaya koyduğumuz performansımız arasındaki farkın açılmasına sebep olmaktadır. Hayatınızı İyileştirin eğitiminin temel amacı, katılımcının kendi iç dünyasını derin bir seviyede görmesini, anlamasını ve işine yaramayanları dönüştürmesine aracı olarak, kişinin hayatının en önemli alanları olan sağlık, ilişkiler, iş, başarı, bolluk, özdeğer konularında olumlu yönde gelişim sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Sürdürülebilir Pozitif Duruş

Günlük yaşantımızda karşılaştığımız sorunlarla uğraşmaktan fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak yorgun düşüyoruz. Yorgunluk bizi olduğumuzdan daha da olumsuz bir zihin yapısına sürüklüyor ve bu sarmal bazen kartopu gibi büyüyor. Çoğumuz bu sarmalın pozitif düşünmekle dağılacağını biliriz ama pozitif düşünmenin, tıpkı yeni lisan öğrenmek gibi, “öğrenilen bir beceri” olduğunu unutabiliriz. Eğitimin amacı, öncelikle negatif düşünmenin kaynaklarını ve nedenlerini kavramak ve neşeli, canlı, pozitif bir yaşama yönelik öğrendiklerimizi “sürekli uygulayabilmek için” gereken sağlam ipuçlarını vermektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Güvenli Davranış: İletişimsel Performans Geliştirme

Çalışanlar, bireyler arası ilişkilerdeki güçlükleri aşmayı bildikleri zaman daha iyi bir performans gösterirler. İsteğini dışa vurmakta zorlanma, bireyi ya çekingenliğe iterek isteğinden vazgeçirir ya isteğini dolaylı yoldan aktarmasına neden olarak yanlış anlaşılması sonucunu getirir ya da saldırgan davranışa yönelterek çevreyle ilişkilerinin bozulmasına yol açar. Güvenli davranış, bireyin kendini ifade etme yeteneğini geliştirir ve çevresindeki olumsuz davranışlarla baş etmesini sağlar. Bu açıdan, güvenli davranış esaslarını kullanarak iletişim kurmak, bireyin ilişkilerdeki performansında olumlu etki yapacaktır. Bu programın amacı, iletişimde güvenli davranışın kullanımı konusunda bilgi vermek yanı sıra vaka incelemeleri ve küçük grup çalışmaları ile pratik yönü göstermektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi KEPNER AND FOURIE - THINKING WORKS

Seminerin amacı, katılımcıları, problemleri önceliklendirmelerine, problemlerin kökenine inmelerine, tekrarlanan problemleri ortadan kaldırmalarına, farklı ve değişken alternatifler arasında en doğru ve en etkin seçimi yapmalarına, bilgi toplamalarına ve herkesin görüşünü dikkate ve değerlendirmeye almalarına, toplantılarda analiz yöntemlerini kullanarak kararlarına taban oluşturacak tüm bilgileri süzgeçten geçirmelerine, alınan kararların hızla uygulamaya konabilmesi için, herkesi dahil etmelerine ve katılım sağlamalarına yardımcı olacak 3 analiz tekniğiyle donatmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zihin Haritalama (mindmapping)

Mindmapping semineri ile katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcıların kazanımları: Rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını sağlar, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlar, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunur, bakılması, okunması, üzerinde düşünülmesi ve hatırlanması eğlencelidir, gözü ve beyni uyararak dikkat çeker, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini sağlar, dağınık fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Kurumsal Hayatta Etkileme ve Etki Yaratma (Etki Yarat, Güven Kazan, Değer Kat!)

Ancak kim olduğumuzu hatırladığımızda sunacak ne çok şeyimiz olduğunu fark edebiliyoruz. Kendimizi başkaları ile kıyaslamanın ötesine geçip, her şeyimizle, bir bütün olarak belirlediğimiz alana odakladığımızda etkimizin kendimizi bile şaşırtan gücünü yakalarız. Bu eğitimle, kendi bütünlüğümüze erişebilmenin ve odaklanmayı yapabilmenin metotlarının uygulamalarla verilmesi amaçlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Seminer, iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Liderlikte Kendini Yönetmek

Bilen hükmedendir, aksi halde tesadüfi ve sürdürülebilirliği tartışmalı bir durum yaratır. Birey eğer liderlik arzusunda ise o vakit kendini yönetmek becerisini en üst seviyeye çıkarmalıdır. Bu eğitimde kendini yönetme becerisi üzerinde durulacaktır. Zamanını yönetmekten, zor kişilikleri yönetmeye kadar etkili olan kendini yönetmek becerisi, başarının ve sürdürülebilirliğin temel taşıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bizi Engelleyen Temel Duyguları Nasıl Yönetiriz? Korku - Suçluluk - Öfke - Kaygı

Zihinsel dünyamızda bazen bizim kontrolümüzde bazen de kontrolümüz dışında gelişen iç ve dış etkiler temel negatif düşünce ve duygularımızı doğurur. Korku, suçluluk, öfke, kaygı gibi en temel duygular bizi engelleyen duyguların en başlıcalarıdır ve bu duygularla yaşamak, özel ve iş hayatının sorunsalıdır. Atalet, yalnızlık, güvensizlik, anlaşılmama, sevilmeme duyguları, çaresizlik, yargılama, kızgınlık, kıskançlık ve benzeri duygular yaşamamıza sebep olurlar. Temel duyguları yönetebildiğiniz zaman da, yaşadığınız olaylara karşı irade gücünüz artar, dengede ve geçici stres yaşarsınız, kendinize ve yaşama duyduğunuz güven artar, ilişkilerinizde duyguları anlama ve kendinizi doğru ifade edebilmeyi sağlarsınız, içinizden gelen şeyleri yapmanızda size motive edici güç sağlar, başkalarına verdiğiniz öncelik kadar kendinize de öncelik vermenizi sağlar, gerçekte oluşma ihtimali düşük şeyler için sanki olacakmışçasına zihninizde kurgu yapmanızı önler. Yaşamınızda değiştirmek istediğiniz şeyler için içinizdeki cesaret ve güveni açığa çıkartır. Tekrar eden ve aynı duyguları size yaşatan olumsuzlukları çok daha az yaşamanızı sağlar. Böylece herkes kendi hayatının dinamikleri içinde dengede sağlıklı duygularla daha mutlu ve başarılı hissedecektir. Eğitimin amacı, katılımcıların kendi düşüncelerini ve bu düşüncelerden doğan temel negatif duygularını sorgulamalarını sağlamak, kendilerini fark etmelerini sağlamak için konu hakkında bilgi vermek ve bazı uygulamalarla pratiğe dönüşmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İlham Veren Konuşmalar Yapmak (TED Gibi Konuşmak)

Aslında herkesin bir hikayesi var ve bu hikayeler, bizi biz yapıyor. İş hayatının günlük hızı içinde birbirini tanımadan, olayların keyifli anlarını yakalamadan devam ederken, birlikte ağlayıp birlikte gülmeyi ve aslında birbirimizden öğrenecek ne kadar çok şeyimiz olduğunu aktaran konuşmalar; “İlham Ver Seminerleri” TED Talks formatlı bu konuşmalarda, kurum içi paylaşımı güçlendirmek, açık iletişim ve kapsayıcı liderlik kültürüne destek vermek amaçlanıyor.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Hayatınızı İyileştirin - Seviye II

Günümüzün iş dünyası, çalışanlardan her geçen gün daha fazla performans talep etmektedir. Performansımızı etkileyen en temel faktörler aslında iç dünyamızda gizlidir. Çoğu zaman farkında olmadığımız derinde yatan bazı engelleyici düşünce, inanç, kalıp ve duygularımız gerçek potansiyelimizi ortaya koymamızı zorlaştırmakta, potansiyelimiz ve ortaya koyduğumuz performansımız arasındaki farkın açılmasına sebep olmaktadır. Hayatınızı İyileştirin eğitiminin 2. Seviyesinin temel amacı, 1. Seviyede başlattığımız sürecin bir devamı olarak, katılımcının kendi iç dünyasını daha derin bir seviyede görmesini, anlamasını, işine yaramayanları dönüştürmesine aracı olmak ve kişide hayatın en önemli alanları olan sağlık, ilişkiler, iş, başarı, bolluk, özdeğer konularında olumlu yönde gelişim sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Pozitif Stres Yönetimi

Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanmaya başlayanların daha mutlu yaşadıkları gözlemlenmiştir. Pozitif Stres yönetimi semineri, sizin başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmenizi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zaman Yönetimi Workshop Alışkanlıklarını Fark Et, Planla, Zamana Hükmet

Seminerin amacı, katılımcıların günlük hayattaki zaman yönetimi alışkanlıklarını fark etmelerini sağlamak, bir miktar temel bilgi paylaşımı, bol miktarda workshoplarla, kendimizi yönetmek, etrafımızı yönetmek, akışı yönetmek konularında farkındalık ve ilerleme kaydetmektir. Tüm katılımcıların, hayatlarına dair aksiyon planları ile seminerden ayrılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Oyunlaştırma Atölyesi

Eğitimde yeni nesil çalışanların profillerini ve motivasyonunu daha yakından tanıyarak katılımcıların iş yerlerindeki motivasyonel ve insan odaklı problemleri oyunlaştırma ile çözebilecekleri fikirler, uygulamalar ve projeler geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Katılımcılar oyun tasarımı teknikleri ve oyunlaştrma tasarımında oyun mekaniklerini iş süreçlerine nasıl entegre edilebileceklerini örnekler üzerinden analiz etme ve fikir üretme fırsatı bulabilecekler.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bireysel Farkındalık

İnsan, kendi düşünce, duygusunu fark etmeyi başardığı zaman iş ve özel yaşamında çok daha iyi bir performans sergiler. Kendini fark etmeyi zorlaştıran şeyler, saklamayı, suçluluk hissetmeyi, suçlamayı, yargılamayı öğrenmiş zihin kalıplarıdır. Farkındalık, öğrenilebilen kendinizi görmenizi, dinlemenizi, değiştirmenizi sağlayan büyük bir adımdır. Yaşadığınız her anın bir sonuç olduğu gerçeğiyle sonucu yaratan sebepleri görmenizi sağlar. Seminerin amacı; katılımcıların kendi yaşamlarını sorgulamalarını sağlamak, kendilerini fark etmelerini sağlamak için konu hakkında bilgi vermek ve bazı uygulamalarla pratiğe dönüşmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Etkin Yönetici

Seminer, yöneticilerin kendilerine farklı bir gözle bakabilmelerini sağlamaya yönelik teoriden çok uygulama ağırlıklı bir programdır. Bu amaca yönelik olarak, katılımcıların farklı yönetsel örnekleri gözlemleyerek paylaşımda bulunmaları, yönetim becerilerini kazanmak ve var olan becerileri iyileştirmek için kullandıkları teknikleri uygulamalı olarak geliştirmeleri hedeflenmektedir. Seminerde etkin yönetici özellikleri üzerinde durulacaktır. Etkin yöneticiler, fırsatları değerlendirir, yapılması gerekenler konusunda ekip üyelerine net mesajlar verir, işin yapılması için kişileri bir araya getirir ve ekip üyelerini teşvik eder, vizyoner ve hedef odaklıdır, bireysel başarıdan öte, kurumun başarısı için çalışır, karizmasından değil, performansından söz ettirir. Etkin bir "coach" yaklaşımı içerisindedir, konulara ve olaylara dahil olur, kontrol etmek yerine güvenir. Etkin yöneticiler, birliktelik, açıklık, sorumluluk, kararlılık değerlerine sahiptir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İknanın Psikolojisi

Bölümler arası çalışmaların ve işbirliğinin çok olduğu günümüz iş dünyasında; koltuklar, unvanlar, otorite değil; ikna becerisi yüksek olanlar etkili olmaktadır. İkna gücüne sahip olanlar, fikirlerini daha çabuk kabul ettirmekte, anlaşmalarda başarılı olmakta, daha iyi satmaktadır. Bu eğitimde, ikna gücünü arttırmak, etki alanını genişletmek için uygulanabilecek psikolojik prensiplerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zihin Haritalama (mindmapping)

Mindmapping semineri ile katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcıların kazanımları: Rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını sağlar, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlar, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunur, bakılması, okunması, üzerinde düşünülmesi ve hatırlanması eğlencelidir, gözü ve beyni uyararak dikkat çeker, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini sağlar, dağınık fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bilinçli Farkındalık ve Hedef Haritalama

Bireylerin kurum içerisinde verimli ve odaklı çalışabilmeleri için çalışanlarının kişisel hedef belirlemenin önemini fark etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Başarının evrensel yasalarını ve bileşenlerini kavramak, kendine inanma ve güven duygusunu geliştirmeye yardımcı olan bir içeriğimiz olacaktır. Hedef belirleme sistematiğinin, deneyimleyerek öğrenilmesi hedeflenmektedir. Birey ve grupların düzenli olarak aksiyon planları ve hedef haritası yaratabilmeleri için güçlendirmek ve verimli çalışabilmelerini sürdürülebilir kılmak hedeflenmektedir. Eğitim, bireylerin iş hayatları ile birlikte kişisel hedeflerini gerçekleştirmelerine de yardımcı olacak şekilde kurgulanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  9 Bağlılık İlkesi

Yöneticilerin farkındalığı ve gelişimi sayesinde kurum kültürünü şekillendirmek ve bağlılığa 360 derece bakış açısıyla yaklaşım hedeflenmektedir. Kurumun çalışan bağlılığı ile ilgili mevcut durumunu anlamak ve kişisel katkının nasıl sağlanabileceğini belirleyerek kurum uygulamalarını kullanarak çalışan bağlılığını destekleme yöntemleri tesbit edilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Pozitif Stres Yönetimi

Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanmaya başlayanların daha mutlu yaşadıkları gözlemlenmiştir. Pozitif Stres yönetimi semineri, sizin başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmenizi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Seminer, iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.