Duygusal Çevikliğin Dönüştürücü Gücü


foto

AMAÇ

Karmaşık, hızla değişen bilgi ekonomisinde, kişinin düşünce ve hislerini yönetme yeteneği, iş başarısı için gereklidir. Son zamanlarda yapılan çok sayıda çalışma, duygusal çevikliğin insanların stresini hafifletmesine, hataları azaltmasına, daha yenilikçi olmasına ve iş performansını geliştirmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu eğitimin hedefi, duygusal çevikliğinizi arttırmanıza yardımcı olacak bir araçları egzersizlerle sizlere öğretmektir.

ODAK NOKTALARI

#içsel liderlik#kendini yönetmek#duyguları anlamak#kendini denetlemek#kendi kendini harekete geçirme#ötekini fark etmek#farklılıkları yönetmek#sınır oluşturmak#kaygı yönetimi#spontanlık farklılıkları farketmek#ilişki yönetimi-mutluluk artırmak-kişisel sorunların çözümü

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Başarılı ve mutlu olmak için kendisini yönetmesi gerektiğini, kendini yönetmeye dair otomatik düşünce kalıplarını kendini denetlemeyi, duyguları, hayatı ve ilişkileri yönetmeyi ve önemini bilir.
Anlar: Duygusal çevikliğin, insanların stresini hafifletmesine, hataları azaltmasına, daha yenilikçi olmasına ve iş performansını geliştirmesine yardımcı olabileceğini anlar.
Yapar: Kişinin farkındalığı artar, kalıplaşmış düşünce modellerinden sıyrılıp uzaklaşır, istenmeyen davranışlarını değiştirme ustalığı kazanır, özgüven gelişir, en iyisini yapabilecek güçte olduğu bilinci gelişir, İlişkileri yönlendirme ve yönetme davranışı gelişir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm bankacıların katılımına açıktır.

İÇERİK

 • Duyguların Tanınması ve Yönetimi
 • Duygularla Dolu Değerlendirmeler ve Yargıları Anlamaya Başlama ve Negatifleri Dönüştürmek
 • Duygusal Ağırlıklardan Yüklerden Kurtulmak
 • Duygu Düşünce Arasında İlişkileri Anlamak ve Bu İlişkileri Yeniden Kurmak
 • Zihinsel Boyutların Anlaşılması
 • Güçsüzleştirici İnanç ve Değerlerimizin Sorgulanması ve Dönüşümü ve Duygusal Baskı ve Yüklerin Verdiği Sıkıntılardan Özgürleşmek
 • Etkili İç Stratejilerinizi Yaratmak ve Kendi Kendinize Koçluk Yapabileceğiniz Adımları Öğrenmek 
 • Davranış Kalıplarınızı Tanımak
 • Düşüncelerinizi ve Duygularınızı Etiketlemek
 • Onları Kabul Etmek
 • Değerlerinize Göre Hareket Etmek

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Duygusal Keskinlik, Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farkındalık, Vizyon ve Değerlerle Yönetim