Olumlu Etki Bırakmak İçin: Doğru İletişim


foto

AMAÇ

Eğitimin, interaktif bir şekilde hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Özellikle katılımcının her konu başlığında konuşarak kendi içsel değerlendirmesini yapması ve kendisiyle ilgili farkındalığa ulaşması öncelikli olarak sağlanmaya çalışılacaktır. Ayrıca kişilik tipleri konusunda katılımcılara bir test uygulanacak ve onlar da kendi kişilik tipleri konusunda bilgi edineceklerdir.

Bu eğitimde bireyin özgüven, dış görünüm ve beden dilinin müşteriler üzerinde bırakacağı olumlu etkisinin konuşma, dinleme ve soru sormaktan geçen yolları irdelenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#doğru iletişim #algı #kurum/marka elçisi #çalışan imajı #kurumsal itibar #olumlu etki #ilişki yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Doğru iletişimde konuşma, dinleme ve soru sormanın önemini bilir. Proaktif davranış ve duygu yönetiminin, profesyonel anlamda etkili bir birey olmasına katkı sağlayacağını bilir. İş yönetme konusundaki esnekliğin temelindeki engeli kaldırmak, gerginlik ile baş etmek için gevşeme ve doğru nefes alma egzersizlerini bilir. Çalıştığı kurumu her yönüyle temsil ettiği konusundaki farkındalığı artar, hangi noktalar üzerinde özellikle durması gerektiğini bilir.
Anlar: Kendi güçlü yönlerini farkederek potansiyelini performansa dönüştürebileceğini anlar. İlişki yönetimi doğru konuşma, doğru dinleme ve doğru soruları sorma konularında farkındalığı artar. Sunum becerisi konusunda gerekli en temel konunun, "güzel konuşma" olduğunu anlar. İş arkadaşlarıyla kuracağı olumlu iletişimin takım çalışmasına nasıl katkıda bulunacağını anlar.
Yapar: Güzel konuşma konusunda ipuçlarını keşfederek topluluk önünde etkili sunum/konuşma yapar. İyi bir dinleyici olur, müşteri ilişkilerini geliştirir ve korur, müşteri iç görüsünü anlar.

HEDEF KİTLE

Konuyla ilgili tüm çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • İmaj Nedir? Nasıl Oluşur? Olumlu İmajın Vazgeçilmezleri Nelerdir?
 • Kendini Geliştirmek, Nasıl Bir Süreçtir?
 • İçsel Yol: Şimdi Neredesiniz?
 • Nerede, Ne Yapmak İstiyorsunuz?
 • Olumlu Bir Şekilde Göze Çarpmak için Dikkat Etmemiz Gerekenler Nelerdir?
 • İlk ve Kalıcı İzlenim Nedir?
 • İmaj mı Özgüveni Etkiler, Özgüven mi İmajı? Özgüven Neden Gereklidir?
 • Özgüveninizi Nasıl Geliştirip Olumlu Bir Bakış Açısını Nasıl Kazanırsınız.
 • Kontrolünüz, Elinizde mi? Kendinizle İlgili Kararları Nasıl Alıyorsunuz?
 • Gerginliğin İmajınızı Etkilediğini Biliyor Musunuz? Doğru Nefes Almayı ve
 • Gevşemeyi Bilmelisiniz. Zihnimiz ve Bedenimiz Gevşeyip Rahatladığında Neler Olur?
 • Beden Dili ve Duruşlar Neden Önemlidir? Beden Dili Organları Nelerdir?
 • Dış Görünüşünüzle Çevrenizdekileri Etkilemek için Nasıl Giyinmelisiniz? 
 • İletişim Nedir? Doğrusal ve İnteraktif İletişim Ne Demektir? Kişilik, İletişimi Nasıl Etkiler?
 • Kişilik Tiplerini Nasıl Gruplandırabiliriz? 
 • Konuşmada Başarılı Olmak, Konuşmanızın Etki Yaratması ve Konuşurken İlgi Çekmek ve İlgiyi Sürdürmek için Önemli İpuçları Nelerdir?
 • Konuşmada Sık Rastlanan Kusurlar Nelerdir?
 • Neden İyi Bir Dinleyici Olmalısınız? Dinleme Seviyeleri Nelerdir? 
 • Sık Yapılan Dinleme Hataları Nelerdir?
 • Soru Sormaktaki Amacımız Nedir? Doğru Soruları mı Soruyoruz? Soru Sormanın da Tekniği Var mıdır?
 • Zor Müşteriyle Başa Çıkmak için “5 Altın Adım”, Hangileridir?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı/Öğrenmeye Açıklık), Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Performans Geliştirme, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkile ve Ortaklıklar Kurma, Raporlama ve Sunum, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Kuşaklararası Etkileşim, Vizyon ve Değerlerle Liderlik