Foto
DETAYLI BİLGİ

Mobil Teknoloji Trendleri ve Mobilde İnovasyon

Mobil teknolojilerin gelişimi ve hayatımızın her alanında yer almaya başlamaları, mobil iletişimin geleceği konusundaki tartışmaları sürekli olarak ilk sırada tutmakta. Mobil iletişim devrimi, milyarlarca insanı ve nesneyi Internet`e bağlayarak ve günlük hayatımızda kullandığımız her cihazı mobilleştirerek dünyanın en büyük teknoloji dönüşümünü de tetiklemekte. Bu nedenle, hem son kullanıcılar, hem de tüm sektörler mobil teknolojilere yönelik sürekli bir beklenti içerisinde bulunmaktalar. Nitekim, Google`un kurucularından ve eski CEO`su Larry Page`in belirttiği üzere, "artık `mobil öncelikli` bir dünyada değil, `sadece mobil` bir dünyada yaşıyoruz. (We are no longer in a mobile first World, we are in a mobile only World) Eğitimde, günümüzde öne çıkan teknoloji trendlerinden ve uygulamalardan yola çıkarak yakın gelecekte hepimizi etkileyecek olan konular paylaşılacaktır. Bu eğitimde amaçlanan, öne çıkan mobil teknolojilerin gelişimini, bugünkü yerini, başarılı uygulama alanlarını, teknolojilerin birbirleri ile olan ilişkisini ve birbirlerinden nasıl etkilendiğini, tüm bu mobil teknolojilerin tetiklediği dijital dönüşümü, iş hayatına ve günlük hayata etkilerini, yeni mobil teknolojilerin günlük iş akışlarına nasıl entegre edilerek fark yaratılabileceğini belirtmektir. Yeni mobil teknolojilerin son durumu, öne çıkan uygulama alanları, teknolojilerin nasıl ele alınarak iş akışlarında nasıl entegre edilebileceği, doğru inovasyon yaklaşımı, teknolojiyi doğru yorumlama, teknoloji ile rekabet avantajı sağlama ve dünyada öne çıkan uygulama alanlarında benchmark fikirleri elde etme konularında katılımcılara fayda sağlanması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Dönüşüm Yolculuğuna Hazır Mısınız?

Seminerde, anlatılan metodolojiyle, kurumların dijital dönüşümde geçiş sürecini daha kolay ve yönetilebilir hale getirmesini sağlamak, dönüşüm bileşenlerini doğru belirlemek ve dijital dönüşüm sürecinde müşteriler, paydaşlar ve çalışanlar ile ilişki kurma şeklini basitleştirmek amaçlanmaktadır. Seminer sonunda dijital dönüşümün kurum ve kurum çalışanlarına sağladığı olanaklar, kurum ve müşteriler ile derinleşen deneyim ve kurum çalışanlarında dijital yönergeleri okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijitalleşen Dünyayla Beraber Bankacılık ve Siz

Seminerde dijitalleşen dünyayla beraber değişen pazarlama yönetim süreçleri anlatılacaktır. Offline kitlesel pazarlamadan online bireysel pazarlamaya geçişle beraber kurumların, kurum çalışanlarının, müşterilerin ve partnerlerın dijital dönüşümünü doğru okumak ve stratejik dijital yaklaşımını sağlamak hedeflenmektedir. Seminer sonunda sektör uygulamalarıyla beraber dijital dönüşümün kurum ve kurum çalışanları üzerindeki değişimi okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.