Kurumsal Hayatta Etkileme ve Etki Yaratma (Etki Yarat, Güven Kazan, Değer Kat!)


foto

AMAÇ

Ancak kim olduğumuzu hatırladığımızda sunacak ne çok şeyimiz olduğunu fark edebiliyoruz. Kendimizi başkaları ile kıyaslamanın ötesine geçip, her şeyimizle, bir bütün olarak belirlediğimiz alana odakladığımızda etkimizin kendimizi bile şaşırtan gücünü yakalarız. Bu eğitimle, kendi bütünlüğümüze erişebilmenin ve odaklanmayı yapabilmenin metotlarının uygulamalarla verilmesi amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#etkili iletişim #güçlü yönlerini farketme #ikna #etki yaratma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Etkinin gücünün kendini tanımaktan geçtiğini ve bu gücün durumlar, kişiler üzerindeki etkisinin neler olabileceğini bilir.
Anlar: Kişileri ve durumları etkileyebilmek için bir şeyler yapmanın öncesinde kim olmak istediğine bakmanın yattığını anlar.
Yapar: Etkili olmanın alt bileşenleri ile tanışır. Her bir bileşeni yaşama nasıl geçireceğinin pratiğini yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitim, on sene ve üstünde çalışma hayatı olan katılımcılar için uygundur.

İÇERİK

  • Etki Nedir?
  • Kişileri Ne Etkili Yapar?
  • Benim İçin Etkili Olmak Ne Demek?
  • Kendi Etki Alanını Ortaya Koyma
  • Etki Alanını Kullanarak Her Seviyede İkna Etme
  • Manipüle Etmeden İkna Etme
  • Karizmatik Liderlikte Etki ve İkna
  • Başkalarının Etki Alanı İle Çalışma
  • Çatışmadan Etkileme
  • Başarılı Etkileyici Karizmatik Kişilerden Örnekler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici,Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik, İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim