Foto
DETAYLI BİLGİ

Blockchain İle Beraber Finansta Dijital Dönüşüm

Eğitimde, anlatılan metodolojiyle, kurumların dijital dönüşümde geçiş sürecini daha kolay ve yönetilebilir hale getirmesini sağlamak, dönüşüm bileşenlerini doğru belirlemek ve dijital dönüşüm sürecinde müşteriler, paydaşlar ve çalışanlar ile ilişki kurma şeklini basitleştirmek amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda dijital dönüşümün kurum ve kurum çalışanlarına sağladığı olanaklar, kurum ve müşteriler ile derinleşen deneyim ve kurum çalışanlarında dijital yönergeleri okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Satışın Gücü

Müşterilerin ürünleri etkin kullanarak kuruma bağlılığının artması temel amaçtır. Bu süreçte farklı ürünlerin etkin kullanımı için verilen hizmetin ihtiyacı karşılaması ve potansiyel ihtiyaçları ortaya çıkarmak ile kalıcı olacaktır. Bu sebeple, müşterinin ihtiyacını ortaya çıkararak, verimli sunulan hizmet karlılığı arttırmakla kalmayıp bağlılığı da artırmaktadır. Eğitimde müşterilere verilecek hizmetin ihtiyaca yönelik, rekabet kuralları çerçevesinde satış sürecinde nasıl sunulması konusunun aktarılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medyada Hikaye ve Deneyim Tasarımı

Dünyanın iletişim alışkanlıkları değişiyor… Üstelik hiç olmadığı kadar radikal. Son 20 yıl içerisinde dijital araçların ve internetin hayatımızdaki yeri vazgeçilmez olduğu gibi bireysel alışkanlıklarımıza da etki ediyor. Hatta fiziksel varlığımızın dijital bir yansımasını ortaya çıkardı da diyebiliriz. Bu dijital yansıma zamanla bir kimliğe dönüşmeye başladı ve sosyal medya hesaplarımız ile yaşayan, içerikle beslenen bir hale geldi. Dijital ekosistemin ve sosyal medyanın gelişimi ile yaratıcılık ve çeşitlilik çoğaldı. Farklı formatlarla tanıştık, deneyimledik. Videolar, fotoğraflar ve zenginleştirilen hikayeler, hayatımızın her alanında, tüketiciye ulaşmaya başladı. İyi hikayecilik fark edilmek, fark yaratmak için sahip olunması gereken en önemli özellik olarak karşımıza çıkmaya başladı. Etkileme gücü, avantajı nedeniyle yeniden keşfedilmeye ve yükselen çok önemli bir iletişim aracı haline gelmeye başladı. İnsanları, özellikle dijital dünyada iyi hikaye kurgulayarak ve anlatarak ikna etmek, etkilemek başarının en önemli paydaşları arasında yer almaya başladı. Bu eğitimde dijital hikaye yazmanın ana unsurlarını, hikaye yazılırken hangi paydaşların devreye girdiği, pazarlama ve medyanın hikayecilikte rolü, ölçümleme ve hikayede kritik noktaların farkında lığının arttırılması asıl amacı oluşturmaktadır.