Esnek Liderlik


foto

AMAÇ

Seminerde, katılımcıların, iç ya da dış dinamiklerde kişiyi zorlayan, karar alarak aksiyona geçmesini engelleyen dinamikleri anlamalarını, bu durumlarda kendilerini ve ilişkilerini yönetebilmelerini, karmaşık süreçlerde duruma dair dayanıklılık ve esneklik kazanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#Dayanıklılık #İlişki yönetimi #Liderlik #İletişim #Motivasyon #Bilinçli Farkındalık #Duygu Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kendisini ve davranışlarını arzu etmediği şekilde etkileyen faktörleri, içsel ve dışsal dinamikleri, kendisini daha dayanıklı ve esnek kılacak yaklaşımların neler olduğunu bilir.
Anlar: Yaşadığı deneyimlerin kendisinde yarattığı etkiyi, öğrenme ve kazanımların neler olduğunu, kendisi için engel olarak tanımladığı unsurları, esneklik halini artıracak düşünce ve davranış biçimlerini anlar.
Yapar: Farklı ve yeni bakış açılarını tanımlar, her deneyimin kendi esnekliğine dönük katkısını fark eder, kendini ve ilişkilerini yönetirken sahip olduğu becerileri etkin bir şekilde kullanır.

HEDEF KİTLE

Seminere en az iki yıl yöneticilik deneyimi olan ve takımı olan yöneticiler katılımda bulunabilir.

İÇERİK

  • Deneyimlere yüklediğimiz anlam ve esneklik tanımı
  • Hayat dinamiğinde ve kurumsal dünyada esneklik
  • Duygu, beden ve esneklik arasındaki ilişki
  • Kişiyi daha dayanıklı kılan unsurlar
  • Farklı bakış açılarının dayanıklı ve esnek olmaya etkisi
  • Farkındalık ve aksiyona geçiş
  • İş ortamında esnekliği artıran yaklaşımlar
  • Zihin ve duygu yönetimi arasındaki dengeyi kurabilmek
  • Kişisel güç ve dönüşüm

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Kendine Liderlik, Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Liderlik, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Esneklik, Dayanıklılık
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Çatışmayı Yönetme, Değişim ve Düşünce Liderliği