Bankacılıkta Operasyonel Riskli İşlemler Hukuku


foto

AMAÇ

Seminerde güven kuruluşu olan Bankaların , bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında uyulması gereken hukuk kurallarının katılımcılara aktarılması , bu nokta da şubede karşılaşabilecekleri risklerin en aza indirilmesinin alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Operasyon riskleri#Temsil mevzuatı #İspat sorunları #Yaptırımlar #Mevzuat farkındalığı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yasalar çerçevesinde riskli işlemleri hukuki altyapısını bilir,
Anlar: Hukuki dayanakların uygulamaya etkisini anlar.
Yapar: Uygulama ortak sorunları , kredi tesisi sürecinde riskleri önceden ortadan kaldırır.

HEDEF KİTLE

Seminere, hukukun gelişimini ve bankacılığa yansımasını takip etmek isteyen bankacılar katılabilir.

İÇERİK

  Temel Hukuk Kavramları

     ▶ Gerçek Kişiler Mernis  - Kimlik belgesi- Hak ve Fiil ehliyeti

     ▶ Çocuk hesabı- Müşterek hesaplarÖlümMirasVeraset İşlemleri

     ▶ Kanuni TemsilcilerVeli (Velayet)-Vasi (Vesayet)-Kayyım

     ▶ Aile konutu - rızaları

  Borçlar Hukuku

     ▶ Sözleşmelergenel işlem koşulları – SÖB formu (BDDK ve TBB tebliğleri)

     ▶ SözlüYazılı - Resmi Şekil

     ▶ İmzaİspat sorunları,Temsilci yolu ile gerçekleşen hukuki işlemlerin özellikleri ,

     ▶ İradi temsilcilerVekilVekaletname -Talimat işlemleri

     ▶ Vekaletnamelerin niteliğiSüresi - Sona ErmesiTevkil Yetkisi

     ▶ Teminat Mektupları – Risk çıkışları

  Tüzel Kişiler – Ticaret siciliÜnvan

  Ana sözleşmeYetki belgesi - İmza Sirküleri

  KefaletŞekil şartları rızasıSona Ermesi

  Kıymetli EvrakKambiyo Senetleri (Çek-Bono-Poliçe)-Munzam senet

  Şekil şartları – 5941 sayılı Çek YasasıSuçlar

  Banka Sorumluluk TutarlarıProtesto -Ihbar

  Teminatlandırmada Temsil Yetkisi ve Uygulama Örnekleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: