Aktif Pasif Yönetimi ve Banka Stratejisi


foto

AMAÇ

Global piyasalarda artan belirsizlik/volatilite ve değişen regülasyon, aktif - pasif yönetim süreçlerin genişlemesi ve derinleşmesi gereksimini doğurdu. Bilanço Yönetimindeki temel taşlar olan likidite ve faiz riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesinin önemini arttırmaktadır. Seminerde Basel III ile gündeme gelen yeni tanımları kapsayarak bilançonun ve bankanın stratejisinde piyasa risklerinin yönetilmesinin temel taşları ve mekanizmaları aktarılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#aktif pasif yönetimi #likidite & faiz riski çeşitleri #likidite & faiz riski ölçülmesi#likidite & faiz riski yönetilmesi #bilanço dinamikleri ve fiyatlama yöntemleri #bilanço stratejisi #bilanço yönetimi ve ekonomik gelişmeler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Hazine, risk yönetimi ve bilanço optimizasyonunu bilir.
Anlar: Hazine ve Piyasa riski, İcra ve denetim uygulamasını anlar.
Yapar: Bilanço ve piyasa riski yönetimini yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime üç yıl ve üzerinde deneyimi olan hazine, denetim, iç kontrol, pazarlama iş kollarından çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

  • Aktif - Pasif yönetimi, tanımı ve dinamikleri
  • ikidite riski tanımı, ölçümü ve yönetimi
  • Likidite yönetimi ve banka stratejisi
  • Faiz riski tanımı, ölçümü ve yönetimi
  • Faiz riski yönetimi ve banka stratejisi
  • Faiz eğrisi
  • Faiz ve likidite fiyatlaması
  • Piyasa riski

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Yönetim,
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme