Bankacılıkta Operasyonel Riskli İşlemler Hukuku


foto

AMAÇ

Eğitimde güven kuruluşu olan Bankaların , bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında uyulması gereken hukuk kurallarının katılımcılara aktarılması , bu nokta da şubede karşılaşabilecekleri risklerin en aza indirilmesinin alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Operasyon riskleri#Temsil mevzuatı #İspat sorunları #Yaptırımlar #Mevzuat farkındalığı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yasalar çerçevesinde riskli işlemleri hukuki altyapısını bilir.
Anlar: Hukuki dayanakların uygulamaya etkisini anlar.
Yapar: Uygulama ortak sorunları , kredi tesisi sürecinde riskleri önceden ortadan kaldırır.

HEDEF KİTLE

Eğitime, hukukun gelişimini ve bankacılığa yansımasını takip etmek isteyen bankacılar katılabilir.

İÇERİK

 • Temel Hukuk Kavramları
  • Gerçek Kişiler Mernis  - Kimlik belgesi- Hak ve Fiil ehliyeti
  • Çocuk hesabı- Müşterek hesaplar – Ölüm –Miras –Veraset İşlemleri
  • Kanuni Temsilciler –Veli (Velayet)-Vasi (Vesayet)-Kayyım
  • Aile konutu - Eş rızaları
  • Temel Hukuk Kavramları
   • Gerçek Kişiler Mernis  - Kimlik belgesi- Hak ve Fiil ehliyeti
   • Çocuk hesabı- Müşterek hesaplar – Ölüm –Miras –Veraset İşlemleri
   • Kanuni Temsilciler –Veli (Velayet)-Vasi (Vesayet)-Kayyım
   • Aile konutu - Eş rızaları
  • Borçlar Hukuku
   • Sözleşmeler – genel işlem koşulları – SÖB formu (BDDK ve TBB tebliğleri)
   • Sözlü –Yazılı - Resmi Şekil
   • İmza – İspat sorunları,Temsilci yolu ile gerçekleşen hukuki işlemlerin özellikleri ,
   • İradi temsilciler –Vekil – Vekaletname -Talimat işlemleri
   • Vekaletnamelerin niteliği – Süresi - Sona Ermesi –Tevkil Yetkisi
   • Teminat Mektupları – Risk çıkışları
  • Tüzel Kişiler – Ticaret sicili – Ünvan
  • Ana sözleşme – Yetki belgesi - İmza Sirküleri
  • Kefalet – Şekil şartları – Eş rızası – Sona Ermesi
  • Kıymetli Evrak – Kambiyo Senetleri (Çek-Bono-Poliçe)-Munzam senet
  • Şekil şartları – 5941 sayılı Çek Yasası –Suçlar
  • Banka Sorumluluk Tutarları – Protesto -Ihbar
  • Teminatlandırmada Temsil Yetkisi ve Uygulama Örnekleri
  •  
 • Borçlar Hukuku
  • Sözleşmeler – genel işlem koşulları – SÖB formu (BDDK ve TBB tebliğleri)
  • Sözlü –Yazılı - Resmi Şekil
  • İmza – İspat sorunları,Temsilci yolu ile gerçekleşen hukuki işlemlerin özellikleri ,
  • İradi temsilciler –Vekil – Vekaletname -Talimat işlemleri
  • Vekaletnamelerin niteliği – Süresi - Sona Ermesi –Tevkil Yetkisi
  • Teminat Mektupları – Risk çıkışları
 • Tüzel Kişiler – Ticaret sicili – Ünvan
 • Ana sözleşme – Yetki belgesi - İmza Sirküleri
 • Kefalet – Şekil şartları – Eş rızası – Sona Ermesi
 • Kıymetli Evrak – Kambiyo Senetleri (Çek-Bono-Poliçe)-Munzam senet
 • Şekil şartları – 5941 sayılı Çek Yasası –Suçlar
 • Banka Sorumluluk Tutarları – Protesto -Ihbar
 • Teminatlandırmada Temsil Yetkisi ve Uygulama Örnekleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: