Davranışsal Finans


foto

AMAÇ

Bu eğitimde "Davranışsal Finans" disiplinin temelleri tartışılacaktır. Bu yolla; yatırımcı ve tüketicinin rasyonel olmayan davranışları irdelenerek bu davranışların neden ve sonuçlarının aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Davranışsal Finans #Yatırımcı Psikolojisi #Psikoloji ve Finans

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Davranışsal finans disiplininin temellerini bilir.
Anlar: Finans ve psikoloji arasındaki ilişkiyi anlar.
Yapar: Hem mesleki hem de günlük yaşamında, finansal konularda, psikolojik faktörleri dikkate alarak kararlar verir.

HEDEF KİTLE

Uygulamalı ve genel katılıma açık bir eğitim olarak dizayn edilmiştir. Konuyla ilgilenen herkes katılabilir.

İÇERİK

 • Davranışsal Finans Nedir?
 • Psikoloji ve Finans
 • Yatırımcı Psikolojisi ile İlgili Temel Kavramlar
 • Yatırımcıların/Tüketicilerin İlginç Özellikleri
 • Temel Yatırımcı Davranışları ve Rasyonlite
 • Yatırımcıların Sistematik Hataları
 • Harcama, Tüketim ve Kredi Kartları
 • Demografik Özellikler ve Harcama/Yatırım
 • Ekonomik Gelişmeler ve Harcama/Yatırım
 • Kumar ve Yatırım
 • Kredi Kartı Kullanıcıları Üzerine Analizler
 • Ülkemiz ve Dünyadan Bazı Anket Sonuçları ve Gözlemler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme