Foto
DETAYLI BİLGİ

  Ekonomi Politikaları

Bu eğitimde genelde ekonomi politikaları özelde makro ekonomik politikaların teorik ve pratik temelleri ele alınmaktadır. Bu eğitim sonucunda katılımcılar ekonomi politikalarının nasıl tasarlandığını / uygulandığını ve bankaları etkilediği kanalları daha yakından öğrenmiş olacaktır. Eğitim ekonomi eğitimi almamış olan veya almış olup bilgilerini tazelemek ve pratikte duydukları bilgilerin teorik çerçeve konusunda daha derin bilgiye sahip olmak bankacılar açısından idealdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Tüm Ekonomik Verileri İyi Anlamak ve Doğru Yorumlamak

Eğitim, Türkiye`de ve dünya piyasalarında açıklanan ekonomik verilerin ne anlama geldiğini anlamak için kurgulanmıştır. Veriler açıklandığında onların ne anlama geldiğini, ekonominin ve piyasaların kısa, orta ve uzun vadede nasıl etkilenebileceğini yorumlama kabiliyetini kazanmak isteyen katılımcılara yönelik pratik bilgilerle donatılmış bir eğitimdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Türkiye ve Dünya Ekonomisi: Göstergeler ve Gelişmeler

Bu eğitimin amacı Türkiye ve Dünya ekonomisinin olası gelecek konjonktürünü daha iyi tahmin edebilmektir. Bu çerçevede en güncel veriler kullanılarak Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin büyüme, enflasyon, faizler, pariteler, altın ve emtia fiyatları gibi temel makroekonomik ve finansal büyüklükler interaktif bir şekilde tahmin edilmeye çalışılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması

Eğitimde, makroekonomik mekanizmalar ve bunlara ilişkin temel göstergelerin özellikle finans kesimi açısından nasıl yorumlanması gerektiği tartışılacaktır. Temel makroekonomik kavramların ve ilişkilerin özeti ve Türkiye ekonomisi ile ilgili tüm veriler tek tek ve detaylı olarak incelenecektir. Söz konusu göstergelerin nasıl okunması ve yorumlanması gerektiği en son veriler üzerinden açıklanmaktadır. Cevaplanmaya çalışılan sorulardan bir diğeri de, verilerin açıklanmasının ardından bono-tahvil, hisse senedi ve döviz piyasasında ne tür tepkiler beklememiz gerektiğidir.