Makroekonomik Verilere Analitik Bakış


foto

AMAÇ

Değişen dünya dinamikleri ve Türkiye’nin uluslararası piyasalara artan entegrasyonu nedeniyle finansal okuryazarlık hem şirket yöneticileri hem günlük bütçesini yönetmek zorunda olan her bir birey için elzem hale gelmiştir. Makroekonomik verilere analitik bakış hem doğru adımlarla tasarrufları ve finansal yatırımları doğru şekillendirmeyi hem de tüm katılımcıların dünya görüşünü genişletmeyi, olayların hem global gelişmelerden kaynaklanan nedenlerini hem de yurtiçi faktörleri göz önüne alarak değerlendirmeyi anlatmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Tüm makroekonomik konular #makro politikalar #kurumlar arası ilişkiler #spesifik veriler #uygulanan politikaların sonuçları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ekonomik gelişmeleri takip etmek için gerekli verileri ve bunları analiz yöntemlerini bilir.
Anlar: Yurtdışı ve yurtiçi makroekonomik politikaları ve bu politikaların yarattığı sonuçları anlar.
Yapar: Mikro konularda makro gelişmelerin etkilerini de göz önünde bulundurarak karar alır.

HEDEF KİTLE

Eğitime bankaların araştırma departmanlarında çalışanlar, yeni başlayan MT'ler, finansal tabloları doğru yorumlama, bütçeleme, yatırım kararı verme, stratejik bakış açısına sahip olma gibi yükümlülükleri bulunan tüm yönetici ve yönetici adayları katılabilir

İÇERİK

 • Yurtdışı Gelişmeler ve Etkileri
  • Dünya ile Entegrasyonumuz Ne Düzeyde?
  • Büyüyememizin Nedeni Olan Dış Faktörler Neler?
  • Dünyada Merkez Bankaları Para Basıyor, Türkiye Ne Kadarını Alıyor?
  • Avrupa Ekonomisi Toparlanıyor, Bize Etkisi Nedir?
  • Çin, Japonya Gibi Uzakdoğu Ülkelerinden Neden Bu Kadar Çok Etkileniyoruz?
  • Ortadoğu ile Ekonomik İlişkilerimiz Ne Boyutta?
  • Uluslararası Siyaset Ekonomimizi Nasıl Etkiliyor?
 • Büyüme ve İstihdam
 • Büyümenin Kaynakları Neler?
 • Öncü Göstergeler Neler, Önümüzdeki Döneme Dair Ne Söylüyor?
 • Büyüme Finansal Yatırımlarımızı Nasıl Etkiliyor?
 • Büyümek İçin Hepimizin Üzerine Düşen Görevler Neler?
 • Enflasyon ve Para Politikası
  • Eriyen Alım Gücünün Arkasında Ne Yatıyor?
  • Enflasyona Karşı Korunmak Mümkün mü?
  • Enflasyon mu Kuru, Kur mu Enflasyonu Arttırıyor?
  • Enflasyon Finansal Yatırımlarımızı Nasıl Etkiliyor?
 • Finansal Göstergeler
  • Kur Neden Yükseliyor, İç ve Dış Faktörler Neler?
  • Kur Yükselişinden Zarar Görmemek ve  Hatta Avantaja Çevirmek Mümkün mü?
  • Kurun Büyümeye Etkisi Nasıl Gözleniyor?
  • Kuru Tahmin Etmek Mümkün mü? Neleri Bilmemiz Gerekiyor?
 • Mali Denge
  • Devlet Bütçesi İle Ülke Büyür mü?
  • Çok Borçlanırsak Ne Olur?
  • Türkiye Dünyanın En Borçlu Ülkelerinden midir?
  • Bütçe, Borçlanma, Faiz İlişkisini Nasıl Değerlendirmek Gerekir?
 • Dış Denge
  • Cari Açık Yüksek Ne Demek?
  • Finansman Açığı Ne Demek? Kurla İlişkisi Nedir?
  • Türkiye Neden Kronik Olarak İhracatı İthalatından Düşük Bir Ülkedir?
  • İhracatı Arttırmak İçin Ne Yapmak Gerekir?
  • Neden Dış Kaynağa Muhtacız? İhtiyacı Azaltmak İçin Neler Yapmamız Lazım?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Öğrenme Stratejileri