İş Mükemmelliği


foto

AMAÇ

Eğitimde başarılı, etkili, istenen sonuçları üreten mükemmel ve profesyonel olmak için gerekli, bilgi, beceri, tutum, bakış açısı ve davranışlar hakkında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kendimizi motive etmek #İlişki yönetimi #Çatışmaları yönetmek #Duygu yönetimi #Zaman yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Motivasyon mekanizmasını ve formülünü, çatışma nedenlerini ilişkiyi yönetmenin temel esaslarını, zamanı daha iyi yönetmek için iş gruplarını nasıl organize edeceğini bilir.
Anlar: Kendimizi motive etmenin önemini, duygu yönetiminin çatışmaları yönetmekteki rolünü anlar.
Yapar: İlişkiyi daha iyi yönetmek için değer dengesini değiştirir. Motivasyon formülünü kullanarak kendi motivasyonunu arttırır. Duygularını yönetmek için birden fazla etkili teknik kullanır.

HEDEF KİTLE

Konuyla ilgili bankacıların katılımına yöneliktir.

İÇERİK

 • Motivasyon
  • İşimizi Sahiplenmek için Yapılması Gerekenler
  • Yapabilirlik / İsteklilik Modeli
  • Kritik Başarı Faktörleri
  • Öz Disiplin Oluşturmak
  • Kendi Gücümüzü Keşfetmek
  • Güçlü Yanlarımızı İşe Aktarmak
  • Mükemmeli Arayış
  • İlgi Göstermek ve Görmek
  • Olumlu İş Tanımı
 • Stres
  • Stres Hakkında Bilinmesi Gereken Gerçekler
  • Gerilimlerle Baş Edebilmek için Yapılabilecekler
 • Zaman Yönetimi
  • Hayat Hedeflerimizi Belirlemek
  • Saatlerin Esiri Olmamak
  • Kişisel Verimliliği Arttırmak
  • Önceliklerimizi Doğru Belirlemek
  • Zamanın Kalitesini Arttırmak
  • Doğru Planlama Yapmak
 • İlişkiler
  • Duygusal Zekamızı Geliştirmek
  • Bireylerarası İletişimde Etkililik
  • İletişim Tarzlarımız
  • Beden Dili
  • Aktif Dinleme Becerileri
  • Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak
  • İlişkileri Yönetmek
  • Etkili Müzakere Becerileri
  • İş Başarısı için Kurallar 
  • Gerçek Performansımızı Nasıl Yükseltebiliriz?
  • Kendimizle Barışık Olmak
  • Yaratıcı Düşünme Yöntemleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Farklılıkları Yönetme