Foto
DETAYLI BİLGİ

Bireysel Farkındalık

İnsan, kendi düşünce, duygusunu fark etmeyi başardığı zaman iş ve özel yaşamında çok daha iyi bir performans sergiler. Kendini fark etmeyi zorlaştıran şeyler, saklamayı, suçluluk hissetmeyi, suçlamayı, yargılamayı öğrenmiş zihin kalıplarıdır. Farkındalık, öğrenilebilen kendinizi görmenizi, dinlemenizi, değiştirmenizi sağlayan büyük bir adımdır. Yaşadığınız her anın bir sonuç olduğu gerçeğiyle sonucu yaratan sebepleri görmenizi sağlar. Seminerin amacı; katılımcıların kendi yaşamlarını sorgulamalarını sağlamak, kendilerini fark etmelerini sağlamak için konu hakkında bilgi vermek ve bazı uygulamalarla pratiğe dönüşmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Etkin Yönetici

Seminer, yöneticilerin kendilerine farklı bir gözle bakabilmelerini sağlamaya yönelik teoriden çok uygulama ağırlıklı bir programdır. Bu amaca yönelik olarak, katılımcıların farklı yönetsel örnekleri gözlemleyerek paylaşımda bulunmaları, yönetim becerilerini kazanmak ve var olan becerileri iyileştirmek için kullandıkları teknikleri uygulamalı olarak geliştirmeleri hedeflenmektedir. Seminerde etkin yönetici özellikleri üzerinde durulacaktır. Etkin yöneticiler, fırsatları değerlendirir, yapılması gerekenler konusunda ekip üyelerine net mesajlar verir, işin yapılması için kişileri bir araya getirir ve ekip üyelerini teşvik eder, vizyoner ve hedef odaklıdır, bireysel başarıdan öte, kurumun başarısı için çalışır, karizmasından değil, performansından söz ettirir. Etkin bir "coach" yaklaşımı içerisindedir, konulara ve olaylara dahil olur, kontrol etmek yerine güvenir. Etkin yöneticiler, birliktelik, açıklık, sorumluluk, kararlılık değerlerine sahiptir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Liderlikte Kendini Yönetmek

Bilen hükmedendir, aksi halde tesadüfi ve sürdürülebilirliği tartışmalı bir durum yaratır. Birey eğer liderlik arzusunda ise o vakit kendini yönetmek becerisini en üst seviyeye çıkarmalıdır. Bu eğitimde kendini yönetme becerisi üzerinde durulacaktır. Zamanını yönetmekten, zor kişilikleri yönetmeye kadar etkili olan kendini yönetmek becerisi, başarının ve sürdürülebilirliğin temel taşıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zihin Haritalama (MINDMAPPING)

Mindmapping semineri ile katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcıların kazanımları: Rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını sağlar, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlar, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunur, bakılması, okunması, üzerinde düşünülmesi ve hatırlanması eğlencelidir, gözü ve beyni uyararak dikkat çeker, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini sağlar, dağınık fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılığın Geleceğine Hazırlık İçin Liderlik 4.0

Hızla değişen dünyada, bankacılık da radikal bir şekilde farklılaşmaktadır. Günümüzde birçok bankamız Hizmet Kalitesi, Maliyet, Hız ve Farklı-Özgün Hizmetler verebilmek dörtlemesi kıskacındadır. Sanayi ve hizmet sektörlerindeki Endüstri 4.0, internet ve mobil teknolojileri bazlı interaktif değişim ortamında bankacılarımız da artan baskılara, bankacılığın değişen şartlarına, yeni çalışan profillerine ve yeni dönem Yetenek Yönetimi`ne göre liderlik yapmak ve yönetim stilleri geliştirmek zorundadır. Eğitimimiz yöneticilerimizin veya yönetici adaylarının bu farklı dinamiklerin ve farklı hedeflerdeki kişilerin birbirini zorladığı ortamlarda onları etkileyebilmek, doğru yöneticilik, liderlik, dinleme, delegasyon, yönlendirme, ikna ve motivasyon tekniklerini öğrenmelerini, işe ve bölümlerine uygulamalarını sağlamakta, ilgili gelişim-takip planlarını yapmakta, eksik yönleri geliştirmektedir. Ayrıca, yöneticilerimizin çalışan verimliliği ile mutluluğu, farklı beklentiler-esneklik ile standartlar, kârlılık ile riskler, mevcut neslin ihtiyaçları ve beklentileri gibi birbirleri ile direkt çelişen dinamikleri yönetebilmelerini hedeflemektedir. Teorik değil pratik, uygulamaya yönelik bir eğitimdir. Sonuç aldırtır, eğitimcinin 20 yılı aşan yöneticilik deneyimlerine dayanan pratik ipuçları ve çözümleri sunar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Liderlik Dağına Tırmanmak

Seminerin amacı, katılımcıların kendilerine ilişkin liderlik özelliklerinin farkındalığına, iş yaşamının farklı açılarından bakmalarını sağlayarak, kendi öz değerlerine uygun ideal liderlik stilini bulmalarına yardımcı olmaktır. Böylelikle takipçilerinin güvendiği bir lider olma yolunda, liderlik performanslarını nasıl yükseltebileceklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yöneticiliğe Hazırlık, Yönetici Olmak ve Yaşam Üzerine Notlar

İş hayatına atılan pek çok insanın idealidir yöneticilik. Çok çalışılır, çok gayret edilir o ideale ulaşmak için. Gerçekleştiği zaman da bitmez o yoğun çalışma düzeni. Alınan sorumluluklar, gerçekleştirilmesi gereken hedefler eşine, çocuklarına ayırması geren zamandan çalmasına neden olur bazen yöneticinin. Seminer; gerek yöneticiliğe giden yolda yapılması gerekenler gerekse yöneticiliğin olmazsa olmazları ile iş hayatımızın dışındaki yaşamımızın unutulmaması gereken gerçeklerini uzun yıllara dayanan gözlemler eşliğinde aktarmayı hedefliyor.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Esnek Liderlik

Seminerde, katılımcıların, iç ya da dış dinamiklerde kişiyi zorlayan, karar alarak aksiyona geçmesini engelleyen dinamikleri anlamalarını, bu durumlarda kendilerini ve ilişkilerini yönetebilmelerini, karmaşık süreçlerde duruma dair dayanıklılık ve esneklik kazanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Pozitif Stres Yönetimi

Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanmaya başlayanların daha mutlu yaşadıkları gözlemlenmiştir. Pozitif Stres yönetimi semineri, sizin başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmenizi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Seminer, iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kurumsal Hayatta Etkileme ve Etki Yaratma (Etki Yarat, Güven Kazan, Değer Kat!)

Ancak kim olduğumuzu hatırladığımızda sunacak ne çok şeyimiz olduğunu fark edebiliyoruz. Kendimizi başkaları ile kıyaslamanın ötesine geçip, her şeyimizle, bir bütün olarak belirlediğimiz alana odakladığımızda etkimizin kendimizi bile şaşırtan gücünü yakalarız. Bu eğitimle, kendi bütünlüğümüze erişebilmenin ve odaklanmayı yapabilmenin metotlarının uygulamalarla verilmesi amaçlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Etkin Yönetici

Seminer, yöneticilerin kendilerine farklı bir gözle bakabilmelerini sağlamaya yönelik teoriden çok uygulama ağırlıklı bir programdır. Bu amaca yönelik olarak, katılımcıların farklı yönetsel örnekleri gözlemleyerek paylaşımda bulunmaları, yönetim becerilerini kazanmak ve var olan becerileri iyileştirmek için kullandıkları teknikleri uygulamalı olarak geliştirmeleri hedeflenmektedir. Seminerde etkin yönetici özellikleri üzerinde durulacaktır. Etkin yöneticiler, fırsatları değerlendirir, yapılması gerekenler konusunda ekip üyelerine net mesajlar verir, işin yapılması için kişileri bir araya getirir ve ekip üyelerini teşvik eder, vizyoner ve hedef odaklıdır, bireysel başarıdan öte, kurumun başarısı için çalışır, karizmasından değil, performansından söz ettirir. Etkin bir "coach" yaklaşımı içerisindedir, konulara ve olaylara dahil olur, kontrol etmek yerine güvenir. Etkin yöneticiler, birliktelik, açıklık, sorumluluk, kararlılık değerlerine sahiptir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Duygusal Çevikliğin Dönüştürücü Gücü

Yaşamda başınıza gelen istenmeyen durumlara karşı, hiç yıkılmadan anında adapte olup yaratıcı bir şekilde farklı davranışlarla karşılık verip yenilmeden yıkılmadan yolunuza devam etmek istemez misiniz? Bazı insanlar, birçok kişinin zor durumda kaldığı stresli durumlara kolayca adapte olurlar. Bunu nasıl başarabildiklerini merak ediyor ve bunun yollarını öğrenmek istiyorsanız; duygusal çeviklik kazanacağınız bu seminer, hayatın dolambaçlı yolarında sanki içimizde navigasyon varmışçasına rahat, kendine güvenen, net görüşlü ve açık zihinle gezinmeye bilimsel bir yaklaşım öneriyor. Ve bununla ilgili teknikleri öğretiyor. Her zaman negatif yaklaşım bizi yanlış yönlendirebilir. Bilgi, yaratıcılık ve kişilik tiplerimizin hepsi "ben"i oluşturur. 1-Düşünceler, 2-duygular ve 3-kendi iç konuşmalarımız; bizim başarılı olup olmayacağımızı belirler. Duygusal açıdan çevik insanlar; eylemlerini, değerleriyle eşleştirerek hareket edebilir ve ömür boyu büyümeye neden olan küçük ancak güçlü değişiklikler yapabilir. Etkili liderler kendi iç tecrübelerini görmemeye ya da bastırmaya çalışmazlar. Bunun yerine onları dikkatli, değer odaklı ve üretken bir yaklaşımla izlerler. Duygusal çeviklik dediğimiz şeyi geliştirirler. Karmaşık, hızla değişen bilgi ekonomisinde, kişinin düşünce ve hislerini yönetme yeteneği, iş başarısı için gereklidir. Son zamanlarda yapılan çok sayıda çalışma, duygusal çevikliğin insanların stresini hafifletmesine, hataları azaltmasına, daha yenilikçi olmasına ve iş performansını geliştirmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu seminerin hedefi, duygusal çevikliğinizi artırmanıza yardımcı olacak bir araçları eksersizlerle sizlere öğretmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi KEPNER AND FOURIE - THINKING WORKS

Seminerin amacı, katılımcıları, problemleri önceliklendirmelerine, problemlerin kökenine inmelerine, tekrarlanan problemleri ortadan kaldırmalarına, farklı ve değişken alternatifler arasında en doğru ve en etkin seçimi yapmalarına, bilgi toplamalarına ve herkesin görüşünü dikkate ve değerlendirmeye almalarına, toplantılarda analiz yöntemlerini kullanarak kararlarına taban oluşturacak tüm bilgileri süzgeçten geçirmelerine, alınan kararların hızla uygulamaya konabilmesi için, herkesi dahil etmelerine ve katılım sağlamalarına yardımcı olacak 3 analiz tekniğiyle donatmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Hayatınızı İyileştirin - Seviye II

Günümüzün iş dünyası, çalışanlardan her geçen gün daha fazla performans talep etmektedir. Performansımızı etkileyen en temel faktörler aslında iç dünyamızda gizlidir. Çoğu zaman farkında olmadığımız derinde yatan bazı engelleyici düşünce, inanç, kalıp ve duygularımız gerçek potansiyelimizi ortaya koymamızı zorlaştırmakta, potansiyelimiz ve ortaya koyduğumuz performansımız arasındaki farkın açılmasına sebep olmaktadır. Hayatınızı İyileştirin eğitiminin 2. Seviyesinin temel amacı, 1. Seviyede başlattığımız sürecin bir devamı olarak, katılımcının kendi iç dünyasını daha derin bir seviyede görmesini, anlamasını, işine yaramayanları dönüştürmesine aracı olmak ve kişide hayatın en önemli alanları olan sağlık, ilişkiler, iş, başarı, bolluk, özdeğer konularında olumlu yönde gelişim sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İletişim ve Motivasyon ile Dönüştüren Lider

Seminerin amacı, katılımcıların, iletişim tarzları ile yarattıkları etkiyi fark etmelerine, farklılık ya da çatışma anları için farklı iletişim yollarını uygulamalarına, kendileri ve ekipleri için motivasyon uyandıran zihin ve davranış modelleri sergilemelerine, liderlik potansiyellerini kullanarak birleştiren ve bütünün faydasına çözümler üreten bir etki kurmanın yollarını uygulamalarına rehberlik etmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Seminer, iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zor Müşteriler Zor Sohbetler

Bu seminerin amacı, katılımcıların zor durumlarda ve baskı altındayken bu zorlayıcı durum ve stresle daha iyi başa çıkmaları, dış etkenlerin verimliliklerini etkilemesine izin vermeden, öğrendiklerini dengeli ve başarılı bir şekilde hayatlarına uygulamak konusunda beceri geliştirmeleri ve zarar veren duygu-düşünce kalıplarının farkına vararak bunları yönetme yeteneği kazanmalarıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bizi Engelleyen Temel Duyguları Nasıl Yönetiriz? Korku - Suçluluk - Öfke - Kaygı

Zihinsel dünyamızda bazen bizim kontrolümüzde bazen de kontrolümüz dışında gelişen iç ve dış etkiler temel negatif düşünce ve duygularımızı doğurur. Korku, suçluluk, öfke, kaygı gibi en temel duygular bizi engelleyen duyguların en başlıcalarıdır ve bu duygularla yaşamak, özel ve iş hayatının sorunsalıdır. Atalet, yalnızlık, güvensizlik, anlaşılmama, sevilmeme duyguları, çaresizlik, yargılama, kızgınlık, kıskançlık ve benzeri duygular yaşamamıza sebep olurlar. Temel duyguları yönetebildiğiniz zaman da, yaşadığınız olaylara karşı irade gücünüz artar, dengede ve geçici stres yaşarsınız, kendinize ve yaşama duyduğunuz güven artar, ilişkilerinizde duyguları anlama ve kendinizi doğru ifade edebilmeyi sağlarsınız, içinizden gelen şeyleri yapmanızda size motive edici güç sağlar, başkalarına verdiğiniz öncelik kadar kendinize de öncelik vermenizi sağlar, gerçekte oluşma ihtimali düşük şeyler için sanki olacakmışçasına zihninizde kurgu yapmanızı önler. Yaşamınızda değiştirmek istediğiniz şeyler için içinizdeki cesaret ve güveni açığa çıkartır. Tekrar eden ve aynı duyguları size yaşatan olumsuzlukları çok daha az yaşamanızı sağlar. Böylece herkes kendi hayatının dinamikleri içinde dengede sağlıklı duygularla daha mutlu ve başarılı hissedecektir. Eğitimin amacı, katılımcıların kendi düşüncelerini ve bu düşüncelerden doğan temel negatif duygularını sorgulamalarını sağlamak, kendilerini fark etmelerini sağlamak için konu hakkında bilgi vermek ve bazı uygulamalarla pratiğe dönüşmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zaman Yönetimi Workshop Alışkanlıklarını Fark Et, Planla, Zamana Hükmet

Seminerin amacı, katılımcıların günlük hayattaki zaman yönetimi alışkanlıklarını fark etmelerini sağlamak, bir miktar temel bilgi paylaşımı, bol miktarda workshoplarla, kendimizi yönetmek, etrafımızı yönetmek, akışı yönetmek konularında farkındalık ve ilerleme kaydetmektir. Tüm katılımcıların, hayatlarına dair aksiyon planları ile seminerden ayrılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Hayatınızı İyileştirin

Günümüzün iş dünyası, çalışanlardan her geçen gün daha fazla performans talep etmektedir. Performansımızı etkileyen en temel faktörler aslında iç dünyamızda gizlidir. Çoğu zaman farkında olmadığımız derinde yatan bazı engelleyici düşünce, inanç, kalıp ve duygularımız gerçek potansiyelimizi ortaya koymamızı zorlaştırmakta, potansiyelimiz ve ortaya koyduğumuz performansımız arasındaki farkın açılmasına sebep olmaktadır. Hayatınızı İyileştirin eğitiminin temel amacı, katılımcının kendi iç dünyasını derin bir seviyede görmesini, anlamasını ve işine yaramayanları dönüştürmesine aracı olarak, kişinin hayatının en önemli alanları olan sağlık, ilişkiler, iş, başarı, bolluk, özdeğer konularında olumlu yönde gelişim sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Güvenli Davranış: İletişimsel Performans Geliştirme

Çalışanlar, bireyler arası ilişkilerdeki güçlükleri aşmayı bildikleri zaman daha iyi bir performans gösterirler. İsteğini dışa vurmakta zorlanma, bireyi ya çekingenliğe iterek isteğinden vazgeçirir ya isteğini dolaylı yoldan aktarmasına neden olarak yanlış anlaşılması sonucunu getirir ya da saldırgan davranışa yönelterek çevreyle ilişkilerinin bozulmasına yol açar. Güvenli davranış, bireyin kendini ifade etme yeteneğini geliştirir ve çevresindeki olumsuz davranışlarla baş etmesini sağlar. Bu açıdan, güvenli davranış esaslarını kullanarak iletişim kurmak, bireyin ilişkilerdeki performansında olumlu etki yapacaktır. Bu programın amacı, iletişimde güvenli davranışın kullanımı konusunda bilgi vermek yanı sıra vaka incelemeleri ve küçük grup çalışmaları ile pratik yönü göstermektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

NLP: Düşünsel Gücün Yönetimi

NLP, düşünme, dil, davranış ve fizyoloji ile ilgili süreçleri inceleyerek, hedeflere ulaşmak için gereken donanımların kazanılmasında bu süreçlerin en etkin nasıl kullanılabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır. İşimize yaramayan ve başarımızı engelleyen yanlış inançlarımızı keşfederek yerine gerçekçi inançlara sahip olmamıza yardımcı olur. Böylelikle, bu düzeyde gerçekleşen değişimin, davranışlarımıza doğrudan yansımasını görmek mümkün olacaktır. Bu seminer, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak teknikleri aktarmaktadır. Aynı zamanda, zihinlerini en etkin biçimde kullanma bilincin yerleştirilmesi, katılımcıların kendilerini tanımaları, zihnin yarattığı oyunları kavrayarak kendilerini ve halet-i ruhiyelerini olumlu yönde yönetme becerisini kazanmanın yolları üzerinde durulacaktır. Tüm bunlara ek olarak, beden dilini öğrenmek, hem kendi duygulanımlarını hem de çevreyi yönetmeleri açısındanen faydalı donanımlardan biri olacaktır.