Genel Bankacılık Eğitimi


foto

AMAÇ

Eğitimde, bankacılığın tarihi, gelişimi, fonksiyonları ve tüm bankacılık enstrümanları ile ilgili olarak bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kaynak temini #Kredi politikaları #Fiyatlama #Kredi yönetimi #Ürün yönetimi #Mevzuat #Mali piyasa ve işleyişi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık ile ilgili tanımları, bankaların bölümlerini, bankacılık ürünleri ile ilgili uygulamaları bilir.
Anlar: Bankacılıkta temel kavramları, çalışma sistemlerini, temel kredi politikalarını ve mevzuatlar çerçevesinde bu ürünlerin uygulanmasının nasıl olması gerektiğini anlar.
Yapar: Türkiye'de ve dünyada bankacılığın tarihsel gelişim bilgisine sahip olunmasını sağlar, bankalardaki kredi politikalarının nasıl olması gerektiği ve konsolide bilançoların nasıl yönetildiğinin farkındalığını sağlar.

HEDEF KİTLE

Tüm birimlerde çalışan servis yetkilisi, uzman yardımcıları ve uzmanlara yöneliktir.

İÇERİK

 • Bankacılığın Tarihi ve Gelişimi
 • Bankacılığın Fonksiyonları
 • Para
 • İlişki Bankacılığı
 • Bankaların Sınıflandırılması
 • Bankaların Karşılaştırılması
 • Banka Bilançosu
 • Bankaların Faaliyet Konuları
 • Bankacılık Ürünleri ve İşleyişi
 • Bankaların Bölümleri
 • Temel Kredi Prensibi
 • Kredilerin Sınıflandırılması
 • Teminatların Sınıflandırılması
 • Kredi Süreci
 • Finansal Analiz
 • Finansal Analiz Yöntemleri
 • Bankalarca Hazırlanan Kredi Paketi
 • Aktif-Pasif Yönetimi – Tanımı ve Önemi
 • Aktif – Pasif Yönetiminin Amaçları
 • Banka Bilançosu Aktif – Pasif Yapısı
 • Şube Bilançosu – Mevduat Şubesi / Kredi Şubesi
 • Bankacılıkta Karşılaşılan Riskler
 • Aktif-Pasif Komitesi
 • Bankaların Gelir Kaynakları
 • Bankaların Ortaklıklara İştirak Sınırlamaları
 • Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR)
 • Fiyatlama Politikaları
 • Bilanço Yönetimi
 • Müşteri Verimlilik Raporu
 • Fon Yönetimi Bölümünün Önemi
 • Fon Yönetimi Ürünleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri